OBAVIJEST O ZABRANI SPALJIVANJA KOROVA

Na temelju članka 4 članka 4. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Općine Luka KLASA:816-01/20-10/2, URBROJ:238/39-03-20-2 od 17. 03. 2020. godine i članka 4. stavka 2. Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 27/19), Stožer civilne zaštite Općine Luka na prijedlog općinskog načelnika donosi

ODLUKU O ZABRANI SPALJIVANJA POLJOPRIVREDNOG I DRUGOG GORIVOG OTPADA BILJNOG PORIJEKLA NA OTVORENOM PROSTORU

Članak 1.

Zabranjuje se spaljivanje poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na poljoprivrednim površinama i ostalim otvorenim prostorima u razdoblju od 09. 04. 2020. do 31. 05. 2020. godine.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na službenoj web stranici Općine Luka.

 

KLASA:214-01/20-10/1
URBROJ:238/39-01-20-2
Luka, 09. 04. 2020.

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Načelnica
Valentina Postružin

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content