Govor Načelnika

danop12 26 mala

Poštovani gospodine Župane, poštovana potpredsjednice Skupštine Zagrebačke županije, poštovana gospođo saborska zastupnice, gospodo predstavnici državnih i županijskih institucija i tvrtki, predstavnici gradova i općina, predstavnici udruga, gospodarstvenici, ostali dragi gosti Općine Luka, dragi učenice i učenici, mještanke i mještani Općine Luka, čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas na proslavi Dana Općine Luka.

 

Budući da su već prošle dvije godine od našeg zadnjeg druženja, a sada među nama ima dosta novih gostiju, dozvolite mi da Vas ponovno u par riječi upoznam s poviješću naše općine.

Oko 1500. godine u povijesnim se ispravama spominje ime ‘Grad Vadina’, a čiji su se ostaci očuvali do danas, kao jedni od najstarijih na ovom području.

U Krajskoj Vesi od 1790. godine bilo je sjedište župe Svetoga Roka. Župna je crkva bila drvena i nalazila se na mjestu sadašnje kapelice Svetog Florijana. Godine 1857. drvena župna crkva je izgorjela od udara groma.

Nakon tri godine vijećanja odlučeno je da se nova župna crkva gradi u središtu Luke. Gradnja nove crkve je započela 1860. godine, a završila 1864. godine u za ono vrijeme kratkome vremenu. Tako je dovršena prekrasna nova crkva Svetoga Roka, najveća od Zagreba do Krapine, na koju smo vrlo ponosni. Župnu crkvu Svetoga Roka je 18. kolovoza 1864. godine posvetio zagrebački biskup Josip Mihalović. Tako je župa Svetog Roka u Luki dobila blagdan „Posvetila”, koje je i dan danas rado posjećen hodočasnicima iz bliže i šire okolice.

 

Od 18. stoljeća u Pluski su se nalazile dvije kurije: Pluska Gornja, vlasništvo drevne hrvatske vlastelinske obitelji Ladany, pod čijim je patronatom osnovana nekadašnja župa sv. Roka u Krajskoj Vesi, i Pluska Donja, vlasništvo obitelji Halper-Sigetski i sjedište porezne općine Pluska. U njoj je stolovao veliki županijski i kotarski sudac Nikola plemeniti Halper-Sigetski (1798-1895).

Kuriju Halperovih u svojim je djelima opisala i Marija Jurić-Zagorka, hrvatska novinarka i književnica.

Obitelj Halper posjedovala je u središtu Luke i prizemnicu koja je prodana i u njoj je 1874. otvorena pučka škola Luka.

Sadašnja zgrada Osnovne škole Luka sagrađena je 1912. godine i dan danas stoji i vapi za rekonstrukcijom i dogradnjom, jer morate priznati da jedno stoljeće nije malo razdoblje.

U Žeincima, na brežuljku pored zaseoka Tuđmani 1865. rodio djed prvoga hrvatskoga predsjednika dr. Franje Tuđmana – Ivan Tuđman.

Kao samostalna jedinica, Općina Luka je prvi put osnovana 2. travnja 1929. i taj datum je izabran za Dan Općine Luka. Općina Luka je zatim ukinuta i ponovno osnovana u prosincu 1995.

Mnogi mještani imaju zasluge za ponovno osnivanje Općine, a istaknuo bih gđu. Vesnu Posavec, g. Žarka Kajfeša i g. Franju Hlada-Belasa, a ne smijemo zaboraviti ni g. Dragutina Mikšaja kao načelnika s najdužim načelničkim stažem u Općini Luka, barem za sada.

Površina Općine Luka je 17,2 km2, a sastoji se od pet mjesta: Krajska Ves, Luka, Pluska Vadina i Žejinci. Prema popisu iz 2011. Općina Luka ima 1.351 stanovnika, što je, nažalost, smanjenje za 68 osoba ili 4,8% u odnosu na popis iz 2001. godine.

Naša se Općina nalazi dovoljno blizu hrvatske metropole za korištenje svih prednosti koje ta blizina sa sobom donosi, a opet i dovoljno daleko za očuvanje svoga prilično netaknutoga prirodnog izgleda.

