Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, u sklopu projekta ” Zaželi u Općini Luka“

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA LUKA
Klasa: 100-01/20-10/03
Urbroj : 238/39-03-20-5
Luka, 22. 10. 2020.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.13.0047, u okviru programa Zaželi- program zapošljavanja žena-faza II, a u sklopu provedbe projekta „ Zaželi u Općini Luka “, načelnik Općine Luka raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, u sklopu projekta ” Zaželi u Općini Luka“

Trajanje radnog odnosa: 12 mjeseci
Broj radnika koji se traži: 10 radnica
Mjesto rada: područje općine Luka
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Javni poziv vrijedi od: 22.10.2020.
Javni poziv vrijedi do: 05.11.2020.

Opis poslova:

 • dostava namirnica i potreština korisnicima,
 • održavanje čistoće stambenog prostora – pranje i glačanje rublja korisnika,
 • ostale usluge u kući i okućnici korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika,
 • briga o higijeni i osobnom izgledu korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji korisnika,
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava korisnika (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
 • pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima korisnika,
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i/ili nemoćnih osoba u nepovoljnom položaju.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • ženski spol
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • prednost imaju žene  starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Prijavi na Javni poziv kandidatkinje su dužne priložiti:

1.Zamolbu (obavezno navesti adresu, broj telefona, mobitela)

 1. Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u     evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva)
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe)

Prijave na Javni poziv   s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od tri načina :

 1. Poštom na adresu: Općina Luka, Trg Svetog Roka 1, 10296 Luka s naznakom „ Prijava na javni poziv za radno mjesto radnica za pomoć u kući u sklopu projekta  ZAŽELI U OPĆINI LUKA –NE OTVARAJ“ .
 2. Putem  E-maila luka@opcina-luka.hr
 3. Osobnim dolaskom  u Općinu Luka, Trg Sv. Roka 1

Prijave za prijem u radni odnos  podnose se zaključno s četvrtkom 05.11.2020.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S kandidatima prijavljenim na javni poziv koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva provest će se razgovor (intervju) s povjerenstvom za provedbu javnog poziva. Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Luka.

 

Načelnik Općine Luka

                                                                                                                        Darko Kralj, dr.vet.med.

 

Preuzmite poziv ovdje Poziv – ZAŽELI

 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content