Porez na nekretnine – poziv obveznicima

Porez-na-nekretnine-ikona-FINAL-1

Pozivaju se svi obveznici tog poreza da dostave ispunjene obrasce u Jedinstveni općinski ured Luka. Detalje i obrasce za prijavu se mogu preuzeti u nastavku objave. Prijave se primaju do 20.9.2017.g.

OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima

 

Zakonom o lokalnim porezima („Narodne Novine” 115/16) koji je stupio na snagu 1.siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu.

Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji su oporezivi) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je u uvođenju, uz koeficijent namjene (Kn) i koeficijent zone (Kz), još dva kriterija i to: koeficijenta stanja (Ks) te koeficijenta dobi (Kd) nekretnine.

Jedinice lokalne samouprave obvezne su ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, pa je stoga, svaki obveznik dužan popuniti obrazac koji se nalazi u prilogu ove obavijesti.

Napominjemo, kako je za svaku nekretninu potrebno ispuniti posebnu prijavu- obrazac, ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

Predmet oporezivanja je svaka nekretnina (bez obzira je li legalizirana ili ne i bez obzira nalazi li se u građevinskoj zoni li ne.

Nekretninom se smatraju:

 1. stambeni prostor za trajno i povremeno stanovanje,
 2. poslovni prostore prema stvarnoj djelatnosti,
 3. garažni prostor,
 4. drugi pomoćni prostori
  1. – za stambene prostore – nestambeno potkrovlje (tavan), podrum, zimski vrtovi i pomoćni objekti izdvojeni od stambenog objekta (spremišta),
  2. – za poslovne prostore – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (prateći nužni prostori u poslovnim objektima kao npr. prostori za skladišta i sl.).
 5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene svaki zatvoreni prostor koji je minimalno opremljen vanjskom stolarijom npr. roh bau, prazni izgrđeni objekti bez poslovanja, prane hale i poslovni prostori).
 6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
 7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – ako su izdani akti gradnje, ako se na zemljištu nalazi ruševina ili zemljište na kojem je započeta gradnja.

Nekretninama kao predmetom oporezivanja ne smatraju se:

 1. gospodarske zgrade – nisu stambeni, poslovni, garažni niti drugi pomoćni prostori, a imaju namjenu smještaja oruđa, smještaja stoke, poljoprivrednih proizvoda, sjenica, a pod uvjetom da nisu u djelatnosti (npr. OPG),
 2. privremene građevine
 3. opća dobra: ceste, komunalna infrastruktura.

Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine). Iznimno, porezni obveznik može biti nesamostalni posjednik:

 1. ako je porezna obveza pravnim poslom (ugovorom) prenesena na nesamostalnog posjednika – samostalni posjednik jamči za plaćanje poreza,
 2. ako se koristi nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, županije ili Republike Hrvatske,
 3. ako nema valjani pravni temelje posjedovanja nekretnine,
 4. ako je vlasnik nepoznat – kada je fizička osoba umrla a nisu poznati nasljednici i kad je pravna osoba brisana, a nije poznato tko je stekao nekretninu.

U slučaju da nema valjanog pravnog temelja posjedovanja nekretnine i ukoliko je vlasnik nepoznat, nesamostalni posjednici daju izjavu tko se smatra poreznim obveznikom i svi posjednici jamče solidarno za plaćanje poreza.

Ako je obveznik nesamostalni posjednik, članovi kućanstva jamče za plaćanje poreza.

POZIVAJU SE VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE LUKA, DA TOČNO ISPUNE PRILOŽENE OBRASCE, A UKOLIKO ISTE NE DOSTAVE, OPĆINA LUKA ĆE POSTUPATI SUKLADNO ČLANKU 59. ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, TE ĆE SE POREZNA OBVEZA UTVRDITI PREMA PODACIMA KOJIMA RASPOLAŽE OPĆINA LUKA, S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA STANJE I NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA DOB NEKRETNINE.

Popunjeni i potpisani obrazac u prilogu ove obavijesti, možete dostaviti osobno na adresu Trg svetog Roka 1, 10296 Luka (od ponedjeljka do petka od 7,30 do 15,30 sati) ili putem pošte na adresu Trg svetog Roka 1, 10296 Luka, a također na e-mail adresu : luka@opcina-luka.hr .

Rok dostave podataka je 20.09.2017.g.

Obrazac možete preuzeti i na web stranici www.opcina-luka.hr .

Kontakt telefon: 01/3393 560 .

OPĆINA LUKA

 

Obrasce možete preuzeti ovdje

 

 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content