Natječaj za stipendije 2017/2018.g.

stipendije

Općina Luka objavljuje natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku godinu 2017/2018. g. Rok priijave za natječaj je 14.11.2017.g. do 15:30 h. Detalje o natječaju potražite ovdje …

Dokumentacija za natječaj:

 

NATJEČAJ za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

I. OPĆI UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici i studenti čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Luka.

Stipendiranje se ostvaruje po osnovi uspjeha u školovanju i socijalno-materijalnog statusa te ispunjenja sljedećih općih uvjeta:

-za UČENIKE – da su redoviti učenici srednje škole i da imaju prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole, najmanje 3,0

– da su državljani Republike Hrvatske,

– za STUDENTE – da su redoviti studenti,

– da su državljani Republike Hrvatske.

Kriteriji za utvrđivanje redoslijedne liste kandidata za dodjelu stipendija su:

1. Uspjeh u učenju:

– opći uspjeh (za učenike) odnosno prosjek ocjena prethodne akademske godine (za studente),

– završen broj godina srednje škole, odnosno fakulteta,

– usporedno upisane osnovne ili srednje škole (glazbena i sl.) prema verificiranim programima Ministarstva.

2. Natjecanja:

– županijska natjecanja boduju se do osvojenog 3. rednog mjesta,

– državna natjecanja boduju se do osvojenog 3. rednog mjesta,

– fakultetska nagrada ili objava znanstvenog rada.

3. Socijalni status:

– iznos prihoda po članu domaćinstva u ovoj godinu u odnosu na prosječnu plaću isplaćenu u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.

4. Otežavajuće okolnosti materijalnog položaja u obitelji:

– djeca invalidi 80-100%,

– djeca jednog ili oba roditelja 100% invalida,

– samohrani roditelj,

– ostala školska djeca u obitelji.

II. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

Podnositelji su dužni priložiti sljedeće:

1. obrazac prijave – podiže se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Luka ili na web stranici Općine Luka: www.opcina-luka.hr,

2. životopis,

3. potvrdu o redovitom upisu u školu, odnosno fakultet u školskoj/akademskoj godini 2017./2018.,

4. preslika svjedodžbe prethodne školske godine, odnosno preslika ocjena položenih ispita za studente – originali se predaju samo na uvid prilikom predaje dokumentacije,

5. dokaz o polaženju usporedno upisane osnovne ili srednje škole (glazbena i sl.) prema verificiranim programima Ministarstva (ako podnositelj zahtjeva za stipendiju polazi takvu školu),

6. dokaz o sudjelovanjima na natjecanjima – diploma, svjedodžba, uvjerenje, priznanje i sl. (ako je podnositelj sudjelovao na natjecanjima) – predaje se preslika uz predočenje originala prilikom predaje dokumentacije,

7. preslika domovnice ili osobne iskaznice,

8. preslika rodnog lista,

9. potvrda o prebivalištu za SVE članove zajedničkog kućanstva (potvrdu izdaje nadležna policijska postaja za svrhe stipendije besplatno) ili izjava o zajedničkom kućanstvu ovjerena kod javnog bilježnika,

10. porezna potvrda o visini dohotka za SVE članove kućanstva uključujući i podnsitelja zahtjeva – učenika/studenta, za razdoblje od 01. 01. 2017. do 31. 08. 2017. godine (od nadležne Porezne uprave potrebno je zatražiti poreznu potvrdu za sve članove kućanstva putem obrasca zahtjeva koji možete preuzeti ovdje – za svakog člana kućanstva potrebno je ispuniti zasebni zahtjev). Obrtnici i nositelji OPG-ova te ostali koji nisu u mogućnosti ishoditi poreznu potvrdu o visini dohotka za razdoblje 01. 01. 2017. do 31. 08. 2017., dužni su, uz dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za stipendiju, dostaviti poreznu potvrdu o visini dohotka za razdoblje 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016. godine.

11. dokazi o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (rješenje o invalidnom statusu kandidata ili roditelja, presuda o razvodu braka, izvod iz matice umrlih, potvrde o školovanju za ostalu školsku djecu iz obitelji osim kandidata) – predaje se preslika uz predočenje originala prilikom predaje dokumentacije,

12. izjava podnositelja da ne prima drugu stipendiju – podiže se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Luka ili na web stranici Općine Luka: www.opcinaluka.hr .

III. TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj traje 15 dana od dana objave, odnosno do 14. 11. 2017. godine do 15,30 sati bez obzira na način dostave.

IV. TIJELO KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Zahtjevi se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka, preporučeno poštom ili neposrednom dostavom radnim danima (ponedjeljak-petak) od 7,30 – 15,30 sati. Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – NATJEČAJ ZA STIPENDIJE, za Povjerenstvo za dodjelu stipendija”.

Sve informacije vezane za ovaj natječaj mogu se dobiti u Općini Luka, na broj telefona (01) 3393 560 ili slanjem upita na e-mail: luka@opcina-luka.hr .

IV. ROK OBJAVLJIVANJA REZULTATA NATJEČAJA

Povjerenstvo za stipendije objaviti će Redoslijednu listu kandidata na oglasnim pločama u svim naseljima i na službenoj web-stranici Općine Luka te dostaviti sudionicima natječaja najkasnije u roku mjesec dana od dana isteka roka natječaja.

V. BROJ I VISINA STIPENDIJA

Općina Luka će u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. dodijeliti 10 (deset) učeničkih – srednjoškolskih i 10 (deset) studentskih stipendija. Općina Luka zadržava pravo preraspodijele nedodjeljenih sredstva jedne vrste stipendija, na drugu vrstu stipendija.

Stipendije se isplaćuju u razdoblju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine.

Učenička – srednjoškolska stipendija iznosi 250,00 kuna mjesečno. Studentska stipendija iznosi 400,00 kuna mjesečno.

Načelnik
Darko Kralj, dr.vet.med.

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content