Poziv na provjeru znanja

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu službenica-refernta/ice za financije i računovodstvo u Jedisntveni upravni odjel Općine Luka na neodređeno vrijeme, dana 18. kolovoza 2023. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( pisano testiranje )

 Za radno mjesto službenika – referenta/ice za financije i računovodstvo mogu pristupiti:

  1. Maja Antolić
  2. Marija Petrinšak

Navedeni kandidati trebaju doći prostorije društvenog doma u Luki, Trg svetog Roka 4 (prizemlje), dana 24. kolovoza 2023. godine (četvrtak ) u 8,45 sati.

Testiranje će započeti u 9:00 sati nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena i trajat će 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Kandidati koji se navedenog dana ne odazovu na testiranje do 9:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da su povukli prijavu na Javni natječaj. Smatrat će se da je kandidat/kinja povukao/la prijavu na Javni natječaj ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat/a, kao i ako ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje  pojedinog kandidata/kinju priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Luka (www.opcina-luka.hr).

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni  usmeno nakon testiranja.

Kandidat/kinja  koji ostvari najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja i sposobnosti moći će pristupiti intervjuu.

Intervju se planira provesti odmah nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja.

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Općine Luka i na oglasnoj ploči Općine Luka.

PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA

Kristina Mikšaj, dipl.iur. v.r.

 

2. Poziv testiranje referent za financije i računovodstvo

 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content