Stipendije za šk.god 2014/15

stipendije

Po završetku natječaja, Povjerenstvo se sastalo u dva navrata i nakon izvršenog pregleda i bodovanja pojedinačnih zahtjeva, sastavilo je redoslijednu listu kandidata za stipendije …

Povjerenstvo za stipendije
KLASA:604-02/14-20/1
URBROJ:238/39-06-14-2
Luka, 10.12.2014.

Na temelju članka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 27/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija na sjednicama održanim 5. i 10. 12. 2014. godine sastavilo je

REDOSLJEDNU LISTU KANDIDATA

ZA DODJELU STIPENDIJA
ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2014./2015.
Temeljem Natječaja Klasa:604-01/14-10/1 Ur.broj:238/39-03-14-1
od 20.11.2014.

I. Kandidati koji su predali zahtjeve: (rok za predaju do 20.11.2014.)

a) Za UČENIČKE (srednjoškolske) stipendije:

1. Patricija Krčelić, Andrije Majdaka 1, Luka, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Opća gimnazija, 1. razred, bodovi: 36,71
2. Petra Bogović, 1.Krajski odv. 1, Krajska Ves, Srednja škola Pregrada, Farmaceut, 2. razred, bodovi: 42,57
3. Marina Cvetković, Posavci 11, Luka, Srednja škola Pregrada, Farmaceut, 2. razred, bodovi: 33,30
4. Nikola Ostrež, Krajska 51, Vadina, Škola za medicinske sestre Vrapče, Medicinski tehničar, 4. razred, bodovi: 45,08
5. Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Gimnazija A.G. Matoš, Zabok, Opća gimnazija, 1. razred, bodovi: 45,38
6. Natalija Kunštek, Nikole Halpera 31, Vadina, Srednja škola Zabok, Prodavač, 3. razred, bodovi: 39,53
7. Kristijan Keglević, Lučka cesta 33, Luka, Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb, Tehničar za mehatroniku, 2. razred, bodovi: 43,41
8. Nikola Rihtar, Herendići 5, Pluska, Srednja škola Bedekovčina, Medicinski tehničar, 3. razred, bodovi: 36,30
9. Patricija Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Gimnazija A.G. Matoš, Zabok, Opća gimnazija, 1. razred, bodovi: 53,00
10. Dora Fernežir, Trg sv. Roka 7, Luka, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Ekonomist, 3. razred, bodovi: 45,36
11. Barbara Radanović, Brezje 4, Žejinci, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Hotelijersko turistički tehničar, 1. razred, bodovi: 54,07
12. Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehnička škola, Zagreb, Elektrotehničar, 1. razred, bodovi: 48,16
13. Martina Herendić, Herendići 1, Pluska, Srednja škola Pregrada, Farmaceut, 4. razred, bodovi: 35,90
14. Ana Marija Borovnjak, Branka Masnjaka 34, Pluska, Strojarsko tehnička škola Fausta Vrančića, , 1. razred, bodovi: 51,44

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1. Petra Posavec, Posavci 9b, Luka, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Graditeljstvo, 2. godina, bodovi: 29,73
2. Marijana Pirički, 1. odvojak Gajeve 2, Luka, Fakultet organizacije i informatike, Ekonomika poduzetništva, 2. godina, bodovi: 21,27
3. Mateja Halambek, Zelengaj 4, Vadina, Veleučilište Baltazar, Zaprešić, Projektni menadžment, 1. godina, bodovi: 46,99
4. Krešimir Čućus, 5. odvojak Krajske 4, Vadina, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Informatika, 3. godina, bodovi: 35,70
5. Ivana Horvat, Zagorska cesta 19, Luka, Ekonomski fakultet, Zagreb, Poslovna ekonomija, 4. godina, bodovi: 36,56
6. Doroteja Požarić, Vadinska 26, Vadina, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Biotehnologija, 2. godina, bodovi: 39,43
7. Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, Žejinci, Tekstilno tehnološki fakultet, Inženjer tekstilne tehnologije, 2. godina, bodovi: 44,58
8. Martina Borovnjak, Branka Masnjaka 34, Pluska, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Računarstvo, 4. godina, bodovi: 48,80
9. Maja Posavec, Lučka cesta 1, Luka, Učiteljski fakultet, Razredna nastava, 5. godina, bodovi: 36,41
10. Nikola Šimanović, Gajeva ulica 8, Luka, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Računarstvo, 3. godina, bodovi: 38,11

