Nadoknada štete od elementarne nepogode tuče – srpanj 2011.

tuca

Za prošlogodišnju elementarnu nepogodu tuču, koja je zahvatila područje naše općine, Državno povjerenstvo za elementarne nepogode je dodijelilo Općini Luka iznos od 113.324,49 kuna.

Kako bismo mogli podijeliti sredstva molimo Vas da dostavite u Jedinstveni upravni odjel Općine Luka broj računa (tekući ili žiro) na koji će se izvršiti uplata, te OIB koji Općina Luka treba dostaviti Državnom povjerenstvu za elementarne nepogode u konačnom izvješću.

Poštovani,

za prošlogodišnju elementarnu nepogodu tuču, koja je zahvatila područje naše općine, Državno povjerenstvo za elementarne nepogode je dodijelilo Općini Luka iznos od 113.324,49 kuna.

U privitku se nalazi tablica dodijeljenih nadoknada po pojedinim prijavama.

Kako bismo mogli podijeliti sredstva molimo Vas da dostavite u Jedinstveni upravni odjel Općine Luka broj računa (tekući ili žiro) na koji će se izvršiti uplata, te OIB koji Općina Luka treba dostaviti Državnom povjerenstvu za elementarne nepogode u konačnom izvješću.

Ukoliko osoba koja je na popisu nema otvoren račun može se dati i broj računa od člana obitelji.

Isplata će početi odmah po dostavi broja računa.

Akti prema kojima je izračun izvršen su:

1. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97)

2. Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (NN 96/98)

3. Prijedlog cijena za utvrđivanje šteta u poljoprivredi nastalih u 2011. godini koje je sastavilo Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

 Skinite popis u pdf-u

 

 