Gospodarska zona

Prema usvojenim Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Luka, gospodarska zona je povećana za 45 ha, na ukupno 68 ha, što u brojkama djeluje jako lijepo, ali nažalost to su za sada većim dijelom neizgrađena polja i doline i još uvijek služe za poljoprivrednu proizvodnju.

Prva i za sada jedina tvrtka koja posluje u našoj gospodarskoj zoni je Lagermax, koja unatoč teškoj gospodarskoj situaciji, redovito izvršava svoje obveze prema Općini Luka.

Vlasnici neizgrađenih 45 ha gospodarske zone su tvrtke AWT – cca 12 ha i Antunović-Bobcat – cca 14 ha, a ostalo je u vlasništvu privatnih osoba s našeg područja i čeka prodaju.

Kako bi se gospodarska zona privela funkciji na cijelom svojem području očekujemo stručnu i drugu (npr. financijsku) pomoć županije i države. Ovom prilikom zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji na čelu s g. Stjepanom Kožićem, što su u prošloj godini prepoznata naša nastojanja i potrebe, te su nam odobrena sredstva u visini od 250.000 kn, koja smo iskoristili za izradu Prostorno-programske studije, koja prethodi donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone. Urbanistički plana uređenja gospodarske zone je pred završetkom.

Komunalna infrastruktura

Vezano uz održavanje prometnica na području Općine Luka imamo jako dobru suradnju sa Županijskom upravom za ceste na čelu s g. Mikulčićem i sa Županijskim cestama na čelu s g. Lazarinom. U 2011. godini popravljene su i presvučene novim asfaltnim slojem ceste u dužini od cca 2,5 km. Ako krenemo ovim tempom i ove godine, do slijedećih izbora će većina županijskih cesta na području Općine Luka koje su u lošijem stanju biti popravljene i presvučene novim asfaltnim slojem. Naravno, tu mislim na izbore 2013. godine. Kao pomoć za navedene radove u našem skromnom Proračunu smo predvidjeli sredstva u iznosu od 150.000 kn.

Što se tiče nerazvrstanih cesta, u tijeku su pripreme za asfaltiranje 2 km nerazvrstanih cesta za što smo dobili pomoć od Zagrebačke županije u iznosu od 350.000 kn. Ostatak investicije će se podmiriti sredstvima iz Proračuna Općine Luka i sredstvima stanovnika i korisnika ulica koje se asfaltiraju.

Još da je tako bilo i u 2010. godini…

U suradnji s Hrvatskim vodama tvrtka Vodoprivreda – Zagorje d.o.o. je tijekom 2011. i u 2012. sanirala većinu vodotoka na području naše Općine, a radovi traju i ovih dana.

Dobru suradnju imamo i s komunalnim poduzećem Zaprešić d.o.o., koji su nažalost često na našem području zbog popravaka puknuća dotrajalih vodovodnih cijevi. Kako bi se osigurao dovoljan kapacitet vodovodne mreže prema gospodarskoj zoni napravljena je rekonstrukcija cjevovoda u Polukružnoj ulici.

Također, s komunalnim poduzećem Zaprešić d.o.o. potpisali smo ugovor da nas zastupa kod Hrvatskih voda vezano za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže, te kako bi se na temelje iste povukla bespovratna sredstva iz europskih fondova za izgradnju kanalizacijske mreže. Budućnost će pokazati što nas čeka po tom pitanju.

Tijekom prošlog razdoblja na području naše općine bilo je još dosta manjih komunalnih akcija, koje su se redovito odvijala, a s kojima Vam sada neću oduzimati vrijeme.

Zaštita okoliša i energetska učinkovitost

Što zbog ekološke osviještenosti, a što zbog potrebe za uštedom, izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju dijela javne rasvjete na području Općine Luka s kojom smo se kandidirali kod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i dobili pravo na povrat 56% vrijednosti investicije. Ukupna vrijednost investicije je oko 250.000 kn. Projektnu dokumentaciju je izradila tvrtka LIC savjetovanja d.o.o.

Istom fondu dostavljen je projekt sa zamolbom za sufinanciranje izgradnje školske sportske dvorane pri Osnovnoj školi Luka, te smo dobili načelno pozitivan odgovor s uputom da se navedeni projekt prijavi na jedan od slijedećih natječaja vezanih za postizanje veće energetske učinkovitosti.

