Stipendije za 2013/2014 g.

stipendije20134
Povjerenstvo za dodjelu stipendija na sjednicama održanim 23. i 28. 12. 2013. godine sastavilo je redoslijednu listu kandidata za dodjelu stipendija

 

I. Kandidati koji su predali zahtjeve: (rok za predaju do 10.12.2013.)


a) Za UČENIČKE (srednjoškolske) stipendije:

1. Petra Bogović, 1. odv. Krajske 1, Krajska Ves, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 1. razred, Bodovi: 51,92

2. Marina Cvetković, Posavci 11, Luka, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 1. razred, Bodovi: 36,92

3. Natalija Kunštek, Nikole Halpera 11, Vadina, Srednja škola Zabok, Prodavač, 2. razred, Bodovi: 42,76

4. Martina Herendić, Herendići 1, Luka, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 3. razred, Bodovi: 40,28

5. Nikola Herendić, Herendići 1, Luka, Željeznička tehnička škola Zagreb, Računalni tehničar, 4. razred, NEDOVOLJAN PROSJEK OCJENA

6. Luka Skender, Dubravka Ožegovića 3, Luka, Srednja škola Bedekovčina, Poljoprivredni tehničar, 3. razred, Bodovi: 47

7. Kristijan Keglević, Lučka cesta 33, Luka, Tehnička škola Ruđer Bošković, Tehničar za mehatroniku, 1. razred, Bodovi: 48,12

8. Nikola Rihtar, Herendići 5, Luka, Škola za medicinske sestre Vrapče, Medicinski tehničar, 2. razred, Bodovi: 41,92

9. Kristina Kelemen , Krajska 36, Krajska Ves, Veterinarska škola, Veterinarski tehničar, 1. razred, Bodovi: 50,84

10. Ida Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 3. razred, Bodovi: 40,48

11. Dora Fernežir, Trg sv. Roka 7, Luka, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Ekonomist, 2. razred, Bodovi: 44,7


b) Za STUDENTSKE stipendije:

1. Mislav Kajfeš, Trg sv. Roka 8, Luka, Fakultet organizacije informatike Varaždin, Informacijski poslovni sustavi, 1. godina, Bodovi: 29,20

2. Renata Vrhovec, Zagorska Cesta 15, Luka, Agronomski fakultet, Hortikultura – povrćarstvo, 5. godina, Bodovi: 47,84

3. Monika Stiperski, Zagorska Cesta 13, Luka, Tekstilno tehnološki fakultet, Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, 1. godina, Bodovi: 44,76

4. Nikola Šimanović, Gajeva 8, Luka, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Računarstvo, 2. godina, Bodovi: 32,01

5. Maja Posavec, Lučka cesta 1, Luka, Učiteljski fakultet, Razredna nastava, 5. godina, Bodovi: 27,42

6. Petra Posavec, Posavci 9b, Luka, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Graditeljstvo, 1. godina, Bodovi: 22,84

7. Luka Šimunjak, Izletnički put 4, Luka, Tekstilno tehnološki fakultet, Dizajn, 3. godina, Bodovi: 34,94

8. Marijana Pirički, 1. odv. Gajeva 2, Luka, Fakultet organizacije informatike Varaždin, Ekonomika poduzetništva, 1. godina, Bodovi: 34,16

9. Krešimir Čućus, 5. odv. Krajska 4, Vadina, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Informatika, 2. godina, Bodovi: 32,70

10. Monika Jurina, Gajeva 5, Luka, Fakultet političkih znanosti, Politologija, 5. godina, Bodovi: 42,01

11. Ivana Horvat, Zagorska Cesta 19, Luka, Ekonomski fakultet Zagreb – Centar studija Koprivnica, Preddiplomski studij poslovne ekonomije, 4. godina, Bodovi: 35,81

 

II. Pregledom dokumentacije i izračunom bodova, Povjerenstvo je utvrdilo da su sljedeći kandidati ostvarili pravo na stipendije:

a) Za UČENIČKE (srednjoškolske) stipendije

1. Petra Bogović, 1. odv. Krajske 1, Krajska Ves, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 1. razred, Bodovi: 51,92

