Financijska izvješća Ispis
Financijska izvješća

Potvrda o predaji statističkog izvj. siječanj-lipanj 2019

Statistički izvjestaj siječanj-lipanj 2019. v 5.0.7

Godišnji obračun proračuna za 2018.g.

Plan razvojnih programa izvršenje 2018.

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018.g.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2018.g.

Izvješće – Program gradnje objekata i uređaja kom. Infr. 2018.

Izvješće – Program održavanja kom. Infrastr. Za 2018.g.

Godišnji statistički izvještaj siječanj-prosinac 2018

Potvrda o preuzetom financijskom izvjestaju

Biljeske_uz_statisticki izvjestaj_1_12_2018

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna siječanj -lipanj 2018.g

Polugodišnji izvještaj za 2018-Obrazloženje prihoda i rashoda

Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2017 g

Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017 g

Zaključak o prihvaćanju izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata kom.infr.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o realizaciji Programa održavanja kom.infr.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju FINA za 2018.

Statistički izvještaj siječanj-lipanj 2018. v 5.0.6

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Luka za 2017.

Odluka o raspodjeli rezultata i način korištenja viška prihoda u 2018. godini

Godišnji statistički izvještaj siječanj- prosinac 2017

Bilješke uz statistički izvještaj siječanj-prosinac 2017

Tablice uz obvezne Bilješke

Polugodišnje izvješće za 2017. godinu

Statistički izvještaj siječanj-lipanj 2017

Statistički izvještaj siječanj-prosinac 2016. v 4.2.3

Statistički izvještaj siječanj-lipanj 2016

Godišnji obračun proračuna za 2016. godinu

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Luka za 2016. godinu

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna za 2016. g.

Statistički izvještaj 2015-konsolidirani

Godišnje izvješće proračuna za 2015.

Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2015.realizacija

Program održavanja kom. infr. za 2015-realizacija

Polugodišnje izvješće proračuna  načelnika vijeću 2015.g.

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna OL 2015.

Financijsko izvješće za 2014.g

 

Polugodišnje izvješće za 2017. godinu