Javni prijevoz

Jedna od najvećih stavaka na rashodovnoj strani Proračuna je sufinanciranje javnog prijevoza Zagrebačkom električnom tramvaju u iznosu od 360.000 kn godišnje, što je za našu Općinu u ovim teškim recesijskim vremenima vrlo velik izdatak, a bio bi i veći da nismo imali u Gradu Zaprešiću, na čelu s gradonačelnikom g. Željom Turkom, vrlo korektnog partnera u pregovorima sa ZET-om, budući da ZET-ova linija od Zaprešića do Žejinaca prometuje većim dijelom kroz područje Grada Zaprešića, a manjim kroz područje Općine Luke. Nadamo se da će u skoroj budućnosti zaživjeti projekt integralnog prijevoza putnika na području Zagrebačke županije i susjednih županija.

Dječji vrtić

Naročito smo ponosni na naš dječji vrtić, koji je izgrađen 2008. godine velikim dijelom sredstvima iz općinskog proračuna, te donacijom zaklade „Za djecu Hrvatske” koju je osnovala gđa. Ankica Tuđman i sredstvima firme ‘Lagermax’.

Prema odluci Općinskog vijeća iz 2008. godine, upravljanje vrtićem je ugovoreno s Dječjim vrtićem ‘Kapljica’ čiji je osnivač Općina Bistra.

Nažalost već 2009. godine je počeo trend smanjivanja broja djece u vrtiću, što je uzrokovalo dodatno opterećenje općinskog proračuna s pokrivanjem gubitaka u poslovanju vrtića. Ukupni iznos troška dječjeg vrtića za Općinu Luka je u 2009. godini je bio 353.000 kn, od čeka je gubitak poslovanja bio 46.000 kn, u 2010. je ukupan trošak bio 425.000 kn, a gubitak poslovanja 127.000 kn, dok je u 2011. ukupan trošak bio 455.000 kn, a gubitak poslovanja 242.000 kn. Zbog svega navedenog zatražena je reorganizacija u Područnom odjelu Luka, što je nažalost rezultiralo s dva poslovno uvjetovana otkaza ugovora o radu. Nadamo se da će se ove godine upisati veći broj djece, kako bi se gubici smanjili na prihvatljivu razinu.

Udruge i Crkva

A sada malo vedrije teme.

Na području Općine Luka djeluju slijedeće udruge:

DVD Luka, koje je nedugo proslavilo 60. godišnjicu postojanja, pa im i ovom prilikom čestitamo na vrijednom jubileju,

Udruga umirovljenika,

Limena glazba Žejinci,

NK Mladost Luka,

FFVAL,

Lovačko društvo ‘Šljuka’ Luka i

Udruga roditelja.

Općina Luka sufinancira rad navedenih udruga sredstvima koja su za udruge uvijek relativno mala, a za Općinu velika. Rješenje je u kompromisu.

Osim toga financijski se pomaže i Župi Svetoga Roka.

Djeca, učenici i studenti

Za novorođenu djecu Općina Luka izdvaja po 1.500 kn, a za blagdan Svetog Nikole sva se djeca na prigodnoj predstavi daruju poklonima.

Učenicima i studentima sufinancira se prijevoz u visini od 50% cijene koštanja karata. Također Općina Luka dodjeljuje po 7 srednjoškolskih stipendija u visini od 250 kn i 7 studentskih stipendija u visini od 400 kn.

Općina Luka je u 2011. sudjelovala u sufinanciranju školske prehrane, škole u prirodi, školskih natjecanja i školskog sporta, te u sufinanciranju troškova poslovanja Osnovne škole Luka sve zajedno u ukupnom iznosu od 75.000 kn.

Za božićne i uskrsne blagdane daruju se obitelji težeg socijalnog stanja.

Osim toga Općina sufinancira umjetno osjemenjivanje krava, za razliku od nekih susjednih općina…

Izgradnja školske sportske dvorane

I na kraju o najvažnijem, najvećem projektu u našem mandatu:

izgradnja školske sportske dvorane.

