Upis djece u predškolski odgoj

kapljicaO B A V I J E S T

o upisu djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe

za pedagošku godinu 2013./2014. u Dječji vrtić Kapljica – Poljanica Bistranska;

Područni odjel Luka i Područni odjel Jakovlje

 

kapljica

Na temelju Odluke o upisu djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku godinu 2013/2014. u Dječji vrtić Kapljica donesene 16. 4. 2013. godine na 13. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kapljica prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Kapljica objavljenog na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kapljica u poljanici Bistranskoj 18. 7. 2007. , a temeljem suglasnosti Osnivača KLASA:601-01/13-01/01, URBROJ:238/02-13-02 od 08. 4. 2013. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kapljica objavljuje

 

 

O B A V I J E S T

o upisu djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe

za pedagošku godinu 2013./2014. u Dječji vrtić Kapljica – Poljanica Bistranska;

Područni odjel Luka i Područni odjel Jakovlje

 

 

I.                PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Pozivaju se roditelji/skrbnici djece predškolske dobi da se prijave radi upisa djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku godinu 2013./2014. u Dječji vrtić Kapljica – Poljanica Bistranska; Područni odjel Luka i Područni odjel Jakovlje.

Zahtjevi za upis podnose se u Dječjem vrtiću Kapljica sa sjedištem u Poljanici Bistranskoj, Potočna ulica 4, Donja Bistra

od 06. do 24. svibnja 2013. godine i to za ostvarivanja programa:

1. REDOVITI 10-SATNI PROGRAM za djecu od 12 mjeseci do polaska u osnovnu školu

2. PROGRAM PREDŠKOLE (tzv. MALA ŠKOLA) za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koji počinje 01. 10. 2013.

            Programi će se organizirati u skladu sa raspoloživim kapacitetom vrtića.

 

            II.        DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS:

Roditelj/skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću Kapljica:

1.     Popunjene i potpisane zahtjeve za upis dostupni u dječjim vrtićima u Bistri, Luki, Jakovlju i na web stranici: www.vrtic-kapljica.hr ),

2.     Presliku rodnog lista djeteta ili izvatka iz matice rođenih,

3.     Uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta i oba roditelja, ne starije od 6 mjeseci,

4.     Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/samohranog roditelja,

5.     Potvrde o zaposlenju oba roditelja/samohranog roditelja, ne starije od 6 mjeseci, ili potvrda o redovitom školovanju (ukoliko se roditelji školuju) – samo za upis u redoviti 10-satni program,

6.     potvrde općina/gradova prema prebivalištu korisnika:

        potvrdu o podmirenim obvezama korisnika prema općini Bistra izdanu u općini Bistra,

        Potvrdu o ostvarivanju prava na sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću izdanu od Jedinstvenog upravnog odjela općine Jakovlje – samo za upis u redoviti 10-satni program,

        Potvrda o sufinanciranju Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba,

7.     Preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu (samo za upis u redoviti 10-satni program):

        Preslika Rješenja da je roditelj djeteta žrtva ili invalid Domovinskog rata,

        Preslike izvatka iz matice rođenih ili rodnog lista ostale djece,

        Preslika medicinske dokumentacije djeteta koja potvrđuje posebne potrebe u rastu i razvoju djeteta,

        Preslika Rješenja o skrbništvu za samohrane roditelje,

        Preslika Rješenja o skrbništvu za uzdržavanu djecu,

        Preslika Rješenja da je roditelj djeteta korisnik doplatka za dijete.

 

 

            III.      PREDNOSTI ZA UPIS U REDOVITI PROGRAM

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika za upis djece u redovni program prednost će imati djeca: roditelja žrtava i invalida domovinskog rata, s oba zaposlena roditelja, samohranih zaposlenih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

– Prema navedenim kriterijima prednost imaju djeca s prebivalištem na području Općine Bistra za upis u centralni objekt u Bistri, s prebivalištem na području Općine Jakovlje za upis u  PO Jakovlje i s prebivalištem na području Općine Luka za upis u PO Luka.

– Sve navedene prednosti moraju se obvezno dokumentirati.

 

            IV.      OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa djece u programe bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Kapljica u Bistri, na oglasnim pločama područnih odjela u Jakovlju i Luki i na web-stranici: www.vrtic-kapljica.hr najkasnije do 07. lipnja 2013.

Roditelj/skrbnik djeteta nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata. Žalba se podnosi u tajništvu DV Kapljica u Bistri.

 

            V.        UPIS U REDOVITI 10-SATNI PROGRAM

Djeca primljena slijedom ove obavijesti upisuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (1. rujna 2013.), a neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine ukoliko postoji slobodno mjesto u dobnoj skupini.

U redovnu odgojnu skupinu može se uključiti dijete sa teškoćama u razvoju na temelju mišljenja stručnog tima vrtića sukladno smještajnim i kadrovskim mogućnostima ustanove. Duljinu boravka uz odgojnoj skupini određuje stručni tim u svakom pojedinačnom slučaju. Uz zahtjev za upis roditelj/skrbnik djeteta s teškoćama u razvoju dužan je predočiti presliku medicinske dokumentacije o vrsti teškoće.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj/skrbnik je obvezan:

        obaviti uz nazočnost djeteta inicijalni razgovor sa članom stručnog tima dječjeg vrtića,

        potpisati s dječjim vrtićom ugovor o ostvarivanju programa,

        dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije polaska djeteta u dječji vrtić.

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje u skladu s aktima općina ili gradova u kojima djeca i roditelji/skrbnici imaju prijavljeno prebivalište.

 

 

KLASA:601-04/13-06/06

URBROJ:238/02-124-13-06

BISTRA, 16. 4. 2013.                                                PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                 Eduard Kovačević


 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content