Konačna redoslijedna lista za stipendije za 2018/2019

stipendije20134

Konačna redoslijedna lista za učeničke i studentske stipendije za šk. godinu 2018/2019.

Na temelju članka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 27/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija na sjednici održanoj dana 22. 11. 2018. godine sastavilo je

– KONAČNU – REDOSLJEDNU LISTU KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

po provedenom natječaju KLASA:604-01/18-10/1, URBROJ:238/39-03-18-1 od 18. listopada 2018. godine

 

II. Pregledom dokumentacije i izračunom bodova, Povjerenstvo je utvrdilo da su sljedeći kandidati ostvarili pravo na stipendije:

 

a) Za UČENIČKE (srednjoškolske) stipendije:

1. Petra Vrhovec, Zagorska cesta 17, Žejinci Gimnazija Antuna Gustava Matoša, opća gimnazija, 2. razred, bodovi: 49,00

2. Ema Gorup, III. odvojak Vadinske 2, Vadina, Zdravstveno učilište Zagreb, sanitarni tehničar, 1. razred, bodovi: 48,77

3. Ana Jagušt, Mihanovićeva 8, Žejnci, Srednja škola „Ban Josip Jelačić”, opća gimnazija, 1. razred, bodovi: 46,68

4. Juraj Kukolja, Dubravka Ožegovića 34, Krajska Ves, Elektrostrojarska obrtnička škola Selska, autoelektričar, 2. razred, bodovi: 46,25

5. Mihael Fernežir, Trg svetog Roka 7, Luka, Srednja škola „Ban Josip Jelačić”, tehničar za računalstvo, 4. razred, bodovi: 45,04

6. Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehnička škola, elektrotehničar, 4. razred, bodovi: 43,52

7. Nikola Slavec, Branka Masnjaka 22, Pluska, Srednja škola Bedekovčina, rukovoditelj samohodnim građevinskim strojevima, 1. razred., bodovi: 42,41

8. Ajdin Kvrgić, Branka Masnjaka 32, Pluska, I. tehnička škola Tesla, elektrotehničar, 2. razred, bodovi: 40,68

9. Jan Iveković, Trg svetog Roka 6, Luka, Tehnička škola Ruđer Bošković, tehničar za očnu optiku, 2. razred, bodovi: 39,79

10. Karla Belina Posavec, Posavci 1, Luka, Gimnazija Lucijana Vranjanina, prirodoslovno-matematička gimnazija, 2. razred, bodovi: 39,59

11. Lea Meglić, Zelena ulica 1, Luka, Zdravstveno učilište Zagreb, farmaceutski tehničar, 2. razred, bodovi: 35,40

12. Rok Radanović, Brezje 4, Žejinci, Srednja škola Zabok, hotelijersko turistički tehničar, 3. razred, bodovi: 27,57

13. Tea Posavec, Posavci 10, Luka, Srednja škola „Ban Josip Jelačić”, opća gimnazija, 3. razred, bodovi: 25,46

 

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1. Patricia Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Filozofski fakultet Zagreb, filozofija i talijanistika, 1. godina, bodovi: 50,52

2. Luka Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Kineziološki fakultet, kineziologija, 2. godina, bodovi: 49,20

3. Martina Berša, Zagrebačka 42, Žejinci, Građevinski fakultet u Zagrebu, 2. godina, bodovi: 44,37

4. Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, Žejinci, Tekstilno tehnološki fakultet, projektiranje i menadžment tekstila, 3. godina, bodovi: 39,24

5. Teodora Kralj, Herendići 3, Pluska, Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb, modni dizajn, 2. godina, bodovi: 34,87

6. Karlo Petek, Andrije Peteka 2, Vadina, Tehničko veleučilište Zagreb, mehatronika, 3. godina, bodovi: 22,94

7. Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Medicinski fakultet Rijeka, dentalna medicina, 1. godina, bodovi: 20,24

8. Jurica Putrić Posavec, Lučka cesta 43, Luka, Medicinski fakultet Zagreb, medicina, 3. godina, bodovi: 16,00

 

Lucija Fureš, D. Ožegovića 3, Luka, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Farmacija, 1. godina, bodovi: 35,35, odustala je od zahtjeva za stipendiju iz razloga ostvarivanja prava na drugu vrstu stipendije.

Martina Herendić, Herendići 1, Pluska, Sveučilište J. J. Strossmayera, odjel za kemiju, 3. godina, bodovi:28,71, odustala je od zahtjeva za stipendiju iz razloga ostvarivanja prava na drugu vrstu stipendije.

S obzirom na nedodijeljena sredstva za studentske stipendije, Povjerenstvo je odlučilo da se dio sredstava preraspodijeli za jednu učeničku stipendiju, tako da je i podnositeljica zahtjeva za učeničku (srednjoškolsku) stipendiju pod rednim brojem 13. ostvarila pravo na stipendiju, sukladno Zaključku o vrsti, broju i visini stipendija za šk./ak. godinu 2018./2019. od 12. 07. 2018. godine.