II. Pregledom dokumentacije i izračunom bodova, Povjerenstvo je utvrdilo da su sljedeći kandidati ostvarili pravo na stipendije:

a) Za UČENIČKE (srednjoškolske) stipendije

1. Barbara Radanović, Brezje 4, Žejinci, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Hotelijersko turistički tehničar, 1. razred, bodovi: 54,07
2. Patricija Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Gimnazija A.G. Matoš, Zabok, Opća gimnazija, 1. razred, bodovi: 53,00
3. Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehnička škola, Zagreb, Elektrotehničar, 1. razred, bodovi: 48,16
4. Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Gimnazija A.G. Matoš, Zabok, Opća gimnazija, 1. razred, bodovi: 45,38
5. Dora Fernežir, Trg sv. Roka 7, Luka, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Ekonomist, 3. razred, bodovi: 45,37
6. Nikola Ostrež, Krajska 51, Vadina, Škola za medicinske sestre Vrapče, Medicinski tehničar, 4. razred, bodovi: 45,08
7. Kristijan Keglević, Lučka cesta 33, Luka, Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb, Tehničar za mehatroniku, 2. razred, bodovi: 43,41
8. Petra Bogović, 1.Krajski odv. 1, Krajska Ves, Srednja škola Pregrada, Farmaceut, 2. razred, bodovi: 42,57
9. Natalija Kunštek, Nikole Halpera 31, Vadina, Srednja škola Zabok, Prodavač, 3. razred, bodovi: 39,53
10. Patricija Krčelić, Andrije Majdaka 1, Luka, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Opća gimnazija, 1. razred, bodovi: 36,71

Kandidatkinja Ana Marija Borovnjak nije ostvarila pravo na stipendiju jer se prijavila kao drugi kandidat iz istog domaćinstva, a prema članku 10. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 27/14) u takvom slučaju prednost ima student iz tog domaćinstva koji je također ostvario pravo na stipendiju.

Kandidat Nikola Rihtar nije ostvario pravo na stipendiju zbog toga što je ostvario 36,30 bodova te je rangiran na 11. mjesto, temeljem članka 8. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 27/14), a temeljem Zaključka o visini, broju i vrsti stipendija za školsku/akademsku godinu 2014./2015. („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 27/14) pravo na stipendiju ostvaruje samo prvih 10 kandidata.

Kandidatkinja Martina Herendić nije ostvarila pravo na stipendiju zbog toga što je ostvarila 35,90 bodova što ju je rangiralo na 12. mjesto, temeljem članka 8. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 27/14), a temeljem Zaključka o visini, broju i vrsti stipendija za školsku/akademsku godinu 2014./2015. („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 27/14) pravo na stipendiju ostvaruje samo prvih 10 kandidata.

Kandidatkinja Marina Cvetković nije ostvarila pravo na stipendiju zbog toga što je ostvarila 33,30 bodova što ju je rangiralo na 13. mjesto, temeljem članka 8. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 27/14), a temeljem Zaključka o visini, broju i vrsti stipendija za školsku/akademsku godinu 2014./2015. („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 27/14) pravo na stipendiju ostvaruje samo prvih 10 kandidata.

