OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA

Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 14. rujna 2023. godine, donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života. Odlukom se određuje isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine i to:

 1. korisnicima mirovine ostvarene u RH u obveznom mirovinskom osiguranju, s prebivalištem u RH, zatečenima u isplati mirovine za mjesec rujan 2023., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u  RH za rujan 2023. godine ne prelazi iznos od 700 eura,
 2. korisnicima mirovine, kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, s prebivalištem u RH i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u  RH i u inozemstvu ne prelazi iznos od 700 eura, pod uvjetom da dostave dokaz o netoiznosu mirovine za mjesec rujan 2023.,
 3. korisnicima mirovine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se mirovina isplaćuje smo iz država s kojima RH ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na transakcijski račun u poslovnoj banci u RH i kojima ukupno mirovinsko primanje iz inozemstva isplaćeno za mjesec rujan 2023. na transakcijski račun  korisnika otvoren u banci u RH ne prelazi iznos od 700 eura, pod uvjetima da u RH imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke i dostave dokaz o netoiznosu inozemne mirovine za mjesec rujan 2023.,
 4. korisnicima mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja i kojima zbroj ukupnog prihoda ostvarenog po osnovi zaposlenja odnosno obavljanja djelatnosti i mirovine za mjesec rujan 2023. godine ne prelazi iznos od 700 eura,
 5. korisnicima kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a priznato im je pravo na isplatu mirovine na dan 30. rujna 2023. ili ranije te su zatečeni u isplati najkasnije na dan 15. studenoga 2023., ako im svota mirovine isplaćena za mjesec rujan 2023. ne prelazi iznos od 700 eura.

Jednokratno novčano primanje isplatit će se ovisno o iznosu ukupnog mirovinskog primanja:

 • do 300 eura isplatit će se jednokratno novčano primanje u iznosu od 160 eura
 • od 300,01 do 435 eura u iznosu od 120 eura
 • od 435,01 do 570 eura u iznosu od 80 eura te
 • od 570,01 do 700 eura u iznosu od 60 eura.

Korisnici hrvatske i inozemne mirovine te korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu (pod 2), obvezni su hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje  do 30. studenoga 2023. godine dostaviti dokaz o iznosu inozemne mirovine za rujan 2023. ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.

Korisnicima samo inozemne mirovine (pod 3) jednokratno novčano primanje će biti isplaćeno pod uvjetima da u RH imaju prebivalište u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke i da Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostave dokaz o iznosu inozemne mirovine za mjesec rujan 2023., kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u RH.

Dokaz može biti:

 • potvrda banke iz koju se vidi netoiznos mirovine koju je uplatio inozemni nositelj za rujan 2023.
 • izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi netoiznos mirovine koju je uplatio inozemni nositelj za rujan 2023.

Dokaz o iznosu mirovine za rujan 2023. korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, odnosno poštom ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta uz Tiskanicu za dostavu podataka o visini inozemne mirovine koja je dostupna na mrežnim stranicama HZMO-a- Tiskanica u PDF formatu može se popuniti na kompjuteru te kao takva isprintati, a može se preuzeti i u područnim ustrojstvenim jedinicama HZMO-a ili ispod ove obavijesti.

Korisnici mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju na online obrascu ili Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u.

Navedenim korisnicima jednokratno novčano primanje će biti isplaćeno najkasnije u mjesecu prosincu 2023. godine, a o točnom datumu korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.

Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene smo u RH je danas, 23. listopada 2023.

Jednokratno novčano primanje je izuzeto od ovrhe i ne podliježe oporezivanju. Jednokratno novčano primanje isplaćeno korisnicima mirovine  neće se uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content