Privremena redoslijedna lista za stipendije 2018/2019

stipendije20134

Po završetku natječaja, Povjerenstvo za stipendije se sastalo i nakon izvršenog pregleda pristigle dokumentacije i bodovanja pojedinačnih zahtjeva, sastavilo je redoslijednu listu kandidata za stipendije.

Na temelju članka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 27/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija na sjednici održanoj dana 22. 11. 2018. godine sastavilo je

PRIVREMENU – REDOSLJEDNU LISTU KANDIDATA

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2018./2019. po provedenom natječaju KLASA:604-01/18-10/1,URBROJ:238/39-03-18-1 od 18. listopada 2018. godine

 

a) Za UČENIČKE (srednjoškolske) stipendije:

1. Petra Vrhovec, Zagorska cesta 19, Žejinci Gimnazija Antuna Gustava Matoša, opća gimnazija, 2. razred, bodovi: 49,00
2. Ema Gorup, III. odvojak Vadinske 2, Vadina, Zdravstveno učilište Zagreb, sanitarni tehničar, 1. razred, bodovi: 48,77
3. Ana Jagušt, Mihanovićeva 8, Žejnci, Srednja škola „Ban Josip Jelačić”, opća gimnazija, 1. razred, bodovi: 46,68
4. Juraj Kukolja, Dubravka Ožegovića 34, Krajska Ves, Elektrostrojarska obrtnička škola Selska, autoelektričar, 2. razred, bodovi: 46,25
5. Mihael Fernežir, Trg svetog Roka 7, Luka, Srednja škola „Ban Josip Jelačić”, tehničar za računalstvo, 4. razred, bodovi: 45,04
6. Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehnička škola, elektrotehničar, 4. razred, bodovi: 43,52
7. Nikola Slavec, Branka Masnjaka 22, Pluska, Srednja škola Bedekovčina, rukovoditelj samohodnim građevinskim strojevima, 1. razred., bodovi: 42,41
8. Ajdin Kvrgić, Branka Masnjaka 32, Pluska, I. tehnička škola Tesla, elektrotehničar, 2. razred, bodovi: 40,68
9. Jan Iveković, Trg svetog Roka 6, Luka, Tehnička škola Ruđer Bošković, tehničar za očnu optiku, 2. razred, bodovi: 39,79
10. Karla Belina Posavec, Posavci 1, Luka, Gimnazija Lucijana Vranjanina, prirodoslovno-matematička gimnazija, 2. razred, bodovi: 39,59
11. Lea Meglić, Zelena ulica 1, Luka, Zdravstveno učilište Zagreb, farmaceutski tehničar, 2. razred, bodovi: 35,40
12. Rok Radanović, Brezje 4, Žejinci, Srednja škola Zabok, hotelijersko turistički tehničar, 3. razred, bodovi: 27,57
13. Tea Posavec, Posavci 10, Luka, Srednja škola „Ban Josip Jelačić”, opća gimnazija, 3. razred, bodovi: 25,46

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1. Patricia Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Filozofski fakultet Zagreb, filozofija i talijanistika, 1. godina, bodovi: 50,52
2. Luka Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Kineziološki fakultet, kineziologija, 2. godina, bodovi: 49,20
3. Martina Berša, Zagrebačka 42, Žejinci, Građevinski fakultet u Zagrebu, 2. godina, bodovi: 44,37
4. Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, Žejinci, Tekstilno tehnološki fakultet, projektiranje i menadžment tekstila, 3. godina, bodovi: 39,24
5. Teodora Kralj, Herendići 3, Pluska, Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb, modni dizajn, 2. godina, bodovi: 34,87
6. Martina Herendić, Herendići 1, Pluska, Sveučilište J. J. Strossmayera, odjel za kemiju, 3. godina, bodovi:28,71
7. Karlo Petek, Andrije Peteka 2, Vadina, Tehničko veleučilište Zagreb, mehatronika, 3. godina, bodovi: 22,94
8. Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Medicinski fakultet Rijeka, dentalna medicina, 1. godina, bodovi: 20,24
9. Jurica Putrić Posavec, Lučka cesta 43, Luka, Medicinski fakultet Zagreb, medicina, 3. godina, bodovi: 16,00

________________________________________________________________________________

Lucija Fureš, D. Ožegovića 3, Luka, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Farmacija, 1. godina, bodovi: 35,35, odustala je od zahtjeva za stipendiju iz razloga ostvarivanja prava na drugu vrstu stipendije.

S obzirom na nedodijeljena sredstva za studentske stipendije, Povjerenstvo je odlučilo da se dio sredstava preraspodijeli za jednu učeničku stipendiju, tako da je i podnositeljica zahtjeva za učeničku (srednjoškolsku) stipendiju pod rednim brojem 13. ostvarila pravo na stipendiju, sukladno Zaključku o vrsti, broju i visini stipendija za šk./ak. godinu 2018./2019. od 12. 07. 2018. godine.

S obzirom na nedodijeljena sredstva za studentske stipendije nakon preraspodjele, Povjerenstvo je odlučilo da se dodijeli studentska stipendija podnositelju zahtjeva Luki Skenderu sukladno Odluci Općinskog vijeća od 10. 10. 2018. godine.

III. Redoslijedna lista kandidata za učeničke (srednjoškolske) i studentske stipendije objavit će se na oglasnim pločama u svim naseljima Općine Luka i na web-stranici Općine Luka, te će se dostaviti svim sudionicima natječaja.

IV. U roku od 8 (slovima: osam) dana od dana objave redoslijedne liste kandidata za učeničke (srednjoškolske) i studentske stipendije, svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Općinskom vijeću, koje je dužno o istom se očitovati u roku od 30 (slovima: trideset) dana.

 

 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content