Natječaj za dodjelu stipendija 2014/2105

stipendije

Općina Luka objavljuje natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku godinu 2014/2015. Rok priijave za natječaj je 20.11.2014.g. Detalje o natječaju potražite ovdje …

I. OPĆI UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici i studenti čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Luka.

            Stipendiranje se ostvaruje po osnovi uspjeha u školovanju i socijalno-materijalnog statusa te ispunjenja sljedećih općih uvjeta:

Za UČENIKE – da su redoviti učenici srednje škole i da imaju prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno osmog razreda osnovne škole najmanje 3,0

           – da su državljani Republike Hrvatske.

Za STUDENTE – da su redoviti studenti

– da su državljani Republike Hrvatske.

Kriteriji za utvrđivanje redoslijedne liste kandidata za dodjelu stipendija su:

1. Uspjeh u učenju:

opći uspjeh (za učenike) odnosno prosjek ocjena prethodne akademske godine (za studente),

završen broj godina srednje škole, odnosno fakulteta,

usporedno upisane osnovne ili srednje škole (glazbena i sl.) prema verificiranim programima Ministarstva.

2. Natjecanja:

županijska natjecanja boduju se do osvojenog 3. rednog mjesta,

državna natjecanja boduju se do osvojenog 3. rednog mjesta,

fakultetska nagrada za nagrađeni znanstveni rad

ili objava znanstvenog rada u domaćoj publikaciji.

3. Socijalni status:

   – iznos prihoda po članu domaćinstva u ovoj godinu o odnosu na    prosječnu plaću isplaćenu u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.

4. Otežavajuće okolnosti materijalnog položaja u obitelji:

djeca invalidi 80-100%

djeca jednog ili oba roditelja 100% invalida

samohrani roditelj

ostala školska djeca u obitelji ili redoviti studenti u obitelji

II. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

Podnositelji su dužni priložiti sljedeće:

1. Obrazac prijave – podiže se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Luka ili na web stranici Općine Luka: www.opcina-luka.hr,

2. Osobna iskaznica / Domovnica

3.a) Svjedodžba prethodne školske godine ili

3.b) Indeks

4. Potvrde o prebivalištu svih članova domaćinstva

5. Potvrde o školovanju ostalih članova domaćinstva

6. Potvrde o primanjima članova domaćinstva ( za razdoblje 01. siječnja do 31. kolovoza 2014.godine

7. Izjava o nekorištenju drugih stipendija

8. Ostala dokumentacija

            -potvrdu o redovitom upisu u školu, odnosno fakultet u školskoj/akademskoj godini 2014./2015.,

            -dokazi o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (rješenje o invalidnom statusu kandidata ili roditelja, presuda o razvodu braka, izvod iz matice umrlih, potvrde o školovanju za ostalu školsku djecu iz obitelji osim kandidata) – predaje se preslika uz predočenje originala prilikom predaje dokumentacije,

III. TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj traje 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do 20. studenog 2014. godine.

IV. TIJELO KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Zahtjevi se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka, neposrednom dostavom radnim danima od 7,30 – 15,30 sati.

Sve informacije vezane za ovaj natječaj mogu se dobiti u Općini Luka, na broj telefona (01) 3393 560 ili slanjem upita na e-mail: luka@opcina-luka.hr .

V. ROK OBJAVLJIVANJA REZULTATA NATJEČAJA

Redoslijednu listu kandidata će Povjerenstvo za dodjelu stipendija objaviti na oglasnim pločama u svim naseljima i web-stranici Općine Luka te dostaviti sudionicima natječaja najkasnije u roku mjesec dana od dana isteka roka natječaja.

VI. BROJ I VISINA STIPENDIJA

Općina Luka će u školskoj/akademskoj godini 2014./2015. dodijeliti deset (10) učeničkih – srednjoškolskih i deset (10) studentskih stipendija, koje se isplaćuju u razdoblju od rujna 2014. godine do lipnja 2015. godine.

Učenička – srednjoškolska stipendija iznosi 250,00 kuna mjesečno.

Studentska stipendija iznosi 400,00 kuna mjesečno.

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content