Poziv na 26.sjednicu O. vije?a Ispis

Saziva se 26. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 19.04.2017. godine u 19:30 sati u drutvenom domu u Luki.