Urbanistički plan

URBANISTIČKI PLAN GOSPODARSKE ZONE LUKA I

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Luka II (u nastavku: Plan) izrađuje se temeljem Odluke o izradi (Službeni glasnik Zagrebačke županije br. 12/11). Zona gospodarske namjene Luka II jedna je od triju planiranih gospodarskih zona na području Općine Luka, koje su određene Prostornim planom uređenja Općine Luka (Službeni glasnik Zagrebačke županije br. 15/04, 9/09, 1/10-ispravak).

Obuhvat Plana predstavlja izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske namjene – Luka II.

Površina obuhvata Plana iznosi 38,4 ha, a zona je potpuno neizgrađena.

Sažetak za javnost

 

Tekstualni dio

 

Grafički dio
Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content