Kao mali podsjetnik pročitati ću Vam dio govora od prije dvije godine, koji je još uvijek aktualan:

„Trenutno najvažniji projekt za našu općinu je rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole i izgradnja školske sportske dvorane, za koji smo iz općinskog proračuna izdvojili više od 600.000 kn za projektnu dokumentaciju, te ishodili pravomoćnu građevinsku dozvolu za koju nam valjanost ističe krajem ove godine, pa s ovog mjesta apeliram na Županiju i Državu da nam pomognu u realizaciji ovog projekta.

Napominjem da smo sklopili ugovor o financiranju izgradnje sportske dvorane, vrijedan 4.000.000 kn, s Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, prema kojem bi se iz EIB II programa osigurala sredstva u iznosu od 2.800.000 kn, a Općina Luka bi osigurala 1.200.000 kn, gdje također očekujemo pomoć od Zagrebačke županije.”

To je rečeno 2010.

Sada, 2012. s ponosom gledamo kako se gradi školska sportska dvorana uz veliku pomoć i razumijevanje Zagrebačke županjije na čelu s g. mr. Stjepanom Kožićem, gdje je Županija preuzela 2/3 obveze Općine Luka, što iznosi više od 800.000 kn, te isfinancirala izmicanje dalekovoda koji je prolazio iznad lokacije nove dvorane. Osim g. Kožiću, zahvaljujemo g. Tomšiću, direktoru Elektre Zaprešić na angažmanu pri ovom izmicanju.

Budući da je objavljeno da Vlada planira u školstvo uložiti oko 6,2 milijardi kuna, voljeli bismo da se za dvije godine opet vidimo ovdje, u ovom sastavu, da se podsjetimo na ovaj govor, a da je vani u tijeku rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Luka.

Nadam se da nisam bio predugačak i prezahtjevan, ali nemamo često priliku ugostiti ovako velik broj uvaženih gostiju u našem mjestu, pa smo iskoristili priliku da Vas bolje upoznamo s našom svakodnevnicom.

Zahvaljujem Vam na odazivu u ovolikom broju i želim Vam ugodan boravak u našoj općini.

Poštovani gospodine Župane, poštovana potpredsjednice Skupštine Zagrebačke županije, poštovana gospođo saborska zastupnice, gospodo predstavnici državnih i županijskih institucija i tvrtki, predstavnici gradova i općina, predstavnici udruga, gospodarstvenici, ostali dragi gosti Općine Luka, dragi učenice i učenici, mještanke i mještani Općine Luka, čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas na proslavi Dana Općine Luka.
Budući da su već prošle dvije godine od našeg zadnjeg druženja, a sada među nama ima dosta novih gostiju, dozvolite mi da Vas ponovno u par riječi upoznam s poviješću naše općine.
Oko 1500. godine u povijesnim se ispravama spominje ime ‘Grad Vadina’, a čiji su se ostaci očuvali do danas, kao jedni od najstarijih na ovom području.
U Krajskoj Vesi od 1790. godine bilo je sjedište župe Svetoga Roka. Župna je crkva bila drvena i nalazila se na mjestu sadašnje kapelice Svetog Florijana. Godine 1857. drvena župna crkva je izgorjela od udara groma.
Nakon tri godine vijećanja odlučeno je da se nova župna crkva gradi u središtu Luke. Gradnja nove crkve je započela 1860. godine, a završila 1864. godine u za ono vrijeme kratkome vremenu. Tako je dovršena prekrasna nova crkva Svetoga Roka, najveća od Zagreba do Krapine, na koju smo vrlo ponosni. Župnu crkvu Svetoga Roka je 18. kolovoza 1864. godine posvetio zagrebački biskup Josip Mihalović. Tako je župa Svetog Roka u Luki dobila blagdan „Posvetila”, koje je i dan danas rado posjećen hodočasnicima iz bliže i šire okolice.
Od 18. stoljeća u Pluski su se nalazile dvije kurije: Pluska Gornja, vlasništvo drevne hrvatske vlastelinske obitelji Ladany, pod čijim je patronatom osnovana nekadašnja župa sv. Roka u Krajskoj Vesi, i Pluska Donja, vlasništvo obitelji Halper-Sigetski i sjedište porezne općine Pluska. U njoj je stolovao veliki županijski i kotarski sudac Nikola plemeniti Halper-Sigetski (1798-1895).
Kuriju Halperovih u svojim je djelima opisala i Marija Jurić-Zagorka, hrvatska novinarka i književnica.
Obitelj Halper posjedovala je u središtu Luke i prizemnicu koja je prodana i u njoj je 1874. otvorena pučka škola Luka.
Sadašnja zgrada Osnovne škole Luka sagrađena je 1912. godine i dan danas stoji i vapi za rekonstrukcijom i dogradnjom, jer morate priznati da jedno stoljeće nije malo razdoblje.
U Žeincima, na brežuljku pored zaseoka Tuđmani 1865. rodio djed prvoga hrvatskoga predsjednika dr. Franje Tuđmana – Ivan Tuđman.
Kao samostalna jedinica, Općina Luka je prvi put osnovana 2. travnja 1929. i taj datum je izabran za Dan Općine Luka. Općina Luka je zatim ukinuta i ponovno osnovana u prosincu 1995.
Mnogi mještani imaju zasluge za ponovno osnivanje Općine, a istaknuo bih gđu. Vesnu Posavec, g. Žarka Kajfeša i g. Franju Hlada-Belasa, a ne smijemo zaboraviti ni g. Dragutina Mikšaja kao načelnika s najdužim načelničkim stažem u Općini Luka, barem za sada.
Površina Općine Luka je 17,2 km2, a sastoji se od pet mjesta: Krajska Ves, Luka, Pluska Vadina i Žejinci. Prema popisu iz 2011. Općina Luka ima 1.351 stanovnika, što je, nažalost, smanjenje za 68 osoba ili 4,8% u odnosu na popis iz 2001. godine.
Naša se Općina nalazi dovoljno blizu hrvatske metropole za korištenje svih prednosti koje ta blizina sa sobom donosi, a opet i dovoljno daleko za očuvanje svoga prilično netaknutoga prirodnog izgleda.

