Raspisan natječaj za upis djece u vrtić i predškolu

kapljicaPozivaju se roditelji ili skrbnici djece predškolske dobi da se prijave radi upisa djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe a pedagošku godinu 2012./2013. u dječji vrtić Kapljica – Poljanica Bistranska;Područni odjel Luka i Područni odjel Jakovlje. Zahtjevi za upis podnose se u Dječjem vrtiću Kapljica sa sjedištem u Poljanici Bistranskoj, Potočna ulica 4, Donja Bistra od 23. travnja do 18. svibnja 2012. godine i to za ostvarivanje programa:

1. REDOVITI 10-SATNI PROGRAM za djecu od 12 mjeseci do polaska u osnovnu školu,

2. PROGRAM PREDŠKOLE (tzv. MALA ŠKOLA) za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koji počinje 1. 10. 2012. Programi će se organizirati u skladu sa raspoloživim kapacitetom vrtića

Pročitajte poziv u cijelosti

kapljicaNa temelju Odluke o upisu djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku godinu 2012./2013. u Dječji vrtić Kapljica donesene 16. 4. 2012. godine na 8. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Kapljica objavljenog na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj 18. 7. 2007., a temeljem suglasnosti osnivača KLASA:601-01/12-01/02, URBROJ: 238/02-02-12-01 od dana 12. 3. 2012. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica objavljuje

O B A V I J E S T

o upisu djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe

za pedagošku godinu 2012./2013. u Dječji vrtić Kapljica – Poljanica Bistranska;

Područni odjel Luka i Područni odjel Jakovlje

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Pozivaju se roditelji ili skrbnici djece predškolske dobi da se prijave radi upisa djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe a pedagošku godinu 2012./2013. u dječji vrtić Kapljica – Poljanica Bistranska;Područni odjel Luka i Područni odjel Jakovlje. Zahtjevi za upis podnose se u Dječjem vrtiću Kapljica sa sjedištem u Poljanici Bistranskoj, Potočna ulica 4, Donja Bistra od 23. travnja do 18. svibnja 2012. godine i to za ostvarivanje programa:

1. REDOVITI 10-SATNI PROGRAM za djecu od 12 mjeseci do polaska u osnovnu školu,

2. PROGRAM PREDŠKOLE (tzv. MALA ŠKOLA) za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koji počinje 1. 10. 2012. Programi će se organizirati u skladu sa raspoloživim kapacitetom vrtića.

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS:

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću Kapljica:

1. Popunjene i potpisane zahtjeve za upis (dostupni u dječjim vrtićima u Bistri, Luki, Jakovlju i na web stranici: www.vrtic-kapljica.hr),

2. Presliku rodnog lista djeteta ili izvatka iz matice rođenih,

3. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta i oba roditelja, ne starije od 6 mjeseci,

4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/samohranog roditelja,

5. Potvrde o zaposlenju oba roditelja/samohranog roditelja, ne starije od 6 mjeseci, ili potvrda o redovitom školovanju (ukoliko se roditelji školuju) – samo za upis u redoviti 10-satni program,

6. Potvrde općina/gradova prema prebivalištu korisnika:

– Potvrdu o podmirenim obvezama korisnika prema općini Bistra izdanu u općini Bistra,

– Potvrdu o ostvarivanju prava na sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću izdanu od Jedinstvenog upravnog odjela općine Jakovlje – samo za upis u redoviti 10-satni program,

– Potvrda grada Zaprešića o podmirenim zakonskim i ugovornim obvezama,

– Potvrda o sufinanciranju Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba,

7. Preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu (samo za upis u redoviti 10-satni program):

– Preslika Rješenja da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata,

– Preslike izvatka iz matice rođenih ili matice rođenih ili rodnog lista ostale djece,

– Preslike medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta,

– Preslika Rješenja o skrbništvu za samohrane roditelje,

– Preslika Rješenja o skrbništvu za uzdržavanu djecu,

– Preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik doplatka za dijete.

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITI PROGRAM

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis djece u redovni program prednost će imati djeca: roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata, s oba zaposlena roditelja, samohranih zaposlenih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

– Prema navedenim kriterijima prednost imaju djeca s prebivalištem na području Općine Bistra za upis u centralni objekt u Bistri, s prebivalištem na području Općine Jakovlje za upis u PO Jakovlje i s prebivalištem na području Općine Luka za upis u PO Luka.

– Sve navedene prednosti moraju se obvezno dokumentirati.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa djece u programe bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kapljica u Bistri, na oglasnim pločama područnih odjela u Jakovlju i Luki i na web-stranici: www.vrtic-kapljica.hr najkasnije do 8. lipnja 2012.

Roditelj ili skrbnik djeteta nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata. Žalba se podnosi u tajništvu DV Kapljica u Bistri.

V. UPIS U REDOVITI 10-SATNI PROGRAM

Djeca primljena slijedom ove obavijesti upisuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2012.), a neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine ukoliko postoji slobodno mjesto u dobnoj skupini.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj je obvezan:

– obaviti uz nazočnost djeteta inicijalni razgovor sa članom stručnog tima dječjeg vrtića,

– potpisati s dječjim vrtićem ugovor o ostvarivanju programa,

– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije polaska djeteta u dječji vrtić.

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima općina ili gradova u kojima djeca i roditelji ili skrbnici imaju prijavljeno prebivalište.

KLASA:601-01/12-01/11

URBROJ:238/02-124-12-11

BISTRA, 16. 4. 2012. PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Eduard Kovačević

kapljica

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content