2. Kristina Kelemen , Krajska 36, Krajska Ves, Veterinarska škola, Veterinarski tehničar, 1. razred, Bodovi: 50,84

3. Kristijan Keglević, Lučka cesta 33, Luka, Tehnička škola Ruđer Bošković, Tehničar za mehatroniku, 1. razred, Bodovi: 48,12

4. Luka Skender, Dubravka Ožegovića 3, Luka, Srednja škola Bedekovčina, Poljoprivredni tehničar, 3. razred, Bodovi: 47

5. Dora Fernežir, Trg sv. Roka 7, Luka, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Ekonomist, 2. razred, Bodovi: 44,7

6. Natalija Kunštek, Nikole Halpera 11, Vadina, Srednja škola Zabok, Prodavač, 2. razred, Bodovi: 42,76

7. Nikola Rihtar, Herendići 5, Luka, Škola za medicinske sestre Vrapče, Medicinski tehničar, 2. razred, Bodovi: 41,92

8. Ida Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 3. razred, Bodovi: 40,48

9. Martina Herendić, Herendići 1, Luka, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 3. razred, Bodovi: 40,28

10. Marina Cvetković, Posavci 11, Luka, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 1. razred, Bodovi: 36,92

Kandidat Nikola Herendić nije ostvario pravo na stipendiju, s obzirom da prema članku 6, stavak 1. Pravilnika o stipendijama (Klasa:604-01/13-10/1, Ur.broj:238/39-01/13-1) nije ispunio uvjet po kriteriju da je prosjek ocjena za prethodni razred srednje odnosno osmi razred osnovne škole najmanje 3.00.

 

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1. Renata Vrhovec, Zagorska Cesta 15, Luka, Agronomski fakultet, Hortikultura – povrćarstvo, 5. godina, Bodovi: 47,84

2. Monika Stiperski, Zagorska Cesta 13, Luka, Tekstilno tehnološki fakultet, Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, 1. godina, Bodovi: 44,76

3. Monika Jurina, Gajeva 5, Luka, Fakultet političkih znanosti, Politologija, 5. godina, Bodovi: 42,01

4. Ivana Horvat, Zagorska Cesta 19, Luka, Ekonomski fakultet Zagreb – Centar studija Koprivnica, Preddiplomski studij poslovne ekonomije, 4. godina, Bodovi: 35,81

5. Luka Šimunjak, Izletnički put 4, Luka, Tekstilno tehnološki fakultet, Dizajn, 3. godina, Bodovi: 34,94

6. Marijana Pirički, 1. odv. Gajeva 2, Luka, Fakultet organizacije informatike Varaždin, Ekonomika poduzetništva, 1. godina, Bodovi: 34,16

7. Krešimir Čućus, 5. odv. Krajska 4, Vadina, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Informatika, 2. godina, Bodovi: 32,70

8. Nikola Šimanović, Gajeva 8, Luka, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Računarstvo, 2. godina, Bodovi: 32,01

9. Mislav Kajfeš, Trg sv. Roka 8, Luka, Fakultet organizacije informatike Varaždin, Informacijski poslovni sustavi, 1. godina, Bodovi: 29,20

10. Maja Posavec, Lučka cesta 1, Luka, Učiteljski fakultet, Razredna nastava, 5. godina, Bodovi: 27,42

Kandidatkinja Petra Posavec nije ostvarila pravo na stipendiju zbog najmanje ostvarenih bodova, temeljem članka 8. Pravilnika o stipendijama (Klasa:604-01/13-10/1, Ur.broj:238/39-01/13-1), te zaključka o visini, broju i vrsti stipendija za školsku/akademsku godinu 2013./2014.

 

III. Redoslijedna lista kandidata za učeničke (srednjoškolske) i studentske stipendije objavit će se na oglasnim pločama u svim naseljima Općine Luka i na web-stranici Općine Luka, te će se dostaviti svim sudionicima natječaja.

 

IV. U roku od osam dana od dana objave redoslijedne liste kandidata za učeničke (srednjoškolske) i studentske stipendije, svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora – žalbe Općinskom vijeću koje se o istom očituje u roku od 30 dana.

