Urbanistički plan

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Luka II (u nastavku: Plan) izrađuje se temeljem Odluke o izradi (Službeni glasnik Zagrebačke županije br. 12/11). Zona gospodarske namjene Luka II jedna je od triju planiranih gospodarskih zona na području Općine Luka, koje su određene Prostornim planom uređenja Općine Luka (Službeni glasnik Zagrebačke županije br. 15/04, 9/09, 1/10-ispravak).

Obuhvat Plana predstavlja izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske namjene – Luka II.

Površina obuhvata Plana iznosi 38,4 ha, a zona je potpuno neizgrađena.

Sažetak za javnost

 

Tekstualni dio

 

Grafički dio
Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni smo prihvatiti kolačiće u skladu s našim pravilima o kolačićima.

Close
Close