Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva za financiranje javnih potreba

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva za financiranje javnih potreba na području Općine Luka iz Proračuna Općine Luka za 2017. godinu

 

 

Na temelju članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 42. Statuta Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije“, 16/09, 1/10 i 15/13) općinski načelnik Općine Luka donosi

G O D I Š NJ I   P L A N

raspisivanja natječaja i javnih poziva za financiranje javnih potreba

na području Općine Luka iz Proračuna Općine Luka za 2017. godinu

 

 

Članak 1.

            Ovaj godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva za financiranje javnih potreba na području Općine Luka iz proračuna Općine Luka za 2017. godinu (dalje u tekstu: Godišnji plan), određuje javne pozive odnosno natječaje koji će se raspisivati za dodjelu sredstava za financiranje programa i projekata od važnosti za Općinu Luka tijekom 2017. godine, okvirni datum raspisivanja natječaja odnosno javnih poziva, datum objave, visinu sredstava, programska područja te okvirni broj ugovora, visinu financijske podrške, trajanje financiranja i ugovaranje provedbe.

Članak 2.

            Sastavni dio ovoga Godišnjeg plana je tablični prikaz godišnjeg raspisivanja javnih poziva odnosno natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Luka u 2017. godini.

Članak 3.

            Godišnji plan je okvirnog karaktera i promjenjiv te Općina Luka zadržava pravo raspisivanja dodatnih javnih poziva odnosno natječaja, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava.

Članak 4.

            Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Glasniku Zagrebačke županije“ i na službenoj web stranici Općine Luka.

Načelnik

Darko Kralj, dr. vet.med.

 

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva za financiranje

javnih potreba na području Općine Luka iz proračuna Općine Luka za 2017. godinu

Red.

broj

Naziv tijela

Naziv natječaja/javnog poziva

Ukupna vrijednost natječaja (kn)

Okvirni broj planiranih ugovora

Rok na koji se ostvaruje financijska podrška

Okvirni datum raspisivanja natječaja

Okvirni datum završetka natječaja

1.

Jedinstveni upravni odjel

Javni poziv

186.000,00

(programi kulture -62.000,00)

(programi sporta – 100.000,00)

(ostali programi – 24.000,00 )

15

Prema uvjetima ugovorenog projekta

20. 02. 2017.

1. prosinca 2017. g.

 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content