Novi prostorni plan ure?enja Op?ine Luka Ispis
Op?ina Luka donijela je Odluku o donoenju Izmjena i dopuna Odluke o donoenju Prostornog plana ure?enja Op?ine Luka koja je objavljena u Glasniku Zagreba?ke upanije, broj 9/09 od 05. svibnja 2009. godine.

Kartu novodonesenog Prostornog plana ure?enja Op?ine Luka moete pogledati ovdje>>