S obzirom na nedodijeljena sredstva za studentske stipendije nakon preraspodjele, Povjerenstvo je odlučilo da se dodijeli studentska stipendija podnositelju zahtjeva Luki Skenderu sukladno Odluci Općinskog vijeća od 10. 10. 2018. godine.

III. Redoslijedna lista kandidata za učeničke (srednjoškolske) i studentske stipendije objavit će se na oglasnim pločama u svim naseljima Općine Luka i na web-stranici Općine Luka, te će se dostaviti svim sudionicima natječaja.

IV. Protiv konačne redoslijedne liste podnositelji zahtjeva za stipendije nemaju pravo prigovora.

Povjerenstvo:

Damir Šipek
Ana Capar Eraković
Valentina Postružin
Željko Halambek
Dubravka Trupec

Na temelju članka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 27/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija na sjednici održanoj dana 22. 11. 2018. godine sastavilo je

        KONAČNU      

REDOSLJEDNU LISTU KANDIDATA

ZA DODJELU STIPENDIJA
ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2018./2019.
po provedenom natječaju KLASA:604-01/18-10/1, URBROJ:238/39-03-18-1
od 18. listopada 2018. godine

I. Povjerenstvo konstatira da su zahtjeve za stipendije, u roku koji je određen natječajem, predali sljedeći podnositelji:

a) Za UČENIČKE (srednjoškolske) stipendije:

1.       Juraj Kukolja, Dubravka Ožegovića 34, Krajska Ves, Elektrostrojarska obrtnička škola Selska, autoelektričar, 2. razred,

2.       Petra Vrhovec, Zagorska cesta 17, Žejinci, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, opća gimnazija, 2. razred,

3.       Lea Meglić, Zelena ulica 1, Luka, Zdravstveno učilište Zagreb, farmaceutski tehničar, 2. razred,

4.       Ema Gorup, III. odvojak Vadinske 2, Vadina, Zdravstveno učilište Zagreb, sanitarni tehničar, 1. razred,

5.       Jan Iveković, Trg svetog Roka 6, Luka, Tehnička škola Ruđer Bošković, tehničar za očnu optiku, 2. razred,

6.       Ana Jagušt, Mihanovićeva 8, Žejnci, Srednja škola „Ban Josip Jelačić“, opća gimnazija, 1. razred,

7.       Tea Posavec, Posavci 10, Luka, Srednja škola Ban Josip Jelačić, opća gimnazija, 3. razred,

8.       Mihael Fernežir, Trg svetog Roka 7, Luka, Srednja škola „Ban Josip Jelačić“, tehničar za računalstvo, 4. razred,

9.       Karla Belina Posavec, Posavci 1, Luka, Gimnazija Lucijana Vranjanina, Prirodoslovno-matematička gimnazija, 2. razred,

10.   Ajdin Kvrgić, Branka Masnjaka 32, Pluska, I. tehnička škola Tesla, elektrotehničar, 2. razred,

11.   Rok Radanović, Brezje 4, Žejinci, Srednja škola Zabok, hotelijersko turistički tehničar, 3. razred,

12.   Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehnička škola, elektrotehničar, 4. razred,

13.   Nikola Slavec, Branka Masnjaka 22, Pluska, Srednja škola Bedekovčina, rukovoditelj samohodnim građevinskim strojevima, 1. razred.

 

 

 

b) Za STUDENTSKE stipendije:

 

1. Martina Berša, Zagrebačka 42, Žejinci, Građevinski fakultet u Zagrebu, 2. godina,

2. Martina Herendić, Herendići 1, Pluska, Sveučilište J. J. Strossmayera, Odjel za kemiju, 3. godina,

3. Karlo Petek, Andrije Peteka 2, Vadina, Tehničko veleučilište Zagreb, mehatronika, 3. godina,

4. Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, Žejinci, Tekstilno tehnološki fakultet, projektiranje i menadžment tekstila, 3. godina,

5. Lucija Fureš, D. Ožegovića 3, Luka, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Farmacija, 1. godina,

6. Luka Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Kineziološki fakultet, kineziologija, 2. godina,

7. Patricia Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Filozofski fakultet Zagreb, filozofija i talijanistika, 1. godina,

8. Teodora Kralj, Herendići 3, Pluska, Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb, modni dizajn, 2. godina,

9. Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Medicinski fakultet Rijeka, dentalna medicina, 1. godina,

10. Jurica Putrić Posavec, Lučka cesta 43, Luka, Medicinski fakultet Zagreb, medicina, 3. godina.

II. Pregledom dokumentacije i izračunom bodova, Povjerenstvo je utvrdilo da su sljedeći kandidati ostvarili pravo na stipendije:

a)       Za UČENIČKE (srednjoškolske) stipendije:

1.    Petra Vrhovec, Zagorska cesta 17, Žejinci Gimnazija Antuna Gustava Matoša, opća gimnazija, 2. razred, bodovi: 49,00

2.    Ema Gorup, III. odvojak Vadinske 2, Vadina, Zdravstveno učilište Zagreb, sanitarni tehničar, 1. razred, bodovi: 48,77

