U Vukovini, u Podru?noj koli Buevec, odrano je  25. sije?nja 2011. godine upanijsko natjecanje u ahu za u?enike osnovnih kola Zagreba?ke upanije.
Kako su na kvalifikacijskom takmi?enju odranom 24. studenog prole godine u enkovcu prva dva mjesta osvojile ekipe osnovnih kola Luka i Bistra, te su ekipe predstavljale zaprei?ki kraj na upanijskom natjecanju. U konkurenciji osam najboljih ekipa Zagreba?ke upanije, ekipa Osnovne kole Luka osvojila je izvrsno drugo mjesto, iza apsolutno najbolje ekipe Zagreba?ke upanije, dravnih doprvaka- ekipe I. osnovne kole Vrbovec.
Ekipa O Luka nastupila je u sastavu:
Filip Jambrei? ,  Nikola Borovnjak,  Jurica Putri? Posavec,  Nikola Rihtar i
Kristijan Keglevi? (rezerva).
Voditelji ekipe bili su Zvonko Draki?, u?itelj TZK i ?uro Miljevi?, voditelj ahovske sekcije.
?lanovi ekipe zasluili su sve ?estitke za ovaj rezultat, uz borbenost pokazali su i zavidno znanje kojim su nadigrali sve ekipe osim nedodirljivog Vrbovca. Naalost, prema propozicijama takmi?enja, na poluzavrnicu dravnog prvenstva plasirala se samo pobjedni?ka ekipa.
Jo jednom ?estitke naim ahistima!


Nai prvaci 1

Nai prvaci 2

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1250594
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka