Završen natječaj za stipendije Ispis

 

Po završetku natječaja, Povjerenstvo za stipendije sastalo se u dva navrata i nakon izvršenog pregleda i bodovanja pojedinačnih zahtjeva, sastavilo je redoslijednu listu kandidata za učeničke (srednjoškolske) i studentske stipendije za školsku godinu 2012/2013. Dodijeljeno je pet (5) učeničkih i sedam (7) studentskih stipendija.

 

 

Povjerenstvo za stipendije

KLASA:604-02/12-10/01
URBROJ:238/39-06-12-3
Luka, 18. 12. 2012.

Na temelju članka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije“, broj
25/06, 27/07 i 22/08) Povjerenstvo za dodjelu stipendija na sjednicama održanim 14. i 18. 12.
2012. godine sastavilo je

REDOSLJEDNU LISTU KANDIDATA
ZA UČENIČKE (srednjoškolske) I STUDENTSKE STIPENDIJE
ZA ŠKOLSKU GODINU 2012./2013.

Kandidati koji su predali zahtjeve:

a) Za UČENIČKE (srednjoškolske) stipendije:

1. Nikola Rihtar, Herendići 5, 10296 Luka – Škola za medicinske sestre Vrapče, medicinski
tehničar, 1. razred, nepotpuna dokumentacija,
2. Josip Debogović, II. odvojak Andrije Majdaka 8, 10296 Luka – Elektrostrojarska obrtnička
škola, automehaničar, 1. razred, bodovi:45,24 ,
3. Dora Fernežir, Trg svetog Roka 7, 10296 Luka – Srednja škola ban Josip Jelačić, ekonomist,
1. razred, bodovi:52,20
4. Ida Hlad, Nikole Halpera 1, 10296 Luka – Srednja škola Pregrada, farmaceutski tehničar, 2.
razred, bodovi:42,68,
5. Nikola Herendić, Herendići 1, 10296 Luka – Željeznička tehnička škola Zagreb, računalni
tehničar, 3. razred, bodovi:40,08
6. Martina Herendić, Herendići 1, 10296 Luka – Srednja škola Pregrada, farmaceutski tehničar,
2. razred, bodovi:40,20,
7. Marijana Pirički, I. odvojak Gajeve 2, 10296 Luka – Srednja škola ban Josip Jelačić,
ekonomist, 4. razred, nepotpuna dokumentacija,
8. Luka Skender – Dubravka Ožegovića 3, 10296 Luka Srednja škola Bedekovčina,
poljoprivredni tehničar, 2. razred, bodovi:51,60,
9. Kristian Skender, Dubravka Ožegovića 3, 10296 Luka– Srednja škola Bedekovčina,
građevinski tehničar, 4. razred, bodovi:54,56,
10. Ivan Juraj Radanović, Brezje 4, 10296 Luka – Srednja škola ban Josip Jelačić, hoteljersko-
turističi tehničar,4. razred, bodovi:65,00 ,
11. Antonija Radanović, Brezje 4, 10296 Luka - Srednja škola ban Josip Jelačić, hoteljersko-
turističi tehničar, 4. razred, bodovi:65,80.

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1.Doroteja Požarić, Vadinska 26, 10296 Luka – Prehrambeno-biotehnološki fakultet,
biotehnologija, I. godina, bodovi:53,52,
2. Ivana Horvat, Zagorska cesta 19, 10296 Luka – Ekonomski fakultet, preddiplomski studij
poslovne ekonomije, 3. godina, bodovi:36,76,
3. Monika Jurina, Gajeva 5, 10296 Luka – Fakultet političkih znanosti, politolog, 5. godina,
bodovi:46,20,
4. Petra Posavec, Posavci 9 b, 10296 Luka – Tehničko veleučilište u Zagrebu, graditeljstvo, 1.
godina, nepotpuna dokumentacija,
5. Krešimir Čućus, V. odvojak Krajske 4, 10296 Luka – Tehničko veleučilište u Zagrebu,
informatika, 1. godina, bodovi:39,72 ,
6. Maja Posavec, Lučka cesta 1, 10296 Luka – Učiteljski fakultet, razredna nastava, 4. godina,
bodovi:39,16,
7. Renata Vrhovec, Zagorska cesta 15, Žeinci, 10296 Luka – Agronomski fakultet, hortikultura-
usmjerenje povrćarstvo, 2. godina diplomskog studija, bodovi:46,00 ,
8. Krešimir Tuđman, Zagorska c. 23, Žeinci, 10296 Luka – Tehničko veleučilište Zagreb,
graditeljstvo, 3. godina, bodovi:39,00 ,
9. Mislav Kajfeš, Trg svetog Roka 8, 10296 Luka – Fakultet organizacije i informatike,
informacijski i poslovni sustavi, 1. godina, bodovi: 43,16,
10. Mateja Halambek, Zelengaj 4, 10296 Luka – Visoka škola za poslovanje i
upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, poslovna ekonomija i financije, nepotpuna
dokumentacija,
11. Tomislav Keglević Radanović, Brezje 4, 10296 Luka – Filozofski fakultet, sociologija, 2.
godina, bodovi:62,92.