3.    Ana Jagušt, Mihanovićeva 8, Žejnci, Srednja škola „Ban Josip Jelačić“, opća gimnazija, 1. razred, bodovi: 46,68

4.    Juraj Kukolja, Dubravka Ožegovića 34, Krajska Ves, Elektrostrojarska obrtnička škola Selska, autoelektričar, 2. razred, bodovi: 46,25

5.    Mihael Fernežir, Trg svetog Roka 7, Luka, Srednja škola „Ban Josip Jelačić“, tehničar za računalstvo, 4. razred, bodovi: 45,04

6.    Josip Skender, Andrije Majdaka 20, Luka, Elektrotehnička škola, elektrotehničar, 4. razred, bodovi: 43,52

7.    Nikola Slavec, Branka Masnjaka 22, Pluska, Srednja škola Bedekovčina, rukovoditelj samohodnim građevinskim strojevima, 1. razred., bodovi: 42,41

8.    Ajdin Kvrgić, Branka Masnjaka 32, Pluska, I. tehnička škola Tesla, elektrotehničar, 2. razred, bodovi: 40,68

9.    Jan Iveković, Trg svetog Roka 6, Luka, Tehnička škola Ruđer Bošković, tehničar za očnu optiku, 2. razred, bodovi: 39,79

10.Karla Belina Posavec, Posavci 1, Luka, Gimnazija Lucijana Vranjanina, prirodoslovno-matematička gimnazija, 2. razred, bodovi: 39,59

11.Lea Meglić, Zelena ulica 1, Luka, Zdravstveno učilište Zagreb, farmaceutski tehničar, 2. razred, bodovi: 35,40

12.Rok Radanović, Brezje 4, Žejinci, Srednja škola Zabok, hotelijersko turistički tehničar, 3. razred, bodovi: 27,57

13.Tea Posavec, Posavci 10, Luka, Srednja škola „Ban Josip Jelačić“, opća gimnazija, 3. razred, bodovi: 25,46

b)      Za STUDENTSKE stipendije:

1.    Patricia Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Filozofski fakultet Zagreb, filozofija i talijanistika, 1. godina, bodovi: 50,52

2.    Luka Skender, Sukserov brijeg 17, Luka, Kineziološki fakultet, kineziologija, 2. godina, bodovi: 49,20

3.    Martina Berša, Zagrebačka 42, Žejinci, Građevinski fakultet u Zagrebu, 2. godina, bodovi: 44,37

4.    Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, Žejinci, Tekstilno tehnološki fakultet, projektiranje i menadžment tekstila, 3. godina, bodovi: 39,24

5.    Teodora Kralj, Herendići 3, Pluska, Tekstilno tehnološki fakultet Zagreb, modni dizajn, 2. godina, bodovi: 34,87

6.    Karlo Petek, Andrije Peteka 2, Vadina, Tehničko veleučilište Zagreb, mehatronika, 3. godina, bodovi: 22,94

7.    Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Medicinski fakultet Rijeka, dentalna medicina, 1. godina, bodovi: 20,24

8.    Jurica Putrić Posavec, Lučka cesta 43, Luka, Medicinski fakultet Zagreb, medicina, 3. godina, bodovi: 16,00

________________________________________________________________________________

Lucija Fureš, D. Ožegovića 3, Luka, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Farmacija, 1. godina, bodovi: 35,35, odustala je od zahtjeva za stipendiju iz razloga ostvarivanja prava na drugu vrstu stipendije.

Martina Herendić, Herendići 1, Pluska, Sveučilište J. J. Strossmayera, odjel za kemiju, 3. godina, bodovi:28,71, odustala je od zahtjeva za stipendiju iz razloga ostvarivanja prava na drugu vrstu stipendije.

S obzirom na nedodijeljena sredstva za studentske stipendije, Povjerenstvo je odlučilo da se dio sredstava preraspodijeli za jednu učeničku stipendiju, tako da je i podnositeljica zahtjeva za učeničku (srednjoškolsku) stipendiju pod rednim brojem 13. ostvarila pravo na stipendiju, sukladno Zaključku o vrsti, broju i visini stipendija za šk./ak. godinu 2018./2019. od  12. 07. 2018. godine.

S obzirom na nedodijeljena sredstva za studentske stipendije nakon preraspodjele, Povjerenstvo je odlučilo da se dodijeli studentska stipendija podnositelju zahtjeva Luki Skenderu sukladno Odluci Općinskog vijeća od 10. 10. 2018. godine.

III. Redoslijedna lista kandidata za učeničke (srednjoškolske) i studentske stipendije objavit će se na oglasnim pločama u svim naseljima Općine Luka i na web-stranici Općine Luka, te će se dostaviti svim sudionicima natječaja.

IV. Protiv konačne redoslijedne liste podnositelji zahtjeva za stipendije nemaju pravo prigovora.

 

 

Povjerenstvo:

Damir Šipek

Ana Capar Eraković
Valentina Postružin

                                                                                                                    Željko Halambek

                                                                                                                    Dubravka Trupec

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content