 

 

 

I.          Kandidati koji su predali zahtjeve: (rok za predaju do 10.12.2013.)

 

a)    Za UČENIČKE (srednjoškolske) stipendije: 

 

 1. Petra Bogović, 1. odv. Krajske 1, Krajska Ves, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 1. razred, Bodovi: 51,92
 1. Marina Cvetković, Posavci 11, Luka, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 1. razred, Bodovi: 36,92
 1. Natalija Kunštek, Nikole Halpera 11, Vadina, Srednja škola Zabok, Prodavač, 2. razred, Bodovi: 42,76
 1. Martina Herendić, Herendići 1, Luka, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 3. razred, Bodovi: 40,28
 1. Nikola Herendić, Herendići 1, Luka, Željeznička tehnička škola Zagreb, Računalni tehničar,

4. razred,

 1. Luka Skender, Dubravka Ožegovića 3, Luka, Srednja škola Bedekovčina, Poljoprivredni tehničar, 3. razred, Bodovi: 47
 1. Kristijan Keglević, Lučka cesta 33, Luka, Tehnička škola Ruđer Bošković, Tehničar za mehatroniku, 1. razred, Bodovi: 48,12
 1. Nikola Rihtar, Herendići 5, Luka, Škola za medicinske sestre Vrapče, Medicinski tehničar, 2. razred, Bodovi: 41,92
 1. Kristina Kelemen , Krajska 36, Krajska Ves, Veterinarska škola, Veterinarski tehničar, 1. razred, Bodovi: 50,84
 1. Ida Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 3. razred, Bodovi: 40,48
 1. Dora Fernežir, Trg sv. Roka 7, Luka, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Ekonomist, 2. razred, Bodovi: 44,7

 

 

            b) Za STUDENTSKE stipendije:      

                       

 1. Mislav Kajfeš, Trg sv. Roka 8, Luka, Fakultet organizacije informatike Varaždin, Informacijski poslovni sustavi, 1. godina, Bodovi: 29,20
 1. Renata Vrhovec, Zagorska Cesta 15, Luka, Agronomski fakultet, Hortikultura – povrćarstvo,

5. godina, Bodovi: 47,84

 1. Monika Stiperski, Zagorska Cesta 13, Luka, Tekstilno tehnološki fakultet, Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, 1. godina, Bodovi: 44,76
 1. Nikola Šimanović, Gajeva 8, Luka, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Računarstvo, 2. godina, Bodovi: 32,01
 1. Maja Posavec, Lučka cesta 1, Luka, Učiteljski fakultet, Razredna nastava, 5. godina, Bodovi: 27,42
 1. Petra Posavec, Posavci 9b, Luka, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Graditeljstvo, 1. godina, Bodovi: 22,84
 1. Luka Šimunjak, Izletnički put 4, Luka, Tekstilno tehnološki fakultet, Dizajn, 3. godina, Bodovi: 34,94
 1. Marijana Pirički, 1. odv. Gajeva 2, Luka, Fakultet organizacije informatike Varaždin, Ekonomika poduzetništva, 1. godina, Bodovi: 34,16
 1. Krešimir Čućus, 5. odv. Krajska 4, Vadina, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Informatika, 2. godina, Bodovi: 32,70
 1. Monika Jurina, Gajeva 5, Luka, Fakultet političkih znanosti, Politologija, 5. godina, Bodovi: 42,01
 1. Ivana Horvat, Zagorska Cesta 19, Luka, Ekonomski fakultet Zagreb – Centar studija Koprivnica, Preddiplomski studij poslovne ekonomije, 4. godina, Bodovi: 35,81

 

 

II.         Pregledom dokumentacije i izračunom bodova, Povjerenstvo je utvrdilo da su sljedeći kandidati ostvarili pravo na stipendije:

 

a)    Za UČENIČKE (srednjoškolske) stipendije

 

1.       Petra Bogović, 1. odv. Krajske 1, Krajska Ves, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 1. razred, Bodovi: 51,92

2.       Kristina Kelemen , Krajska 36, Krajska Ves, Veterinarska škola, Veterinarski tehničar, 1. razred, Bodovi: 50,84

3.       Kristijan Keglević, Lučka cesta 33, Luka, Tehnička škola Ruđer Bošković, Tehničar za mehatroniku, 1. razred, Bodovi: 48,12

