18. sjednica Općinskog vijeća Općine Luka

Dana 13. listopada 2011. održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Luka sa slijedećim dnevnim redom:

1. Aktualni sat,
2. Verifikacija zapisnika 17. sjednice Općinskog vijeća,
3. Donošenje Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone,
4. Donošenje Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi,
5. Donošenje Odluke o subvenciji prijevoza učenika srednjih škola i redovitih studenata,
6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za stipendije,
7. Donošenje Zaključka o broju, vrsti i visini stipendija za školsku godinu 2011./2012.,
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća revizije,
9. Razno.


Dana 13. listopada 2011. održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Luka sa slijedećim dnevnim redom:

1. Aktualni sat,
2. Verifikacija zapisnika 17. sjednice Općinskog vijeća,
3. Donošenje Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone,
4. Donošenje Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi,
5. Donošenje Odluke o subvenciji prijevoza učenika srednjih škola i redovitih studenata,
6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za stipendije,
7. Donošenje Zaključka o broju, vrsti i visini stipendija za školsku godinu 2011./2012.,
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća revizije,
9. Razno.

 

0. Aktualni sat

U ovom djelu sjednice načelnik se osvrnuo na neke događaje od prošle sjednice, od proslave Dana domovinske zahvalnosti, nesreću u kojoj su stradala djeca na ringišpilu u dane Rokova , proglašenje elementarne nepogode – suše za što je zaprimljeno 19 prijava, potpisivanje ugovora s tvrtkom AWT d.o.o. o izradi Urbanističkog plana uređenja, projektu izgradnje školske športske dvorane.

1. Donošenje Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Ovu je odluku općina bila dužna donijeti temeljem Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 90/11) i Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Ovom Odlukom su određeni jedinični iznosi za položajne zone koji su jedan od faktora pomoću kojeg se računa naknada za zadržanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Budući da Općina Luka ima Odlukom o komunalnom doprinosu određene dvije zone i u ovoj Odluci su morale biti propisane dvije zone. Jedinični iznosi određeni su u najmanjim dopuštenim granicama i to za prvu zonu 20,00 kuna, a za drugu zonu 15,00 kuna.

 

2. Donošenje Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Ova Odluka vezana je za prethodnu, jer je također donesena temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 90/11). Prema tom je Zakonu moguće legalizirati samo dvije etaže od kojih je druga potkrovlje. Općina Luka je odlučila da se osim toga mogu ozakoniti još i podrum ili suteren i još jednu etažu prema odredbi 2.2.10.2 Prostornog plana uređenja Općine Luka.

 

3. Donošenje Odluke o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja

Općina Luka je povećala subvenciju za umjetno osjemjenjivanje krava plotkinja s dosadašnjih 30,00 kuna na 50,00 kuna po jednoj kravi. Odluka će se primjenjivati od 1. travnja 2011. godine, na način da će Veterinarska stanica Zaprešić općini dostavljati fakture.

4. Donošenje Odluke o subvenciji prijevoza učenika srednjih škola i redovitih studenata

Ovom Odlukom je potvrđena dosadašnja subvencija prijevoznih karata ZET-a i HŽ-a u iznosu od 50% cijene prijevozne karte za učenike srednjih škola i redovite studente s područja Općine Luka.

 

5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za stipendije

Imenovano je Povjerenstvo za stipendije za školsku godinu 2011./2012. u sljedećem sastavu: 1. Mladen Božić – predsjednik, 2. Željko Halambek, 3. Damir Šipek, 4. Marija Halambek i 5. Marija Kanceljak. Povjerenstvo ima zadatak pregledati pristigle zahtjeve za stipendije nakon raspisanog natječaja, sastaviti redoslijednu listu kandidata i dati izvješće o svom radu Općinskom vijeću.

 

6. Donošenje Zaključka o broju, vrsti i visini stipendija za školsku godinu 2011./2012.,

Ovim je Zaključkom zauzet stav da će se u školskoj godini 2011./2012. dodijeliti sedam (7) učeničkih (srednjoškolskih) i sedam (7) studentskih stipendija. Ove je školske godine povećan iznos stipendija, pa će tako učenička (srednjoškolska) stipendija iznositi 250,00 kuna, dok će studentska iznositi 400,00 kuna.

 

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća revizije

Prihvaćeno je Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun Općine Luka i financijske izvještaje za 2010. godinu, koje je napravljeno u srpnju 2011. godine od strane Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Zagreb.

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: Vladimir Husnjak

Zapisničar: Marija Kanceljak

 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content