Plan javne nabave za 2014.g.

javna nabava resize

Sukladno donesenom Proračunu Općine Luka za 2014. godinu, ovdje možete preuzeti Plan javne nabave Općine Luka za 2014.g.

 

KLASA:400-02/14-20/1

URBROJ:238/39-03/14-1

Luka, 14. 1. 2014.

 

 

            Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13,143/13 i 13/14) i članka 43. Statuta Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 16/09, 1/10 i 15/13) općinski načelnik dana 14. 1. 2014. godine donosi

 

P L A N

JAVNE NABAVE ZA 2014. GODINU

 

Članak 1.

            Sukladno donesenom Proračunu Općine Luka za 2014. godinu, donosim Plan javne nabave Općine Luka za 2014. godinu kako slijedi:

 

Redni broj

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

Planirana vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)

Vrsta postupka javne nabave

Sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje ugovor o javnoj nabavi li okvirnog sporazuma

1.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

 

8.000,00

 

bagatelna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

2.

Stručna literatura

 

2.000,00

 

bagatelna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

3.

Materijal i sredstva za čišćenje

 

3.000,00

 

bagatelna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

4.

Službena radna i zaštitna odjeća

 

3.000,00

 

bagatelna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

5.

Ostali materijal

 

1.000,00

 

bagatelna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

6.

Elektr.energija i plin

 

306.000,00

 

bagatelna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

7.

Sitan inventar

 

3.000,00

 

bagatelna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

8.

Usl. telefona i pošte

 

35.000,00

 

bagatelna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

9.

Usl.tekućeg i inv.održavanja

 

31.000.00

 

bagatelna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

10.

Usluga promidžbe i

informiranja

 

20.000,00

 

bagatelna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

11.

Veterinarske usluge

 

10.000,00

 

bagatelna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

12.

Reprezentacija

 

15.000,00

 

bagatelna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

13.

Uredska oprema i namještaj

 

15.000,00

 

bagatelna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

14.

Informatička oprema i programi

 

10.000,00

 

bagatelna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

15.

Strojevi

 

10.000,00

 

bagatelna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

16.

Kameni materijal

 

40.000,00

 

prikupljanje ponuda

 ugovor

lipanj 2014. godine

 

17.

Održavanje javne rasvjete

 

20.000,00

 

prikupljanje ponuda

 

tijekom 2014. godine

 

18.

Građevinski objekti

 

2.445.000,00

 

javna nabava

 

tijekom 2014. godine

 

19.

Izrada projektne dokumentacije za gospodarsku zonu

 

290.000,00

 

Prikupljanje ponuda

ugovor

srpanj 2014. godine

 

20.

Prostorne podloge

 

6.000,00

 

 

 ugovor

tijekom 2014. godine

 

21.

Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara

 

15.000,00

 

prikupljanje ponuda

 ugovor

lipanj 2014. godine

 

22.

Studija financijsko upravljanja i kontrole

 

10.000,00

 

prikupljanje ponuda

 

rujan 2014. godine

 

23.

Izmjene i dopune prostornog plana i urbanistički plan

 

104.000,00

 

prikupljanje ponuda

ugovor

tijekom 2014. godine

 

24.

Legalizacija općinskih objekata

 

60.000,00

 

prikupljanje ponuda

ugovor

tijekom 2014. godine

 

 

 

 

Članak 2.

            Ovaj Plan primjenjuje se od 1. 1. 2014. godine i objavit će se na oglasnoj ploči i web – stranici Općine Luka.

     NAČELNIK

Darko Kralj, dr.vet.med.

 

____________________

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content