Gospodarska zona
Prema usvojenim Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Luka, gospodarska zona je povećana za 45 ha, na ukupno 68 ha, što u brojkama djeluje jako lijepo, ali nažalost to su za sada većim dijelom neizgrađena polja i doline i još uvijek služe za poljoprivrednu proizvodnju.
Prva i za sada jedina tvrtka koja posluje u našoj gospodarskoj zoni je Lagermax, koja unatoč teškoj gospodarskoj situaciji, redovito izvršava svoje obveze prema Općini Luka.
Vlasnici neizgrađenih 45 ha gospodarske zone su tvrtke AWT – cca 12 ha i Antunović-Bobcat – cca 14 ha, a ostalo je u vlasništvu privatnih osoba s našeg područja i čeka prodaju.
Kako bi se gospodarska zona privela funkciji na cijelom svojem području očekujemo stručnu i drugu (npr. financijsku) pomoć županije i države. Ovom prilikom zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji na čelu s g. Stjepanom Kožićem, što su u prošloj godini prepoznata naša nastojanja i potrebe, te su nam odobrena sredstva u visini od 250.000 kn, koja smo iskoristili za izradu Prostorno-programske studije, koja prethodi donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone. Urbanistički plana uređenja gospodarske zone je pred završetkom.

Komunalna infrastruktura
Vezano uz održavanje prometnica na području Općine Luka imamo jako dobru suradnju sa Županijskom upravom za ceste na čelu s g. Mikulčićem i sa Županijskim cestama na čelu s g. Lazarinom. U 2011. godini popravljene su i presvučene novim asfaltnim slojem ceste u dužini od cca 2,5 km. Ako krenemo ovim tempom i ove godine, do slijedećih izbora će većina županijskih cesta na području Općine Luka koje su u lošijem stanju biti popravljene i presvučene novim asfaltnim slojem. Naravno, tu mislim na izbore 2013. godine. Kao pomoć za navedene radove u našem skromnom Proračunu smo predvidjeli sredstva u iznosu od 150.000 kn.
Što se tiče nerazvrstanih cesta, u tijeku su pripreme za asfaltiranje 2 km nerazvrstanih cesta za što smo dobili pomoć od Zagrebačke županije u iznosu od 350.000 kn. Ostatak investicije će se podmiriti sredstvima iz Proračuna Općine Luka i sredstvima stanovnika i korisnika ulica koje se asfaltiraju.
Još da je tako bilo i u 2010. godini…
U suradnji s Hrvatskim vodama tvrtka Vodoprivreda – Zagorje d.o.o. je tijekom 2011. i u 2012. sanirala većinu vodotoka na području naše Općine, a radovi traju i ovih dana.
Dobru suradnju imamo i s komunalnim poduzećem Zaprešić d.o.o., koji su nažalost često na našem području zbog popravaka puknuća dotrajalih vodovodnih cijevi. Kako bi se osigurao dovoljan kapacitet vodovodne mreže prema gospodarskoj zoni napravljena je rekonstrukcija cjevovoda u Polukružnoj ulici.
Također, s komunalnim poduzećem Zaprešić d.o.o. potpisali smo ugovor da nas zastupa kod Hrvatskih voda vezano za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže, te kako bi se na temelje iste povukla bespovratna sredstva iz europskih fondova za izgradnju kanalizacijske mreže. Budućnost će pokazati što nas čeka po tom pitanju.
