Prikupljanje ponuda za nabavu radova sanacije nerazvrstanih cesta, parkirališta, odrona i slično

odrzcestOpćina Luka objavljuje odluku o prikupljanje ponuda za nabavu radova sanacije nerazvrstanih cesta, parkirališta, odrona i slično

Detalje i način prijave možete pročitati ovdje

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09. i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 43. Statuta Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 16/09 i 1/10) i čl. 8. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 21/12), načelnik Općine Luka donosi

O D L U K U

O PRIKUPLJANJU PONUDA ZA NABAVU RADOVA SANACIJE NERAZVRSTANIH CESTA, PARKIRALIŠTA, ODRONA I SLIČNO

Članak 1.

Predmet prikupljanja ponuda je obavljanje radova sanacije nerazvrstanih cesta, parkirališta, odrona i slično na području Općine Luka, sukladno Programu održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Luka .

Članak 2.

Članovima povjerenstva za provedbu postupka za prikupljanje ponuda imenuju se:

1. Senka Vranić, dipl. oec.,
2. Vladimir Husnjak,
3. Marija Kanceljak, bacc.admin.public.

Članak 3.

Poziv za dostavu ponuda biti će upućen na 3 adrese potencijalnih ponuditelja:

1. SWIETELSKY d.o.o., Nova cesta 192, 10 000 Zagreb,
2. ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Rendićeva 32, 10 000 Zagreb,
3. PRIGORAC GRAĐENJE d.o.o., Jelkovečka 4, 10 360 Sesvete.

Članak 4.

Ostali uvjeti nabave biti će određeni ponudbenom dokumentacijom (uputama ponuditeljima).

KLASA:340-03/12-30/01
URBROJ:238/39-03-12-4
Luka, 28. 8. 2012.

 

Općina Luka
Načelnik
Darko Kralj, dr.vet.med.

 

 

 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content