Javna rasprava o UPU GZ I

Na temelju zakona o prostornom uređenju i gradnji Jedinstveni upravni odjel Općine Luka objavljuje javnu raspravu o prijedlogu urbanističkog plana uređenja gospodarske zone luka I:

1. Javna rasprava provest će se u trajanju od trideset (30) dana od 18.12.2013. do 16. 01.2014. godine.
2. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkoga plana uređenja gospodarske zone Luka I omogućava se u sjedištu Općine Luka, Trg svetog Roka

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13.) te Zaključka općinskog načelnika Općine Luka, KLASA:350-02/13-20/02, URBROJ:238/39-03-13-5 od 07.12.2013. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Luka objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu urbanističkog plana uređenja gospodarske zone luka I

1. Javna rasprava provest će se u trajanju od trideset (30) dana od 18.12.2013. do 16. 01.2014. godine.
2. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkoga plana uređenja gospodarske zone Luka I omogućava se u sjedištu Općine Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka, u sobi za sastanke na katu, dana 17.12.2013. godine u 17,00 sati.
3. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Luka I omogućava se u sjedištu Općine Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka od 18.01.2013. do 16.01.2014. godine radnim danom (osim subote) od 7,30 – 15,30 sati.
4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Luka I mogu se podnositi do dana zaključenja javne rasprave 16.01.2014. godine:
– upisom u knjigu primjedbi u sjedištu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Luka, Trg svetog Roka 1, prizemlje,
– upisom u zapisnik o javnom izlaganju i
– dostavom putem pošte na adresu Općina Luka, Jedinstveni upravni odjel, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Jedinstveni upravni odjel
Općine Luka
Načelnik
Darko Kralj dr. vet. med

KLASA:350-02/13-20/02
URBROJ:238/39-04-13-6
Luka, 07.12.2013.

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content