Broj   prijave Oštećenik Nadoknada za isplatu
76 AL SAMAN MOHAMED, KRAJSKA VES,   KRAJSKA 15            533,31 kn
103 BELINA ZVIJEZDANA, LUKA, POSAVCI 1            638,66 kn
94 BERISLAVIĆ FRANJO, PLUSKA, D. OŽEGOVIĆA 19            269,62 kn
134 BERISLAVIĆ IVAN,   PLUSKA, B. MASNJAKA 12            727,08 kn
22 BIŠKUP BRANKO, LUKA, DR. F. TUĐMANA 10            165,96 kn
56 BOROŠAK ANKA, PLUSKA, KOZJAK 5            519,18 kn
80 BOROŠAK MIJO, PLUSKA, BOROŠAKI 5            335,11 kn
82 BOROVNJAK BRANKO,   PLUSKA, B. MASNJAKA 34        1.488,22 kn
160 BOŽIĆ MLADEN, LUKA,   A. MAJDAKA 11            824,72 kn
131 COTA MARIJA, LUKA,   IZLETNIČKI PUT 30            351,36 kn
81 CVOK DAMIR, LUKA, I. ODV. A. MAJDAKA 1            553,49 kn
110 CVOK JOSIP, PLUSKA, HERENDIĆI 6            686,21 kn
69 CVOK RUDOLF, LUKA, ZAGORSKA CESTA 11            422,71 kn
38 ČEVANIĆ DANICA, LUKA,   LUČKA CESTA 44            788,40 kn
147 DRGESTIN BRANKO,   PLUSKA, II. ODV. J. KOLARA 5            280,65 kn
119 FERENČAK FRANJO, PLUSKA, B. MASNJAKA 48              96,51 kn
31 FERENČAK VILMA , LUKA, D. OŽEGOVIĆA 24            843,81 kn
73 FILKOVIĆ VJEKOSLAV,   PLUSKA, KOZJAK 7            553,45 kn
67 FIŠTREK TOMO, KRAJSKA   VES, KRAJSKA 5            115,20 kn
4 GELJIĆ ANA, KRAJSKA VES, KRAJSKA 30 A            887,31 kn
129 GOJIĆ JOSIPA, PLUSKA,   II. ODV. J. KOLARA 3            200,06 kn
58 HALAMBEK DRAGUTIN, PLUSKA, N. HALPERA 23            494,49 kn
92 HALAMBEK FRANJO, VADINA, VADINSKA 21            227,72 kn
47 HALAMBEK JOSIP, PLUSKA, KOSOVIĆI 7            504,44 kn
104 HALAMBEK KATICA, KRAJSKA VES, KRAJSKA 60            671,20 kn
157 HALAMBEK STJEPAN, VADINA, VADINSKA 22            258,52 kn
86 HALAMBEK STJEPAN, ŽEJINCI, ZAGORSKA CESTA 26            658,24 kn
74 HALAMBEK VLADIMIR, KUPLJENSKI HRUŠEVEC, M. GUPCA 30              99,82 kn
35 HALAMBEK ZDENKA, LUKA, POLUKRUŽNA 28            507,54 kn
100 HALAMBEK ŽELJKO, LUKA, ZAGORSKA CESTA 5            460,47 kn
138 HALAMBEK BOŽICA,   KRAJSKA VES, A. MAJDAKA 39            107,93 kn
10 HALAMBEK BRANKO,   LUKA, POSAVCI 9            638,93 kn
132 HALAMBEK JOSIP, LUKA,   A. MAJDAKA 15            321,01 kn
125 HALAMBEK JOSIP,   VADINA, III. ODV. VADINSKE 6            349,23 kn
122 HALAMBEK SLAVICA,   VELIKO TRGOVIŠĆE, S. RADIĆA 166            496,16 kn
77 HERENDIĆ IVICA,   PLUSKA, HERENDIĆI 1        1.816,54 kn
53 HERENDIĆ STJEPAN,   PLUSKA, HERENDIĆI 8            488,58 kn
139 HLAD ANKICA, PLUSKA,   B. MASNJAKA 22            988,74 kn
151 HLAD DARINKA, LUKA,   A. MAJDAKA 1            645,49 kn
159 HORVATIN LJUBOMIR,   PLUSKA, B. MASNJAKA 17              20,24 kn
162 HRŽINA JURAJ, LUKA, SUKSEROV BRIJEG 11            211,88 kn
