Poziv na 7.sjednicu Općinskog vijeća

lukazgr2Saziva se 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Luka za 29.05.2014. godine u 20,00 sati u društvenom domu Luka i sa slijedećim dnevnim redom…

KLASA: 021-01/10-10/3

URBROJ: 238/39-01-14-2

Luka, 22.05.2014.

Na temelju članka 20. stavka 2. točke 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 16/09 , 1/10 i 15/13)

S A Z I V A M

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Luka za četvrtak 29. 05.2014. godine s početkom u 20,00 sati u društvenom domu Luka i predlažem slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Verifikacija zapisnika 6. sjednice općinskog vijeća

2. Godišnji obračun proračuna

   a) realizacija programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture

   b) realizacija programa održavanja komunalne infrastrukture

3. Godišnje izvješće načelnika o radu za razdoblje 01.01.2013.do 31.12.2013.

4. Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Luka

5. Izmjena Zaključka o raskidanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora i opreme

s Općinom Bistra ( vrtić)

6. Analiza zaštite i spašavanja u 2013.g.

7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine

Luka za razdoblje 2014.-2016.g.

8. Razno

 

Predsjednik općinskog vijeća

Franjo Hlad

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content