Natječaj za stipendije 2015/16.g.

stipendije

Općina Luka objavljuje natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku godinu 2015/2016. Rok priijave za natječaj je 14.12.2015.g. Detalje o natječaju potražite ovdje …

Dokumentacija za natječaj:

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2015./2016.

I. OPĆI UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici i studenti čiji roditelji ili skrbnici imaju
prebivalište na području Općine Luka.
Stipendiranje se ostvaruje po osnovi uspjeha u školovanju i socijalno-materijalnog
statusa te ispunjenja sljedećih općih uvjeta:

Za UČENIKE – da su redoviti učenici srednje škole i da imaju prosjek ocjena za svaki
prethodni razred srednje škole, odnosno osmog razreda osnovne škole
najmanje 3,0
– da su državljani Republike Hrvatske.
Za STUDENTE – da su redoviti studenti
– da su državljani Republike Hrvatske.

Kriteriji za utvrdivanje redoslijedne liste kandidata za dodjelu stipendija su:
1. Uspjeh u učenju:
– opći uspjeh (za učenike) odnosno prosjek ocjena prethodne
akademske godine (za studente),
– završen broj godina srednje škole, odnosno fakulteta,
– usporedno upisane osnovne ili srednje škole (glazbena i sl.) prema
verificiranim programima Ministarstva.
2. Natjecanja:
– županijska natjecanja boduju se do osvojenog 3. rednog mjesta,
– državna natjecanja boduju se do osvojenog 3. rednog mjesta,
– fakultetska nagrada ili objava znanstvenog rada.
3. Socijalni status:
– iznos prihoda po članu domacinstva u ovoj godinu u odnosu na
prosjecnu placu isplaćenu u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.
4. Otežavajuce okolnosti materijalnog položaja u obitelji:
– djeca invalidi 80-100%
– djeca jednog ili oba roditelja 100% invalida
– samohrani roditelj
– ostala školska djeca u obitelji.

II. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

Podnositelji su dužni priložiti sljedeće:
1. obrazac prijave – podiže se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Luka ili na
web stranici Opcine Luka: www.opcina-luka.hr,
2. životopis,
3. potvrdu o redovitom upisu u školu, odnosno fakultet u školskoj/akademskoj godini
2015./2016.,
4. preslika svjedodžbe prethodne školske godine, odnosno preslika ocjena položenih
ispita za studente – originali se predaju samo na uvid prilikom predaje
dokumentacije,
5. dokaz o polaženju usporedno upisane osnovne ili srednje škole (glazbena i sl.)
prema verificiranim programima Ministarstva (ako podnositelj zahtjeva za
stipendiju polazi takvu školu),
6. dokaz o sudjelovanjima na natjecanjima – diploma, svjedodžba, uvjerenje,
priznanje i sl. (ako je podnositelj sudjelovao na natjecanjima) – predaje se preslika
uz predocenje originala prilikom predaje dokumentacije,
7. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
8. preslika rodnog lista,
9. potvrda o prebivalištu za SVE članove zajednickog kućanstva (potvrdu izdaje
nadležna policijska postaja za svrhe stipendije besplatno) ili izjava o zajedničkom
kućanstvu ovjerena kod javnog bilježnika,
10. potvrda o visini mjesečne plaće ili mirovine ili naknade za nezaposlene ili potvrda
o eventualno drugim izvorima prihoda za SVE članove kućanstva za razdoblje od
01. siječnja do 31. kolovoza 2015. godine,
11. dokazi o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (rješenje o invalidnom
statusu kandidata ili roditelja, presuda o razvodu braka, izvod iz matice
umrlih, potvrde o školovanju za ostalu školsku djecu iz obitelji osim
kandidata) – predaje se preslika uz predočenje originala prilikom predaje
dokumentacije,
12. izjava podnositelja da ne prima drugu stipendiju – podiže se u Jedinstvenom
upravnom odjelu Opcine Luka ili na web stranici Opcine Luka: www.opcinaluka.
hr.

III. TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj traje 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do 14. prosinca 2015. godine
do 12,00 sati.

IV. TIJELO KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Zahtjevi se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Luka, Trg svetog Roka 1,
10296 Luka, preporuceno poštom ili neposrednom dostavom radnim danima od 7,30 – 15,30
sati. Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – NATJEČAJ ZA
STIPENDIJE, za Povjerenstvo za dodjelu stipendija“.
Sve informacije vezane za ovaj natječaj mogu se dobiti u Općini Luka, na broj telefona
(01) 3393 560 ili slanjem upita na e-mail: luka@opcina-luka.hr .

V. ROK OBJAVLJIVANJA REZULTATA NATJEČAJA

Redoslijednu listu kandidata ce Povjerenstvo za dodjelu stipendija objaviti na
oglasnim pločama u svim naseljima i web-stranici Opcine Luka te dostaviti sudionicima
natječaja najkasnije u roku mjesec dana od dana isteka roka natječaja.

VI. BROJ I VISINA STIPENDIJA

Općina Luka ce u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. dodijeliti 10 (deset) učenickih –
srednjoškolskih i 10 (deset) studentskih stipendija, koje se isplacuju u razdoblju od rujna
2015. godine do lipnja 2016. godine.
Učenička – srednjoškolska stipendija iznosi 250,00 kuna mjesečno.
Studentska stipendija iznosi 400,00 kuna mjesečno.

Načelnik
Darko Kralj, dr.vet.med.

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content