161 HUSNJAK STJEPAN,   LUKA, LUČKA CESTA 31            784,23 kn
45 HUZAK MIRKO, PLUSKA,   IV. ODV. KRAJSKE            921,91 kn
115 IVEKOVIĆ DARKO,   KRAJSKA VES, KRAJSKA 10            707,22 kn
20 IVEKOVIĆ LJUDEVIT,   LUKA, TRG SV. ROKA 6            347,31 kn
106 JAGUŠT MIHOVIL,   ŽEJINCI, MIHANOVIĆEVA 8            954,24 kn
88 JAMBREŠIĆ IVICA, KRAJSKA VES, KRAJSKA 21            616,73 kn
112 JURINA ANICA, LUKA, LUČKA CESTA 13              30,36 kn
28 JURINA DAMIR, LUKA, GAJEVA 3            956,74 kn
14 JURINA JOSIP, LUKA, II. ODV. A. MAJDAKA 8            833,72 kn
5 JURINA VERICA, LUKA, LUČKA CESTA 7            228,44 kn
101 JURINA BORIS, LUKA,   GAJEVA 5            259,51 kn
155 JURINA DRAŽEN, LUKA,   GAJEVA 8              45,71 kn
124 JURINA LJUBICA, LUKA,   GAJEVA 9            438,67 kn
7 KAHLINA JOSIP, PLUSKA, B. MASNJAKA 60        1.064,72 kn
113 KAHLINA FRANJO,   VADINA, V. ODV. KRAJSKE 4            560,39 kn
150 KAHLINA ŠTEFANIJA ,   VADINA, VADINSKA            148,36 kn
114 KAJFEŠ KATICA, LUKA, POĐUNĐEK 3            674,30 kn
93 KAJFEŠ ANKICA, LUKA,   TRG SV. ROKA7            890,97 kn
11 KAJFEŠ ZDENKO, LUKA,   POĐUNĐEK 1            575,81 kn
43 KARAULA DINKO,   KRAJSKA VES, KRAJSKA 26            199,40 kn
59 KELEMEN ANTUN, KUPLJENOVO, HRUŠEVEČKA 18            308,37 kn
42 KELEMEN DANICA,   KRAJSKA VES, KRAJSKA 29            171,51 kn
120 KEREP ŠTEFICA,   PLUSKA, B. MASNJAKA 50        1.267,42 kn
153 KLARIĆ ŠIMUN, LUKA,   LUČKA CESTA 3            506,74 kn
2 KLEKOVIĆ FRANJO,   KRAJSKA VES, KRAJSKA 1            221,44 kn
87 KLEKOVIĆ IVKA, LUKA,   GAJEVA 25            376,15 kn
9 KLEKOVIĆ JOSIP,   VADINA, BUKVIĆI 4            750,24 kn
1 KOLAR-MASNJAK MATILDA, KRAJSKA VES, KRAJSKA 6            453,09 kn
149 KOLMAN ANKICA,   KUPLJENOVO, KRUŽNA 7            138,15 kn
44 KOSOVIĆ BRANKO,   PLUSKA, KOSOVIĆI 2            497,83 kn
141 KOSOVIĆ STJEPAN,   MERENJE, F. MARTINCA 8            148,02 kn
79 KOSOVIĆ STJEPAN,   PLUSKA, N. HALPERA 10        1.188,89 kn
75 KOSOVIĆ ŠTEFANIJA ,   PLUSKA, B. MASNJAKA 30        1.115,38 kn
62 KOVAČ BRANKO, LUKA, LUČKA CESTA 22            331,94 kn
8 KOVAČ ŠTEFICA, LUKA,   LUČKA CESTA 24            170,65 kn
23 KOVAČIĆ DRAGUTIN,   PLUSKA, KOVAČIĆI 5            782,38 kn
50 KRALJ FRANJO, PLUSKA,   HERENDIĆI 3        1.271,23 kn
33 KRALJ MARKO, PLUSKA,   B. MASNJAKA 11        1.037,09 kn
171 KRIŽAN MARIJAN, LUKA,   POLUKRUŽNA            591,63 kn
102 KUKOLJA VESNA, KRAJSKA VES, D. OŽEGOVIĆA 34            390,35 kn
116 KUKOVIĆ ANKICA, LUKA,   LUČKA CESTA 41              30,36 kn
111 KUKOVIĆ NADA,   KUPLJENSKI HRUŠEVEC, M. GUPCA 40            357,80 kn
