Ispis
Temeljem zakona o postupku primopredaje vlasti sastavljen je zapisnik 8.6.2009. u nazo?nosti na?elnika kojemu prestaje te?i mandat Dragutina Mikaj i na?elnika Darka Kralj koji stupa na dunost 8.6.2009.
U zapisniku je navedeno zate?eno stanje sredstava na ra?unu te su pobrojane preuzete nepodmirene obaveze kao i jo ne pristigli prihodi .
Cijeli zapisnik moete preuzeti ovdje: zapisnik