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1. Martina Borovnjak, Branka Masnjaka 34, Pluska, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Računarstvo, 4. godina, bodovi: 48,80
2. Mateja Halambek, Zelengaj 4, Vadina, Veleučilište Baltazar, Zaprešić, Projektni menadžment, 1. godina, bodovi: 46,99
3. Doroteja Požarić, Vadinska 26, Vadina, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Biotehnologija, 2. godina, bodovi: 39,43
4. Nikola Šimanović, Gajeva ulica 8, Luka, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Računarstvo, 3. godina, bodovi: 38,11
5. Ivana Horvat, Zagorska cesta 19, Luka, Ekonomski fakultet, Zagreb, Poslovna ekonomija, 4. godina, bodovi: 36,56
6. Maja Posavec, Lučka cesta 1, Luka, Učiteljski fakultet, Razredna nastava, 5. godina, bodovi: 36,41
7. Krešimir Čućus, 5. odvojak Krajske 4, Vadina, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Informatika, 3. godina, bodovi: 35,70
8. Petra Posavec, Posavci 9b, Luka, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Graditeljstvo, 2. godina, bodovi: 29,73
9. Marijana Pirički, 1. odvojak Gajeve 2, Luka, Fakultet organizacije i informatike, Ekonomika poduzetništva, 2. godina, bodovi: 21,27

Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, Žejinci, Tekstilno tehnološki fakultet, Inženjer tekstilne tehnologije, 2. godina, bodovi: 44,58 nije predala zahtjev u zadanom roku do 20.11.2014. čime nije ostvarila pravo na studentsku stipendiju. S obzirom da ostaje jedna nedodjeljena studentska stipendija predlažemo da se odluka o dodjeljivanju 10. stipendije Moniki Stiperski provede odlukom Općinskog vijeća obzirom da ispunjava sve ostale zadane kriterije.

III. Redoslijedna lista kandidata za učeničke (srednjoškolske) i studentske stipendije objavit će se na oglasnim pločama u svim naseljima Općine Luka i na web-stranici Općine Luka, te će se dostaviti svim sudionicima natječaja.

IV. U roku od osam dana od dana objave redoslijedne liste kandidata za učeničke (srednjoškolske) i studentske stipendije, svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Općinskom vijeću koje se o istom očituje u roku od 30 dana.

Povjerenstvo:

Damir Šipek
Željko Halambek
Ana Capar
Valentina Postružin
Dubravka Trupec

 

                Povjerenstvo za stipendije

 

 

                               KLASA:604-02/14-20/1

                               URBROJ:238/39-06-14-2

                               Luka, 10.12.2014.

 

Na temelju članka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 27/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija na sjednicama održanim 5. i 10. 12. 2014. godine sastavilo je

 

 

REDOSLJEDNU LISTU KANDIDATA

ZA DODJELU STIPENDIJA

ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

Temeljem Natječaja Klasa:604-01/14-10/1 Ur.broj:238/39-03-14-1

od 20.11.2014.

 

I.              Kandidati koji su predali zahtjeve: (rok za predaju do 20.11.2014.)

 

a)       Za UČENIČKE (srednjoškolske) stipendije:  

 

1.        Patricija Krčelić, Andrije Majdaka 1, Luka, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Opća gimnazija, 1. razred, bodovi: 36,71

2.        Petra Bogović, 1.Krajski odv. 1, Krajska Ves, Srednja škola Pregrada, Farmaceut, 2. razred, bodovi: 42,57

3.        Marina Cvetković, Posavci 11, Luka, Srednja škola Pregrada, Farmaceut, 2. razred, bodovi: 33,30

4.        Nikola Ostrež, Krajska 51, Vadina, Škola za medicinske sestre Vrapče, Medicinski tehničar, 4. razred, bodovi: 45,08

5.        Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Gimnazija A.G. Matoš, Zabok, Opća gimnazija, 1. razred, bodovi: 45,38

6.        Natalija Kunštek, Nikole Halpera 31, Vadina, Srednja škola Zabok, Prodavač, 3. razred, bodovi: 39,53

7.        Kristijan Keglević, Lučka cesta 33, Luka, Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb, Tehničar za mehatroniku, 2. razred, bodovi: 43,41

8.        Nikola Rihtar, Herendići 5, Pluska, Srednja škola Bedekovčina, Medicinski tehničar, 3. razred, bodovi: 36,30

9.        Patricija Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Gimnazija A.G. Matoš, Zabok, Opća gimnazija, 1. razred, bodovi: 53,00

