Prostorni plan – javna rasprava

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju Jedinstveni upravni odjel Općine Luka objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LUKA

 Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) te Zaključka općinskog načelnika KLASA:350-01/15-10/2, URBROJ:238/39-03-16-20 od 13. 09. 2016. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Luka objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LUKA

 

  1. Javna rasprava provesti će se u trajanju od 30 (slovima:trideset) dana od 27. 09. 2016. do 26. 10. 2016. godine.
  2. Javno izlaganje prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka održati će se u društvenom domu na adresi Trg svetog Roka 4, 10296 Luka, dana 12. 10. 2016. godine s početkom u 13,00 sati.
  3. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka omogućava se u sjedištu Općine Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka od 27. 09. 2016. godine do 26. 10. 2016. godine radnim danom (osim subote) od 7,30 do 15,30 sati. Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka objavljen je i na web stranici Općine Luka www.opcina-luka.hr .

  4. Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi, a svoja pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na II. izmjene i dopune Prostornog plana mogu podnositi do dana zaključenja javne rasprave 26. 10. 2016. godine:

                  – upisom u knjigu primjedbi u sjedištu Općine Luka Trg svetog Roka 1, Luka, u                    prizemlju,

                  – upisom u zapisnik o javnom izlaganju i

                  – dostavom putem pošte na adresu Općina Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka.

 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

 

Općina Luka

Jedinstveni upravni odjel

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content