65 LONČAR NADA, KRAJSKA VES, KRAJSKA 9            150,44 kn
173 LONČAR IVAN, KRAJSKA   VES, KRAJSKA 7            359,42 kn
166 MAJDAK-ZEBIĆ STJEPAN,   KRAJSKA VES, D. OŽEGOVIĆA            384,84 kn
85 MARIĆ DELFA, LUKA, A.   MAJDAKA 6              57,17 kn
146 MASNJAK FRANJO, KRAJSKA VES, A. MAJDAKA 31            177,45 kn
98 MASNJAK IVAN, PLUSKA, KOSOVIĆI 8            637,85 kn
18 MASNJAK IVICA, KRAJSKA VES, A. MAJDAKA 29            782,54 kn
105 MASNJAK MARINA, KRAJSKA VES, KRAJSKA 24            699,60 kn
49 MASNJAK STJEPAN, PLUSKA, B. MASNJAKA 52        1.242,40 kn
6 MERKAŠ STJEPAN, LUKA, IZLETNIČKI PUT 7            314,40 kn
60 MIHELEC DRAGO,   KUPLJENOVO, M. GUPCA 36              70,98 kn
127 OBRT ZA POLJ.PROIZV   VRHOVEC STJEPAN, PLUSKA, HERENDIĆI 4        4.681,34 kn
17 OPG BERISLAVIĆ   DUBRAVKO, PLUSKA, N. HALPERA 7        2.642,67 kn
84 OPG JAGODIĆ SILVIJA,   LUKA, ZELENA UL. 11            152,41 kn
148 OPG POŽARIĆ BRANKICA,   VADINA, VADINSKA 26        9.795,80 kn
90 OPG ŠIMUNJAK   MIROSLAV, LUKA, POĐUNĐEK 3        1.688,25 kn
71 OŽEGOVIĆ MIJO,   KRAJSKA VES, I. ODV. KRAJSKE 3            371,29 kn
24 PEH JOSIP, PLUSKA, B. MASNJAKA 68            343,82 kn
57 PEH STJEPAN, PLUSKA,   B. MASNJAKA 70            497,41 kn
169 PETEK VLATKO, KRAJSKA VES, KRAJSKA 38              92,33 kn
46 PETRUŠA DRAGUTIN, PLUSKA, J. KOLARA 2            312,03 kn
51 PIHLER NADICA,   VADINA, VADINSKA 32            185,02 kn
118 PIRIČKI VERICA, LUKA,   I. ODV. GAJEVE 2            852,11 kn
143 POGAČIĆ STJEPAN,   PLUSKA, B. MASNJAKA 36        1.521,02 kn
68 POGAČIĆ ZLATA,   PLUSKA, B. MASNJAKA 13        1.053,01 kn
95 PONDELJAK DANICA, PLUSKA, B. MASNJAKA            504,56 kn
133 PONDELJAK JOSIP, KRAJSKA VES, D. OŽEGOVIĆA 46        1.422,25 kn
16 POSAVEC ANA, LUKA, POSAVCI 10            751,11 kn
107 POSAVEC JOSIP, LUKA, LUČKA CESTA 44        4.426,81 kn
83 POSAVEC JOSIP, LUKA, POSAVCI 5            984,59 kn
91 POSAVEC LJUDEVIT, LUKA, LUČKA CESTA1            415,73 kn
54 POSAVEC MLADEN, LUKA, POSAVCI 6            505,37 kn
32 POSAVEC ŠTEFICA, LUKA, D. OŽEGOVIĆA 18            915,48 kn
167 POSAVEC BERNARDA,   LUKA, POSAVCI 9B            835,43 kn
130 POSTRUŽIN FRANJO, VADINA, VADINSKA        1.187,04 kn
174 POŽARIĆ STJEPAN,   VADINA, VADINSKA 30            570,33 kn
72 PRAVDIĆ FRANJO, KRAJSKA VES, II. ODV. KRAJSKE 1            280,93 kn
165 PRAVDIĆ IVICA, KRAJSKA VES, II. ODV. KRAJSKE 1            532,21 kn
25 PTUJEC MIRKO, LUKA, LUČKA CESTA 33            656,48 kn
15 PTUJEC STJEPAN, PLUSKA, B. MASNJAKA 72            499,01 kn
52 RADOVANIĆ JOSIP,   ŽEJINCI, I. ODV. MIHANOVIĆEVE 11            505,78 kn