Tijekom prošlog razdoblja na području naše općine bilo je još dosta manjih komunalnih akcija, koje su se redovito odvijala, a s kojima Vam sada neću oduzimati vrijeme.

Zaštita okoliša i energetska učinkovitost
Što zbog ekološke osviještenosti, a što zbog potrebe za uštedom, izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju dijela javne rasvjete na području Općine Luka s kojom smo se kandidirali kod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i dobili pravo na povrat 56% vrijednosti investicije. Ukupna vrijednost investicije je oko 250.000 kn. Projektnu dokumentaciju je izradila tvrtka LIC savjetovanja d.o.o.
Istom fondu dostavljen je projekt sa zamolbom za sufinanciranje izgradnje školske sportske dvorane pri Osnovnoj školi Luka, te smo dobili načelno pozitivan odgovor s uputom da se navedeni projekt prijavi na jedan od slijedećih natječaja vezanih za postizanje veće energetske učinkovitosti.

Javni prijevoz
Jedna od najvećih stavaka na rashodovnoj strani Proračuna je sufinanciranje javnog prijevoza Zagrebačkom električnom tramvaju u iznosu od 360.000 kn godišnje, što je za našu Općinu u ovim teškim recesijskim vremenima vrlo velik izdatak, a bio bi i veći da nismo imali u Gradu Zaprešiću, na čelu s gradonačelnikom g. Željom Turkom, vrlo korektnog partnera u pregovorima sa ZET-om, budući da ZET-ova linija od Zaprešića do Žejinaca prometuje većim dijelom kroz područje Grada Zaprešića, a manjim kroz područje Općine Luke. Nadamo se da će u skoroj budućnosti zaživjeti projekt integralnog prijevoza putnika na području Zagrebačke županije i susjednih županija.

Dječji vrtić
Naročito smo ponosni na naš dječji vrtić, koji je izgrađen 2008. godine velikim dijelom sredstvima iz općinskog proračuna, te donacijom zaklade „Za djecu Hrvatske“ koju je osnovala gđa. Ankica Tuđman i sredstvima firme ‘Lagermax’.
Prema odluci Općinskog vijeća iz 2008. godine, upravljanje vrtićem je ugovoreno s Dječjim vrtićem ‘Kapljica’ čiji je osnivač Općina Bistra.
Nažalost već 2009. godine je počeo trend smanjivanja broja djece u vrtiću, što je uzrokovalo dodatno opterećenje općinskog proračuna s pokrivanjem gubitaka u poslovanju vrtića. Ukupni iznos troška dječjeg vrtića za Općinu Luka je u 2009. godini je bio 353.000 kn, od čeka je gubitak poslovanja bio 46.000 kn, u 2010. je ukupan trošak bio 425.000 kn, a gubitak poslovanja 127.000 kn, dok je u 2011. ukupan trošak bio 455.000 kn, a gubitak poslovanja 242.000 kn. Zbog svega navedenog zatražena je reorganizacija u Područnom odjelu Luka, što je nažalost rezultiralo s dva poslovno uvjetovana otkaza ugovora o radu. Nadamo se da će se ove godine upisati veći broj djece, kako bi se gubici smanjili na prihvatljivu razinu.

