Natječaj Općine luka za dodjelu stipendija za učenike i studente

stip2Raspisan je natječaj za dodjelu učeničkih (srednjoškolskih) i studentskih stipendija. Prema odluci Općinskog vijeća dodijelit će se sedam (7) učeničkih stipendija u visini 250,00 kuna mjesečno i sedam (7) studentskih stipendija u visini od 400,00 kuna mjesečno. Tekst natječaja možete pročitati ovdje, a obrazac prijave možete preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine ili ovdje.

 

OBRAZAC PRIJAVE  disketica————————

KLASA:604-01/11-10/1

URBROJ:238/39-03-11-2

Luka, 20. 10. 2011.

 

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 25/06, 27/07 i 22/08) načelnik Općine Luka, dana 20. 10. 2011. godine raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za školsku godinu 2011./2012.

 

 

 

I. OPĆI UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici i studenti čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Općine Luka.

            Stipendiranje se ostvaruje po osnovi uspjeha u školovanju i socijalno-materijalnog statusa te ispunjenja sljedećih općih uvjeta:

 

Za UČENIKE – da su redoviti učenici srednje škole i da imaju prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno osmog razreda osnovne škole najmanje 3,0

           – da su državljani Republike Hrvatske.

 

Za STUDENTE – da su redoviti studenti

– da su državljani Republike Hrvatske.

 

 

Kriteriji za utvrđivanje redoslijedne liste kandidata za dodjelu stipendija su:

 

Uspjeh u učenju:

 

          opći uspjeh (za učenike) odnosno prosjek ocjena prethodne akademske godine (za studente),

          završen broj godina srednje škole, odnosno fakulteta,

          usporedno upisane osnovne ili srednje škole (glazbena i sl.) prema verificiranim programima Ministarstva.

 

Natjecanja:

 

          županijska natjecanja boduju se do osvojenog 3. rednog mjesta,

          državna natjecanja boduju se do osvojenog 3. rednog mjesta,

          fakultetska nagrada ili objava znanstvenog rada.

 

 

Socijalni status:

 

   – iznos prihoda po članu domaćinstva u ovoj godinu o odnosu na prosječnu plaću isplaćenu u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.

 

 

Otežavajuće okolnosti materijalnog položaja u obitelji:

 

          djeca invalidi 80-100%

          djeca jednog ili oba roditelja 100% invalida

          samohrani roditelj

          ostala školska djeca u obitelji.

 

 

II. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

Podnositelji su dužni priložiti sljedeće:

 

 1. 1.obrazac prijave – podiže se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Luka ili na web stranici Općine Luka: www.opcina-luka.hr,
 2. 2.životopis,
 3. 3.potvrdu o redovitom upisu u školu, odnosno fakultet u školskoj godini 2011./2012.,
 4. 4.preslika svjedodžbe prethodne školske godine, odnosno preslika ocjena položenih ispita za studente – originali se predaju samo na uvid prilikom predaje dokumentacije,
 5. 5.dokaz o polaženju usporedno upisane osnovne ili srednje škole (glazbena i sl.) prema verificiranim programima Ministarstva (ako podnositelj zahtjeva za stipendiju polazi takvu školu),
 6. 6.dokaz o sudjelovanjima na natjecanjima – diploma, svjedodžba, uvjerenje, priznanje i sl. (ako je podnositelj sudjelovao na natjecanjima) – predaje se preslika uz predočenje originala prilikom predaje dokumentacije,
 7. 7.preslika rodnog lista,
 8. 8.potvrda o prebivalištu za SVE članove zajedničkog kućanstva (potvrdu izdaje nadležna policijska postaja za svrhe stipendije besplatno) ili izjava o zajedničkom kućanstvu ovjerena kod javnog bilježnika,
 9. 9.potvrda o visini mjesečne plaće ili mirovine ili naknade za nezaposlene ili potvrda o eventualno drugim izvorima prihoda za SVE članove kućanstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza 2011. godine,
 10. 10.dokazi o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (rješenje o invalidnom statusu kandidata ili roditelja, presuda o razvodu braka, izvod iz matice umrlih, potvrde o školovanju za ostalu školsku djecu iz obitelji osim kandidata) – predaje se preslika uz predočenje originala prilikom predaje dokumentacije,
 11. 11.izjava podnositelja da ne prima drugu stipendiju.

 

 

III. TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj traje 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do 7. studenog 2011. godine.

 

 

IV. TIJELO KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Zahtjevi se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka, preporučeno poštom ili neposrednom dostavom radnim danima od 7,30 – 15,30 sati. Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – NATJEČAJ ZA STIPENDIJE, za Povjerenstvo za dodjelu stipendija“.

Sve informacije vezane za ovaj natječaj mogu se dobiti u Općini Luka, na broj telefona (01) 3393 560 ili slanjem upita na e-mail: luka@opcina-luka.hr“>luka@opcina-luka.hr .

 

V. ROK OBJAVLJIVANJA REZULTATA NATJEČAJA

Redoslijednu listu kandidata će Povjerenstvo za dodjelu stipendija objaviti na oglasnim pločama u svim naseljima i web-stranici Općine Luka te dostaviti sudionicima natječaja najkasnije u roku mjesec dana od dana isteka roka natječaja.

 

VI. BROJ I VISINA STIPENDIJA

Općina Luka će u školskoj godini 2011./2012. dodijeliti sedam (7) srednjoškolskih i sedam (7) studentskih stipendija, koje se isplaćuju u razdoblju od rujna 2011. godine do lipnja 2012. godine.

Srednjoškolska stipendija iznosi 250,00 kuna mjesečno.

Studentska stipendija iznosi 400,00 kuna mjesečno.

 

 

 

                                                                                              Načelnik

 

                                                                                              Darko Kralj, dr.vet.med.

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content