14. sjednica Općinskog vijeća Općine Luka

Dana 7. ožujka 2011. održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Luka i donijeto je nekoliko odluka. Pročitajte cijeli zapisnik sa sjednice Vijeća…

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Luka

 

Dana 7. ožujka 2011. održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Luka sa slijedećim dnevnim redom:

 

1. Donošenje Odluke o pristupanju Općine Luka izradi Urbanističkog plana uređenja – UPU Gospodarske zone Luka II

Donijeta je Odluka o pristupanju Općine Luka izradi Urbanističkog plana uređenja – UPU Gospodarske zone Luka II. Ova Odluka je temeljni akt za pokretanje aktivnosti u gospodarskoj zoni i preduvjet za dobivanje građevinskih dozvola u gospodarskoj zoni.

 

 

2. Donošenje Odluke o subvencioniranju usluge smještaja djece s područja Općine Luka u predškolskim ustanovama

Općina Luka prema ovoj Odluci sufinancira samo smještaj djece u Dječjem vrtiću Kapljica – podružnici Luka. Za djecu koja pohađaju ostale predškolske ustanove općina subvencionira samo smještaj djece u jaslicama i to u razdoblju dok jaslice ne budu otvorene u Dječjem vrtiću Kapljica – podružnici Luka.

Općina subvencionira smještaj djece pod uvjetom da djeca imaju prebivalište na području Općine Luka.

Visina subvencije iznosi 50% ekonomske cijene po jednom djetetu utvrđene u skladu sa zakonom i ostalim odlukama. Visina subvencije za drugo dijete smješteno u vrtiću subvencija iznosi 75% ekonomske cijene po djetetu. Visina subvencije u iznosu od 100% plaća se za: treće i svako daljnje dijete upisano u dječji vrtić, djecu poginulih branitelja domovinskog rata i djecu čiji roditelj je 70% i više invalid domovinskog rata.

Subvencioniranje se odnosi na svaki pojedinačni mjesec korištenja usluge.

 

 

3. Donošenje Odluke o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja

Općina Luka je povećala subvenciju za umjetno osjemjenjivanje krava plotkinja s dosadašnjih 30,00 kuna na 50,00 kuna po jednoj kravi. Odluka će se primjenjivati od 1. travnja 2011. godine, na način da će Veterinarska stanica Zaprešić općini dostavljati fakture.

 

 

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje

Općinsko vijeće prihvatilo je Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun općine i financijske izvještaje za 2009. godinu. Izvješće je napravljeno u rujnu 2010. godine od strane Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Zagreb.

 

 

5. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2010. godinu

Svaka jedinica lokalne samouprave dužna je najmanje jednom godišnje u cjelini razmatrati stanje sustava zaštite i spašavanja temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07 i 3/09). Analiza prikazuje ukupno stanje sustava zaštite i spašavanja tijekom 2010. godine – sudionike zaštite i spašavanja Općine Luka, pokretanje izrade potrebnih dokumenata za zaštitu i spašavanje kao i potrebu za stalnim financiranjem zaštite i spašavanja.

 

 

6. Donošenje Smjernica organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Luka za 2011. godinu

Smjernicama su utvrđeni pravci akcija u planiranju, organiziranju i koordiniranju svih sudionika zaštite i spašavanja u 2011. godini. Određeni su sudionici koji se bave zaštitom i spašavanjem, potreba donošenja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća. Prema smjernicama, potrebno je i dalje planirati određena sredstva za zaštitu i spašavanje i provesti edukaciju stanovništva i tijela koja se bave zaštitom i spašavanjem.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: Vladimir Husnjak

Zapisničar: Marija Čućus

Back to top button

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda web stranica slažete se s korištenjem kolačića i dajete privolu za prikupljanje osobnih podataka.

Close
Close
Skip to content