JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U SKLOPU PROJEKTA „ZAŽELI U OPĆINI LUKA II“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.16.0382, u okviru programa Zaželi- program zapošljavanja žena-faza III, a u sklopu provedbe projekta „ Zaželi u Općini Luka II“, načelnik Općine Luka raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, u sklopu projekta „Zaželi u Općini Luka II

 • Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci
 • Broj radnika koji se traži: 9 radnica
 • Mjesto rada: područje općine Luka
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Javni poziv vrijedi od: 03.08.2022.
 • Javni poziv vrijedi do: 23.09.2022.

Opis poslova:

 • dostava namirnica i potrepština korisnicima,
 • održavanje čistoće stambenog prostora – pranje i glačanje rublja korisnika,
 • ostale usluge u kući i okućnici korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika,
 • briga o higijeni i osobnom izgledu korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji korisnika,
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava korisnika (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,
 • pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima korisnika,
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i/ili nemoćnih osoba u nepovoljnom položaju.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • ženski spol
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • prednost imaju žene  od 50 godina i više, osobe  s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice,  žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Prijavi na Javni poziv kandidatkinje su dužne priložiti:

 1. Zamolbu (obavezno navesti adresu, broj telefona, mobitela)
 2. Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u     evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne stariji od datuma objave Javnog poziva
 3. Presliku osobne iskaznice
 4. Dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe)

U slučaju kad je nezaposlena žena i pripadnica ranjive skupine, potrebno je dostaviti jedan od sljedećih dokumenata ovisno o ranjivoj skupini kojoj pripada:

 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
 • Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Prijave na Javni poziv   s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na jedan od tri načina :

 1. Poštom na adresu: Općina Luka, Trg Svetog Roka 1, 10296 Luka s naznakom „ Prijava na javni poziv za radno mjesto radnica za pomoć u kući u sklopu projekta  ZAŽELI U OPĆINI LUKA II –NE OTVARAJ“ .
 2. Putem  E-maila luka@opcina-luka.hr
 3. Osobnim dolaskom  u Općinu Luka, Trg Sv. Roka 1

Prijave za prijem u radni odnos  podnose se zaključno s petkom 23.09.2022.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S kandidatima prijavljenim na javni poziv koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva provest će se razgovor (intervju) s povjerenstvom za provedbu javnog poziva. Kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem o vremenu obavljanja intervjua.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Luka.

 

Načelnik Općine Luka

                                                                                                                       Darko Kralj, dr.vet.med.

 

Javni poziv – Zaželi – produžetak do 16. 09. 2022.

18.08.2022 Dopuna Javnog poziva-ZAŽELI

Javni poziv – produžetak do 23.09.2022.

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content