10.     Dora Fernežir, Trg sv. Roka 7, Luka, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Ekonomist, 3. razred, bodovi: 45,36

11.     Barbara Radanović, Brezje 4, Žejinci, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Hotelijersko turistički tehničar, 1. razred, bodovi: 54,07

12.     Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehnička škola, Zagreb, Elektrotehničar, 1. razred, bodovi: 48,16

13.     Martina Herendić, Herendići 1, Pluska, Srednja škola Pregrada, Farmaceut, 4. razred, bodovi: 35,90

14.     Ana Marija Borovnjak, Branka Masnjaka 34, Pluska, Strojarsko tehnička škola Fausta Vrančića, , 1. razred, bodovi: 51,44

 

 

                b) Za STUDENTSKE stipendije:            

                              

1.        Petra Posavec, Posavci 9b, Luka, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Graditeljstvo, 2. godina, bodovi: 29,73

2.        Marijana Pirički, 1. odvojak Gajeve 2, Luka, Fakultet organizacije i informatike, Ekonomika poduzetništva, 2. godina, bodovi: 21,27

3.        Mateja Halambek, Zelengaj 4, Vadina, Veleučilište Baltazar, Zaprešić, Projektni menadžment, 1. godina, bodovi: 46,99

4.        Krešimir Čućus, 5. odvojak Krajske 4, Vadina, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Informatika, 3. godina, bodovi: 35,70

5.        Ivana Horvat, Zagorska cesta 19, Luka, Ekonomski fakultet, Zagreb, Poslovna ekonomija, 4. godina, bodovi: 36,56

6.        Doroteja Požarić, Vadinska 26, Vadina, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Biotehnologija, 2. godina, bodovi: 39,43

7.        Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, Žejinci, Tekstilno tehnološki fakultet, Inženjer tekstilne tehnologije, 2. godina, bodovi: 44,58

8.        Martina Borovnjak, Branka Masnjaka 34, Pluska, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Računarstvo, 4. godina, bodovi: 48,80

9.        Maja Posavec, Lučka cesta 1, Luka, Učiteljski fakultet, Razredna nastava, 5. godina, bodovi: 36,41

10.     Nikola Šimanović, Gajeva ulica 8, Luka, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Računarstvo, 3. godina, bodovi: 38,11

 

 

 

 

 

II.             Pregledom dokumentacije i izračunom bodova, Povjerenstvo je utvrdilo da su sljedeći kandidati ostvarili pravo na stipendije:

 

a)       Za UČENIČKE (srednjoškolske) stipendije

 

1.        Barbara Radanović, Brezje 4, Žejinci, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Hotelijersko turistički tehničar, 1. razred, bodovi: 54,07

2.        Patricija Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Gimnazija A.G. Matoš, Zabok, Opća gimnazija, 1. razred, bodovi: 53,00

3.        Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehnička škola, Zagreb, Elektrotehničar, 1. razred, bodovi: 48,16

4.        Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Gimnazija A.G. Matoš, Zabok, Opća gimnazija, 1. razred, bodovi: 45,38

5.        Dora Fernežir, Trg sv. Roka 7, Luka, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Ekonomist, 3. razred, bodovi: 45,37

6.        Nikola Ostrež, Krajska 51, Vadina, Škola za medicinske sestre Vrapče, Medicinski tehničar, 4. razred, bodovi: 45,08

7.        Kristijan Keglević, Lučka cesta 33, Luka, Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb, Tehničar za mehatroniku, 2. razred, bodovi: 43,41

8.        Petra Bogović, 1.Krajski odv. 1, Krajska Ves, Srednja škola Pregrada, Farmaceut, 2. razred, bodovi: 42,57

9.        Natalija Kunštek, Nikole Halpera 31, Vadina, Srednja škola Zabok, Prodavač, 3. razred, bodovi: 39,53

10.     Patricija Krčelić, Andrije Majdaka 1, Luka, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Opća gimnazija, 1. razred, bodovi: 36,71

 

 

Kandidatkinja Ana Marija Borovnjak nije ostvarila pravo na stipendiju jer se prijavila kao drugi kandidat iz istog domaćinstva, a prema članku 10. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 27/14) u takvom slučaju prednost ima student iz tog domaćinstva koji je također ostvario pravo na stipendiju.

