Javni poziv za dodjelu javnih priznanja

javnipoziv1

Pozivaju se Načelnik, članovi Općinskog vijeća, udruge, vjerske zajednice te ostale pravne i fizičke osobe iz Općine Luka, da podnesu prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Luka

Na temelju članka 6. Odluke o javnim priznanjima raspisuje se

 JAVNI POZIV ZA DODJELU JAVNIIH PRIZNANJA OPĆINE LUKA U 2016. GODINI

I.

Pozivaju se općinski načelnik, članovi Općinskog vijeća Općine Luka, članovi radnih tijela Općinskog vijeća Općine Luka, udruge s područja Općine Luka, vjerske zajednice te ostale pravne i fizičke osobe s područja Općine Luka, da podnesu svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Luka.

II.

Prijedlozi se mogu podnositi za:

– imenovanje počasnim građaninom – za dugogodišnji rad i zalaganje kojim je osoba doprinijela značajnom razvoju ili promicanju Općine Luka,

– dodjelu Nagrade Općine Luka – za postignute uspjehe na područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Općinu Luka u posljednjih deset i više godina,

– dodjelu Diplome Općine Luka – za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti gospodarskog i društvenog života Općine Luka u posljednjih pet godina,

– dodjelu Zahvalnice Općine Luka – za sudjelovanje i doprinos posebno važnim pojedinačnim projektima koji su doprinijeli promociji Općine Luka.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom.

U prijedlogu se točno mora navesti na koje se javno priznanje odnosi prijedlog. Isti predlagatelj ne može isti prijedlog predložiti za različita priznanja.

Pisani prijedlog za javna priznanja Općine Luka podnosi se na posebnom obrascu i obavezno sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime, adresu fizičke osobe odnosno naziv i sjedište pravne osobe podnositelja prijedloga,

– životopis kandidata kojega se predlaže za dodjelu javnog priznanja,

– područje javne djelatnosti za koju se predlaže dodjela javnog priznanja,

– naziv javnog priznanja za koje se prijedlog podnosi,

– detaljno obrazloženje prijedloga radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Luka.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.)

Prijedlozi se upućuju na sljedeću adresu:

OPĆINA LUKA
Za POVJERENSTVO ZA JAVNA PRIZNANJA
Trg svetog Roka 1, 10296 Luka

s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja” , a najkasnije do 22. ožujka 2016. godine. preporučenom poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik u radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela (ponedjeljak-petak od 7,30 do 15,30 sati).

III.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja će po isteku roka za dostavu, pregledati i razmotriti sve pristigle prijedloge te donijeti prijedlog osoba kojima će se dodijeliti javna priznanja.

IV.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se razmatrati.

 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content