IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19.), te provedene javne rasprave o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Luka II (u daljnjem tekstu: Plan),
sačinjava se Izvješće o javnoj raspravi.

Dokumentaciju možete preuzeti na slijedećim linkovima

  1. IZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI – OBJAVA
  2. ID_UPU_Luka_2-ODREDBE
  3. ID_UPU_Luka-OBRAZLOZENJE
  4. IDUPU_Luka_3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA I ZASTITE POVRSINA.
  5. IDUPU_Luka_4.1.OBLICI KORISTENJA
  6. IDUPU_Luka_4.2. UVJETI GRADNJE
  7. IDUPU_Luka_1. KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA
  8. IDUPU_Luka_2.1. PROMETNI SUSTAV
  9. IDUPU_Luka_2.2. ENERGETSKI SUSTAV, POSTA I TELEKOM.
  10. IDUPU_Luka_2.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content