Javni poziv

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta LUKAČI, I ODVOJAK LUKAČI i II ODVOJAK LUKAČI u naselju LUKA ( k.č. 1082, 1078/3, 1080/3, 3774, 3775, 1036/2, 1083, 3776, 1040 i 1036/2) k.o. PLUSKA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Luka.

Geodetski elaborat izvedenog stanja izvedena nerazvrstane ceste LUKAČI, I ODVOJAK LUKAČI i II ODVOJAK LUKAČI u naselju LUKA izradit će tvrtka GPU – Geodetski projektni ured d.o.o. za geodetske poslove, projektiranje, savjetovanje i nadzor, Antuna Mihanovića 14, Jastrebarsko

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će dana 01. 12. 2020. u 10:00, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Luka dana 03. 12. 2020. od 12:00-14:00 kada će održati javno izlaganje geodetskog elaborata.

Preuzmite javni poziv na svoje računalo:

Javni poziv-SVE Lukači,I odvojak Lukači, II odvojak Lukači

 

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content