II.
Pregledom dokumentacije i izračunom bodova, Povjerenstvo je utvrdilo da su sljedeći
kandidati ostvarili pravo na stipendije:

 

a) Za UČENIČKE (srednjoškolske) stipendije

1.Kristian Skender – Srednja škola Bedekovčina, građevinski tehničar, 4. razred,
bodovi:54,56,
2. Dora Fernežir – Srednja škola ban Josip Jelačić, ekonomist, 1. razred, bodovi:52,20,
3.Josip Debogović – Elektrostrojarska obrtnička škola, automehaničar, 1. razred,
bodovi:45,24,
4. Ida Hlad – Srednja škola Pregrada, farmaceutski tehničar, 2. razred, bodovi:42,68,
5. Martina Herendić – Srednja škola Pregrada, farmaceutski tehničar, 2. razred, bodovi:40,20.

Kandidat Luka Skender nije ostvario pravo na stipendiju, jer je to pravo ostvario
Kristian Skender, s obzirom da je člankom 10. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke
županije“, broj 25/06, 27/07 i 22/08), propisano da u slučaju sudjelovanja dvoje ili više
kandidata iz istog domaćinstva u postupku natječaja, pravo na stipendiju ostvaruje samo
jedan.
Kandidat Nikola Herendić nije ostvario pravo na stipendiju, jer je to pravo ostvarila
Martina Herendić, s obzirom da je člankom 10. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagrebačke
županije“, broj 25/06, 27/07 i 22/08), propisano da u slučaju sudjelovanja dvoje ili više
kandidata iz istog domaćinstva u postupku natječaja, pravo na stipendiju ostvaruje samo
jedan.
Kandidati Ivan Juraj Radanović i Antonija Radanović nisu ostvarili pravo na stipendiju
jer je to pravo ostvario Tomislav Keglević-Radanović, s obzirom da je člankom 10. Pravilnika

o stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 25/06, 27/07 i 22/08), propisano da u
slučaju sudjelovanja dvoje ili više kandidata iz istog domaćinstva u postupku natječaja, pravo
na stipendiju ostvaruje samo jedan.
Kandidati Nikola Rihtar i Marijana Pirički nisu ostvarili pravo na stipendiju, jer su
predali nepotpunu dokumentaciju, a temeljem članka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama
(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 25/06, 27/07 i 22/08) Povjerenstvo za stipendije uzima u
razmatranje samo potpuno dokumentirane zahtjeve.

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1.Tomislav Keglević Radanović – Filozofski fakultet, sociologija, 2. godina, bodovi:62,92,
2.Doroteja Požarić – Prehrambeno-biotehnološki fakultet, biotehnologija, I. godina,
bodovi:53,52,
3. Monika Jurina – Fakultet političkih znanosti, politolog, 5. godina, bodovi:46,20,
4. Renata Vrhovec – Agronomski fakultet, hortikultura-usmjerenje povrćarstvo, 2. godina
diplomskog studija, bodovi:46,00 ,
5. Mislav Kajfeš – Fakultet organizacije i informatike, informacijski i poslovni sustavi, 1. godina,
bodovi: 43,16,
6. Krešimir Čućus – Tehničko veleučilište u Zagrebu, informatika, 1. godina, bodovi:39,72 ,
7. Maja Posavec – Učiteljski fakultet, razredna nastava, 4. godina, bodovi:39,16.

Kandidatkinje Mateja Halambek i Petra Posavec nisu ostvarile pravo na stipendiju,
jer su predale nepotpunu dokumentaciju, a temeljem članka 7. stavka 3. Pravilnika o
stipendijama („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 25/06, 27/07 i 22/08) Povjerenstvo za
stipendije uzima u razmatranje samo potpuno dokumentirane zahtjeve.

Redoslijedna lista kandidata za učeničke (srednjoškolske) i studentske stipendije objavit
će se na oglasnim pločama u svim naseljima Općine Luka i na web-stranici Općine
Luka, te će se dostaviti svim sudionicima natječaja.

U roku od osam dana od dana objave redoslijedne liste kandidata za učeničke
(srednjoškolske) i studentske stipendije, svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora
Općinskom vijeću putem Povjerenstva koje se o istom očituje.

Povjerenstvo:

Dubravka Trupec
Željko Halambek
Marija Halambek Šolman
Damir Šipek
Marija Kanceljak