Kandidat Nikola Rihtar nije ostvario pravo na stipendiju zbog toga što je ostvario 36,30 bodova te je rangiran na 11. mjesto, temeljem članka 8. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 27/14), a temeljem Zaključka o visini, broju i vrsti stipendija za školsku/akademsku godinu 2014./2015. („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 27/14) pravo na stipendiju ostvaruje samo prvih 10 kandidata.

Kandidatkinja Martina Herendić nije ostvarila pravo na stipendiju zbog toga što je ostvarila 35,90 bodova što ju je rangiralo na 12. mjesto, temeljem članka 8. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 27/14), a temeljem Zaključka o visini, broju i vrsti stipendija za školsku/akademsku godinu 2014./2015. („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 27/14) pravo na stipendiju ostvaruje samo prvih 10 kandidata.

Kandidatkinja Marina Cvetković nije ostvarila pravo na stipendiju zbog toga što je ostvarila 33,30 bodova što ju je rangiralo na 13. mjesto, temeljem članka 8. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 27/14), a temeljem Zaključka o visini, broju i vrsti stipendija za školsku/akademsku godinu 2014./2015. („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 27/14) pravo na stipendiju ostvaruje samo prvih 10 kandidata.

 

 

b)       Za STUDENTSKE stipendije:

 

1.        Martina Borovnjak, Branka Masnjaka 34, Pluska, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Računarstvo, 4. godina, bodovi: 48,80

2.        Mateja Halambek, Zelengaj 4, Vadina, Veleučilište Baltazar, Zaprešić, Projektni menadžment, 1. godina, bodovi: 46,99

3.        Doroteja Požarić, Vadinska 26, Vadina, Prehrambeno biotehnološki fakultet, Biotehnologija, 2. godina, bodovi: 39,43

4.        Nikola Šimanović, Gajeva ulica 8, Luka, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Računarstvo, 3. godina, bodovi: 38,11

5.        Ivana Horvat, Zagorska cesta 19, Luka, Ekonomski fakultet, Zagreb, Poslovna ekonomija, 4. godina, bodovi: 36,56

6.        Maja Posavec, Lučka cesta 1, Luka, Učiteljski fakultet, Razredna nastava, 5. godina, bodovi: 36,41

7.        Krešimir Čućus, 5. odvojak Krajske 4, Vadina, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Informatika, 3. godina, bodovi: 35,70

8.        Petra Posavec, Posavci 9b, Luka, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Graditeljstvo, 2. godina, bodovi: 29,73

9.        Marijana Pirički, 1. odvojak Gajeve 2, Luka, Fakultet organizacije i informatike, Ekonomika poduzetništva, 2. godina, bodovi: 21,27

 

Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, Žejinci, Tekstilno tehnološki fakultet, Inženjer tekstilne tehnologije, 2. godina, bodovi: 44,58 nije predala zahtjev u zadanom roku do 20.11.2014. čime nije ostvarila pravo na studentsku stipendiju. S obzirom da ostaje jedna nedodjeljena studentska stipendija predlažemo da se odluka o dodjeljivanju 10. stipendije Moniki Stiperski provede odlukom Općinskog vijeća obzirom da ispunjava sve ostale zadane kriterije.

 

 

III.            Redoslijedna lista kandidata za učeničke (srednjoškolske) i studentske stipendije objavit će se na oglasnim pločama u svim naseljima Općine Luka i na web-stranici Općine Luka, te će se dostaviti svim sudionicima natječaja.

 

IV.            U roku od osam dana od dana objave redoslijedne liste kandidata za učeničke (srednjoškolske) i studentske stipendije, svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Općinskom vijeću koje se o istom očituje u roku od 30 dana.

 

                                                                                              Povjerenstvo:         Damir Šipek

                                                                                                                              Željko Halambek

                                                                                                                              Ana Capar              

                                                                                                                              Valentina Postružin

               Dubravka Trupec

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content