Odluke 23./2020 sjednice Općinskog vijeća

Preuzmite Odluke sa 23. sjednice Općinskog vijeća ovdje:

Odluke sa 23. sjednice Općinskog vijeća preuzmite ovdje

Popis odluka:

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Luka
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ na području OL
Odluka o povratu stipendije – student Jan Mark Novalija
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstne ceste – javnog dobra – Sukserov brijeg
Odluka o proglašenju statusa nerazvrstne ceste – javnog dobra – Zagorski odvojak
Odluka o raspodjeli rezultata za 2019.g.
Polugodišnje izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. g.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta OL
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna OL za 2019.g.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Luka za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastr. 2019
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastukture za 2019.g.
Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Luka za 2019.
Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade
Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Luka
Odluka o financiranju nabave radnih materijala za učenike za školsku godinu 2020.2021.
Odluka o financiranju političkih stranaka za 2020. g,
Odluka o financiranju progr.predšk.odgoja i obrazovanja za SVIBANJ 2020. G.

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content