OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME, ZA OBAVLJANJE POSLOVA U SKLOPU PROJEKTA „ZAŽELI U OPĆINI LUKA III“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA:, 984-01/23-01/29 URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od  7. ožujka 2024. godine  i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru  Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iz Europskog socijalnog fonda  plus (ESF+), u okviru poziva „Zaželi- prevencija institucionalizacije“, a u sklopu provedbe projekta kodni broj: SF.3.4.11.01.0465Zaželi u Općini Luka III“ od 22. ožujka 2024. godine, te člankom 43. Statuta Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije“, broj  24/18, 26/20 i 20/21) načelnik Općine Luka objavljuje

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, za obavljanje poslova u sklopu projekta

„Zaželi u Općini Luka III“

Naziv radnog mjesta: Radnik/ca za pružanje usluge pomoći,  potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom

Vrsta zaposlenja: Na određeno, 33 mjeseca

Broj radnika koji se traži: 6 radnika/ca

Mjesto rada: područje Općine Luka, Zagrebačka županija

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena-prijepodne

Oglas vrijedi od: 15.04.2024.

Oglas vrijedi do: 31.05.2024.

Radnik/ca  za pružanje usluge pomoći,  potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama s invaliditetom  je osoba koja pruža uslugu pomoći, potpore i podrške u   svakodnevnom   životu osobama starijima od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Zaželi u Općini Luka III“.

Usluga pomoći, potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 36 starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom s područja Općine Luka, Zagrebačke županije.

OPIS POSLOVA

Pružanje usluge pomoći, potpore i podrške uz podjelu paketa potrepština, uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane  i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • mjesečna podjela 1 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština svakom pripadniku ciljne skupine

Svaka zaposlena osoba pružat će potporu i podršku za najmanje šest (6) krajnjih korisnika.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo

Razina obrazovanja:

 • Niži razredi osnovna škola
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

NAPOMENA:
Trajanje radnog odnosa je 33 mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine”, broj 82/08 i 69/17) na  Oglas se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na ženski i muški  rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

POSTUPAK PRIJAVE:

Kandidati/kinje za prijem u radni odnos za radnika/cu za  pružanje usluge pomoći, potpore i podrške starijim osobama i/ili odraslim osobama  s invaliditetom dužni su priložiti sljedeće dokumente:

 

 1. Prijava na oglas za posao (u Prijavi obvezno naznačiti  za koje radno mjesto se osoba prijavljuje, adresu, kontakt broj mobitela, telefona),vlastoručno potpisana
 2. Životopis, vlastoručno potpisan
 3. Preslika osobne iskaznice (preslika važeće osobne iskaznice)
 4. Presliku dokaza o stupnju obrazovanja (svjedodžba), osobe bez završene osnovne škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu da nemaju završenu osnovnu školu
 5. Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 6. Dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis iz elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. HZMO) ne starije od 30 dana

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji podnesu pravodobnu, potpunu i propisanu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera putem intervjua na kojem će se uzeti u obzir prethodno iskustvo, sposobnosti i motivacija za rad sa starijim osobama/osobama s invaliditetom.

Obavijest o mjestu i vremenu održavanja razgovora za posao/intervjua objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Luka www.opcina-luka.hr  prije održavanja razgovora za posao/intervjua.

 

Prijave na oglas za posao podnose se poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici u roku od četrdeset šest (46) dana od dana objave oglasa za posao na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Luka  i oglasnoj ploči Općine Luka.

 1. Poštom na adresu

Općina Luka
Trg Sv. Roka 1
10296 Luka
s naznakom „Prijava na oglas za posao – Zaželi u Općini Luka III“

 1. Osobno u prostorijama Općine Luka, Trg Sv. Roka 1, Luka

 3. Putem elektroničke pošte na adresu luka@opcina-luka.hr uz obveznu naznaku „Prijava na oglas za posao – Zaželi u Općini Luka III“

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Općine Luka, te oglasne ploče u zakonskom roku.

Općina Luka zadržava pravo poništenja oglasa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

 

 

                                                                                                                              Općina Luka

                                                                                       Načelnik  Darko Kralj, dr.vet.med.

Cijeli službeni dopis oglasa preuzmite ovdje

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content