99 RADOVANIĆ RUDOLF,   ŽEJINCI, I. ODV. MIHANOVIĆEVE 9            711,11 kn
142 REPEC STJEPAN, LUKA,   I. ODV. A. MAJDAKA 5            582,91 kn
137 RIHTAR IVAN, KRAJSKA VES, IV. ODV. KRAJSKE 1            348,30 kn
78 RIHTAR MLADEN, PLUSKA, KOZJAK 2        2.270,71 kn
145 RIHTAR NENAD, PLUSKA, HERENDIĆI 5              13,61 kn
136 RIHTAR STJEPAN, VADINA, VADINSKA 37            500,02 kn
154 RIHTAR ŠIMUN, LUKA, I. ODV. A. MAJDAKA            709,08 kn
70 RIHTAR NEVENKA,   VADINA, VADINSKA            150,33 kn
126 SKENDER FRANJO, LUKA, SUKSEROV BRIJEG 18            416,19 kn
108 SKENDER IVAN, LUKA, ZAGORSKA CESTA 25            588,27 kn
109 SKENDER MARIO, LUKA, A. MAJDAKA 20            671,09 kn
12 SKENDER ROBERT, LUKA, SUKSEROV BRIJEG 16            524,37 kn
13 SKENDER ŠTEFICA, LUKA, D. OŽEGOVIĆA 3            705,82 kn
140 SMINDEROVAC JELICA,   LUKA, DR. FRANJE TUĐMANA              55,25 kn
41 STIPERSKI STJEPAN, ŽEJINCI, ZAGORSKA CESTA 13            651,39 kn
63 SUKSER BORIS, LUKA,   II. ODV. LUKAČI 1            487,84 kn
64 SUKSER DRAGUTIN,   LUKA, LUKAČI 6            781,18 kn
55 SUKSER VLADIMIR,   LUKA, ZAGORSKA CESTA 32            587,18 kn
66 SUKSER ZDRAVKO, LUKA,   II. ODV. LUKAČI 2            598,47 kn
158 SUKSER-LUKAČ IVAN,   LUKA, LUKAČI 4        1.178,36 kn
168 ŠEBEK RUŽA, LUKA,   POSAVCI 9A            112,49 kn
34 ŠIMUNJAK DUBRAVKO, PLUSKA, B. MASNJAKA        3.454,16 kn
96 ŠIMUNJAK IVAN, PLUSKA, D. OŽEGOVIĆA 11            737,05 kn
156 ŠIMUNJAK ZLATKO, VADINA, BUKVIĆI 3            232,86 kn
135 ŠKALEC DRAGUTIN,   LUKA, LUČKA CESTA 6            877,17 kn
123 ŠTURBEK ŠTEFICA,   LUKA, A. MAJDAKA 7            791,67 kn
121 TERZIĆ FERID, LUKA,   USKA ULICA 14            151,31 kn
37 TRUPEC ANĐELKO, LUKA, LUČKA CESTA 32 A            363,93 kn
21 TRUPEC FRANJO, LUKA, LUČKA CESTA 34        1.434,82 kn
170 TRUPEC NADA, LUKA, SUKSEROV BRIJEG 1            294,91 kn
117 TRUPEC BOŽENA, LUKA,   TRUPCI            814,24 kn
36 TUĐMAN ANKICA, LUKA,   GAJEVA 1            336,15 kn
97 TUJEC MARIO, PLUSKA,   B. MASNJAKA 5            202,01 kn
39 UĐBINEC MARIO,   KUPLJENSKI HRUŠEVEC, M. GUPCA 2            274,45 kn
48 VRHOVEC DRAGUTIN, VADINA, BUKVIĆI 2            206,33 kn
128 VRHOVEC IVAN, PLUSKA,   HERENDIĆI 4            556,52 kn
40 VRHOVEC IVAN, VADINA,   A. PETEKA 2A              34,30 kn
61 VURIĆ JOSIP, LUKA,   LUČKA CESTA 32 A            155,72 kn
19 ZRINSKI ŠTEFANIJA,   LUKA, LUČKA CESTA 14            312,94 kn
30 ŽUPANEC STJEPAN, ŽEJINCI, ZAGORSKA CESTA 1            228,68 kn
89 ŽUPANEC BARICA, LUKA,   ZAGORSKA CESTA 27            569,06 kn

 

 

 

Općina Luka

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content