Proračun Općine Luka

Dokumente možete preuzeti na svoje računalo klikom na naziv samog dokumenta

Proračun za građane za 2019.g. – Prezentacija
Izvršenje proračuna 2019.g.
Program nezakonito izgrađenih građevina za 2019.g.
Proračun Općine Luka za 2019. g.
Odluka o izvrsenju Proracuna OL za 2019. g.
Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2019
Program održavanja kom. infr. za 2019
Plan javne nabave za 2019. g
Izmjene i dopune Proračuna Općine Luka za 2019. g.-REBALANS I
Plan javne nabave za 2019. g. izmjene i dopune Rebalans I
2 a Izmjena Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2019
2 b Izmjene Programa održavanja kom infr za 2019
Proračun za građane – 2018. g. – Prezentacija
Proračun Općine Luka za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. g.
Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2018
Program održavanja kom. infr. za 2018
Odluka o izvrsenju Proracuna za 2018. g.
Prijedlog Proračuna OL za 2018. godinu
Plan javne nabave za 2018. g.
Izmjene i dopune Proračuna OL za 2018. g.- REBALANS I
Program nezakonito izgrađenih građevina za 2018.g.-rebalans I
Rebalans I-Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2018
Rebalans I-Program održavanja kom. infr. za 2018
Plan javne nabave za 2018. g. – I. izmjene i dopune
Proračun Općine Luka za 2017. g.
Proračun Općine Luka za 2017. g. – objašnjenje
Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2017. g.
Program održavanja kom. infr. za 2017.g.
Plan javne nabave za 2017. g.
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. g.-REBALANS I
Rebalans I -Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2017
Proračun Općine Luka za 2017. godinu – Rebalans II
Rebalans II posebni dio -programski
Rebalans II-Program gradnje objekata komunalne infrastrukture
Rebalans II-Program održavanja komunalne infrastrukture
Plan javne nabave za 2017. g. – IZMJENE I DOPUNE – Rebalans I
Plan javne nabave za 2017. g. – IZMJENE I DOPUNE – Rebalans II
Proračun 2016 i proj. 2017. i 2018. opći dio-(1)
Proračun za 2016- posebni dio klasif. i progr. (2)
Proračun za 2016.g.-izvori financiranja (3)
Proračun 2016.g.-funkcijska klasifikacija (4)
Plan razvojnih programa_2016._R
Proračun za 2016. godinu – članak 3
Opisni dio plana proračuna za 2016.g. s projekcijama za 2017., 2018.godinu
Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za 2016.g.
Plan javne nabave za 2016.g.
Plan javne nabave za 2016.g. – izmjene i dopune
Izmjene i dopune Proračuna Općine Luka za 2016. g. -REBALANS 1
Izmjene i doupne Programa gradnje objekata i uređaja kom infrast 2016.Rebalans I
Izmjene i dopune Programa održavanja kom. infr. za 2016.-Rebalans I
Proračun za 2015. Godinu – Opći dio, članak 1.
Proračun za 2015. Godinu – Opći dio, 1.dio
Proračun za 2015. Godinu – Posebni dio, članak 2
Proračun za 2015. Godinu – Posebni dio po pozicijama
Proračun za 2015. Godinu- Plan proračuna po funkcijskoj klasifikaciji
Proračun za 2015. Godinu – Plan razvojnih programa
Proračun za 2015. Godinu- članak 3.
Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2015
Program održavanja kom. infr. za 2015
Plan javne nabave za 2015. godinu
Plan javne nabave za 2015 g I IZMJENE I DOPUNE
Prijedlog proračuna Općine Luka za 2015. godinu
Rebalans Proračuna 2015-Opći dio (1)
Rebalans Proračuna 2015 – projekcije za 2016 i 2017. (2)
Rebalans proračuna 2015-posebni dio (3)
Rebalans proračuna 2015- izvori finaciranja (4)
Rebalans Proračuna 2015- funkcijski dio
Čl.3.
Plan razvojnih programa_2015._rebalansR
Rebalans I- opisni dio 2015
Opći dio proračuna za 2014
Posebni dio proračuna za 2014
REBALANS II- opći dio
REBALANS II – posebni dio 1
Rebalans II. posebni dio 2
REBALANS II- završne odredbe
Program izgradnje i održavanje kom. infrastrukture reb.2.
Program gradnje objekata i uređaja kom infrastr-Rebalans 2
Plan javne nabave za 2014. godinu
Polugodišnji izvještaj proračuna Općine Luka za 2014. godinu
Godišnji izvještaj proračuna Općine Luka za 2014. godinu
I. rebalans 2014. godine
Opći dio proračuna za 2013 – Rebalans I
Posebni dio proračuna za 2013 – Rebalans I
Opći dio proračuna za 2013
Proračun 2013 i projekcije, posebni i funkcijski dio
Plan razvojnih programa za 2013, 2014, 2015 g.
Godišnji izvještaj za 2013. godinu
Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture
Program izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture 2013
Plan javne nabave 2013.g.
Odluka o postupanju s računima
Konačni obračun proračuna za 2012 g. -opći dio
Godišnji obračun proračuna za 2012 g. – opisni dio
Konačni obračun proračuna za 2012 g. – posebni dio
Proračun za 2012. godinu

Plan javne nabave za 2012.

Plan javne nabave za 2011.

Izjava prema članku 13. ZJN.

Proračun za 2011. godinu
Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content