Udruge i Crkva
A sada malo vedrije teme.
Na području Općine Luka djeluju slijedeće udruge:
DVD Luka, koje je nedugo proslavilo 60. godišnjicu postojanja, pa im i ovom prilikom čestitamo na vrijednom jubileju,
Udruga umirovljenika,
Limena glazba Žejinci,
NK Mladost Luka,
FFVAL,
Lovačko društvo ‘Šljuka’ Luka i
Udruga roditelja.
Općina Luka sufinancira rad navedenih udruga sredstvima koja su za udruge uvijek relativno mala, a za Općinu velika. Rješenje je u kompromisu.
Osim toga financijski se pomaže i Župi Svetoga Roka.

 

Djeca, učenici i studenti
Za novorođenu djecu Općina Luka izdvaja po 1.500 kn, a za blagdan Svetog Nikole sva se djeca na prigodnoj predstavi daruju poklonima.
Učenicima i studentima sufinancira se prijevoz u visini od 50% cijene koštanja karata. Također Općina Luka dodjeljuje po 7 srednjoškolskih stipendija u visini od 250 kn i 7 studentskih stipendija u visini od 400 kn.
Općina Luka je u 2011. sudjelovala u sufinanciranju školske prehrane, škole u prirodi, školskih natjecanja i školskog sporta, te u sufinanciranju troškova poslovanja Osnovne škole Luka sve zajedno u ukupnom iznosu od 75.000 kn.
Za božićne i uskrsne blagdane daruju se obitelji težeg socijalnog stanja.
Osim toga Općina sufinancira umjetno osjemenjivanje krava, za razliku od nekih susjednih općina…

Izgradnja školske sportske dvorane
I na kraju o najvažnijem, najvećem projektu u našem mandatu:
izgradnja školske sportske dvorane.
Kao mali podsjetnik pročitati ću Vam dio govora od prije dvije godine, koji je još uvijek aktualan:
„Trenutno najvažniji projekt za našu općinu je rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole i izgradnja školske sportske dvorane, za koji smo iz općinskog proračuna izdvojili više od 600.000 kn za projektnu dokumentaciju, te ishodili pravomoćnu građevinsku dozvolu za koju nam valjanost ističe krajem ove godine, pa s ovog mjesta apeliram na Županiju i Državu da nam pomognu u realizaciji ovog projekta.
Napominjem da smo sklopili ugovor o financiranju izgradnje sportske dvorane, vrijedan 4.000.000 kn, s Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, prema kojem bi se iz EIB II programa osigurala sredstva u iznosu od 2.800.000 kn, a Općina Luka bi osigurala 1.200.000 kn, gdje također očekujemo pomoć od Zagrebačke županije.“
To je rečeno 2010.
 

Sada, 2012. s ponosom gledamo kako se gradi školska sportska dvorana uz veliku pomoć i razumijevanje Zagrebačke županjije na čelu s g. mr. Stjepanom Kožićem, gdje je Županija preuzela 2/3 obveze Općine Luka, što iznosi više od 800.000 kn, te isfinancirala izmicanje dalekovoda koji je prolazio iznad lokacije nove dvorane. Osim g. Kožiću, zahvaljujemo g. Tomšiću, direktoru Elektre Zaprešić na angažmanu pri ovom izmicanju.
Budući da je objavljeno da Vlada planira u školstvo uložiti oko 6,2 milijardi kuna, voljeli bismo da se za dvije godine opet vidimo ovdje, u ovom sastavu, da se podsjetimo na ovaj govor, a da je vani u tijeku rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Luka.
Nadam se da nisam bio predugačak i prezahtjevan, ali nemamo često priliku ugostiti ovako velik broj uvaženih gostiju u našem mjestu, pa smo iskoristili priliku da Vas bolje upoznamo s našom svakodnevnicom.
Zahvaljujem Vam na odazivu u ovolikom broju i želim Vam ugodan boravak u našoj općini.

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content