4.       Luka Skender, Dubravka Ožegovića 3, Luka, Srednja škola Bedekovčina, Poljoprivredni tehničar, 3. razred, Bodovi: 47

5.       Dora Fernežir, Trg sv. Roka 7, Luka, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Ekonomist, 2. razred, Bodovi: 44,7

6.       Natalija Kunštek, Nikole Halpera 11, Vadina, Srednja škola Zabok, Prodavač, 2. razred, Bodovi: 42,76

7.       Nikola Rihtar, Herendići 5, Luka, Škola za medicinske sestre Vrapče, Medicinski tehničar, 2. razred, Bodovi: 41,92

8.       Ida Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 3. razred, Bodovi: 40,48

9.       Martina Herendić, Herendići 1, Luka, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 3. razred, Bodovi: 40,28

10.   Marina Cvetković, Posavci 11, Luka, Srednja škola Pregrada, Farmaceutski tehničar, 1. razred, Bodovi: 36,92

 

 

Kandidat Nikola Herendić nije ostvario pravo na stipendiju, s obzirom da prema  članku 6, stavak 1. Pravilnika o stipendijama (Klasa:604-01/13-10/1, Ur.broj:238/39-01/13-1) nije ispunio uvjet po kriteriju da je prosjek ocjena za prethodni razred srednje odnosno osmi razred osnovne škole najmanje 3.00.

 

 

b)    Za STUDENTSKE stipendije:

 

 1. Renata Vrhovec, Zagorska Cesta 15, Luka, Agronomski fakultet, Hortikultura – povrćarstvo, 5. godina, Bodovi: 47,84
 1. Monika Stiperski, Zagorska Cesta 13, Luka, Tekstilno tehnološki fakultet, Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, 1. godina, Bodovi: 44,76
 1. Monika Jurina, Gajeva 5, Luka, Fakultet političkih znanosti, Politologija, 5. godina, Bodovi: 42,01
 1. Ivana Horvat, Zagorska Cesta 19, Luka, Ekonomski fakultet Zagreb – Centar studija Koprivnica, Preddiplomski studij poslovne ekonomije, 4. godina, Bodovi: 35,81
 1. Luka Šimunjak, Izletnički put 4, Luka, Tekstilno tehnološki fakultet, Dizajn, 3. godina, Bodovi: 34,94
 1. Marijana Pirički, 1. odv. Gajeva 2, Luka, Fakultet organizacije informatike Varaždin, Ekonomika poduzetništva, 1. godina, Bodovi: 34,16
 1. Krešimir Čućus, 5. odv. Krajska 4, Vadina, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Informatika, 2. godina, Bodovi: 32,70
 1. Nikola Šimanović, Gajeva 8, Luka, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Računarstvo, 2. godina, Bodovi: 32,01
 1. Mislav Kajfeš, Trg sv. Roka 8, Luka, Fakultet organizacije informatike Varaždin, Informacijski poslovni sustavi, 1. godina, Bodovi: 29,20
 1. Maja Posavec, Lučka cesta 1, Luka, Učiteljski fakultet, Razredna nastava, 5. godina, Bodovi: 27,42

 

Kandidatkinja Petra Posavec nije ostvarila pravo na stipendiju zbog najmanje ostvarenih bodova, temeljem članka 8. Pravilnika o stipendijama (Klasa:604-01/13-10/1, Ur.broj:238/39-01/13-1), te zaključka o visini, broju i vrsti stipendija za školsku/akademsku godinu 2013./2014.

 

 

III.        Redoslijedna lista kandidata za učeničke (srednjoškolske) i studentske stipendije objavit će se na oglasnim pločama u svim naseljima Općine Luka i na web-stranici Općine Luka, te će se dostaviti svim sudionicima natječaja.

 

 

IV.        U roku od osam dana od dana objave redoslijedne liste kandidata za učeničke (srednjoškolske) i studentske stipendije, svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora – žalbe Općinskom vijeću koje se o istom očituje u roku od 30 dana.

 

 

 

                                                                                  Povjerenstvo:

 

                                                                                  Damir Šipek

                                                                                  Zvonko Tkalec

                                                                                  Ana Capar     

                                                                                  Valentina Postružin

Dubravka Trupec

 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content