U tijeku su radovi na WEB stranici

Postovani posjetitelji

U toku su radovi na web stranici Opcine Luka. Uskoro vas ocekuje nova moderna web stranica sa još bogatijim sadrzajem !!!

 

gospodarskiU organizaciji Udruenja obrtnika Zaprei? odrati ?e se 21. sajam gospodarstva u Zaprei?u. Sajam ?e se odrati u sportskoj dvorani Srednje kole Ban Josip Jela?i?" u Zaprei?u, Trg dr. Franje Tu?mana 1, u razdoblju od 11. do 13. listopada 2019.godine. Otvorenje ?e biti u petak, 11. listopada 2019. godine u 11,00 sati, a ostale dane radno vrijeme sajma ?e biti od 10,00 do 20,00 sati. Stoga pozivamo sve zainteresirane, da se predstave na tandu Op?ine Luka ili samostalno. Prijave za sudjelovanje na sajmu u sklopu tanda Op?ine Luka zainteresirani mogu izvriti do 02. listopada 2019. godine na broj telefona 01/3393 560, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili osobno Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka.

Sve informacije o sajmu zainteresirani tako?er mogu dobiti na broj telefona 01/3310 810, 01/3310 329 radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na slubenim web stranicama Udruenja obrtnika Zaprei? www.obrtnici-zapresica.hr osobno u sjeditu Udruenja obrtnika Zaprei?, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 2 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

 
PRIZNANJE ZA TRANSPARENTNOST OP?INSKOG PRORA?UNA

Read more

Institut za javne financije napravio je istraivanje transparentnosti prora?una, kojim su bile obuhva?ene sve jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj. Istraivanjem se utvr?ivala koli?ina i pravovremenost objavljenih dokumenata u razdoblju od studenog 2018. godine do oujka 2019. godine, kao i kvaliteta slubenih internetskih stranica. Budu?i da je promatrana dostupnost pet prora?unskih dokumenata (godinje izvrenje prora?una za 2017. godinu, polugodinje izvrenje prora?una za 2018. godinu, prijedlog prora?una za 219. godinu, izglasani prora?un za 2019. godinu i prora?un za gra?ane za 2019. godinu, razina transparentnosti mogla se kretati od 0 do 5.

Op?ina Luka osvojila je maksimalan broj bodova, te osvojila priznanje za transparentnost prora?una. detaljnije ...

Više...
 

prijevoz slika2-13

U kolskoj odnosno akademskoj godini 2019./2020. u?enici srednjih kola i redoviti studenti ostvaruju pravo na subvenciju prijevoza pod jednakim uvjetima kao i dosadanjih godina, uz obavezu da se prijave Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Luka, radi upisa u evidenciju. U?enici srednjih kola imaju pravo na besplatan prijevoz, kojeg dijelom financira Vlada Republike Hrvatske (75%), a dijelom Op?ina Luka (25%). Studenti imaju pravo na subvenciju 50% prijevozne karte koju sufinancira Op?ina Luka. U?enici srednjih kola i redoviti studenti imaju pravo ostvariti subvenciju Op?ine Luka samo za jednu vrstu prijevoza: autobusom (ZET) ili vlakom (H)

 
?ESTITKA POVODOM DANA POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVANOSTI I DANA HRVATSKIH BRANITELJA

dan domzah

Svim stanovnicima Op?ine Luka ?estitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja!

Na?elnik Darko Kralj, dr.vet.med.
Zamjenica na?elnika Valentina Postruin
Predsjednik Op?inskog vije?a eljko Kostanj?ar

 
Dogradnja vatrogasnog doma

Read more

U Op?ini Luka zavreni su radovi na drugoj fazi dogradnje vatrogasnog doma DVD-a Luka. Prema ranije planiranim projektima, radovi su obuhva?ali stavljanje temelja pod deku i ure?enje podruma. Izvo?a? radova je tvrtka M.B.S. GRADNJA d.o.o. Pro?itajte op?irnije u nastavku ?lanka ...

Više...
 

jobcollege

U sklopu projekta JobCollege SAVA koji provodi udruga Eduka s partnerima, opremljen je Kutak za zapoljavanje. U Kutku se nalaze ra?unalo i pisa? koje mogu koristiti nezaposlene osobe s podru?ja Op?ine Luka u svrhu traenja novih radnih mjesta, pisanja ivotopisa i molbi za zaposlenje i ispisa istih.

Kutak za zapoljavanje nalazi se u Luki, u zgradi op?ine, Trg svetog Roka 1 (prvi kat), a nezaposlene osobe mogu do?i i upotrebljavati opremu od ponedjeljka do petka od 7,30 do 15,30 sati i prije toga se prijaviti u evidenciju koritenja kod Jedinstvenog upravnog odjela, Trg svetog Roka 1 (prizemlje).

Projekt traje do sije?nja 2020. godine. Nadamo se da ?e ova inicijativa pomo?i nezaposlenima s naega podru?ja da bre i lake do?u do novoga zaposlenja.

JobCollege Sava projekt je udruge Eduka centra lokalnog razvoja u partnerstvu s Institutom za razvoj trita rada, LAG-om Sava, udrugom Odraz, te gradovima Jastrebarsko i Zaprei?. Projekt se provodi na podru?ju LAG-a Sava koje osim gradova Jastrebarsko i Zaprei? uklju?uje i gradove Samobor i Sveta Nedelja te op?ine Brdovec, Dubravica, Klin?a Sela, Luka, Marija Gorica, Pu?a, Stupnik.

Ukupna vrijednost projekta je 1.025.125,72HRK od ?ega je 999.451,73HRK sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Vie o projektu moete prona?i na internetskoj stranici udruge Eduka (www.eduka.hr).

 

Read more

Povodom Uskrsa Op?ina Luka je i ove je godine podijelila pakete socijalno ugroenim obiteljima.

Stoga, ovim putem, pozivamo da nam se jo jave svi kojima je tako?er potrebna ovaka vrsta pomo?i ili poznaju nekoga kome je potrebna ovakva vrsta pomo?i.

Više...
 
Obavijest o upisu djece u prvi razred

Read more

Ured dravne uprave u Zagreba?koj upaniji, Sluba za drutvene djelatnosti, Ispostava Zaprei? izdala je obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne kole za kolsku godinu 2019./2020. te raspored utvr?ivanja psihofizi?kog stanja djece dorasle za upis u prvi razred. Potraite vie informacija u nastavku

Više...
 
Tehni?ki pregled traktora 2019

Read more

Tehni?ki pregledi traktora na terenu obavljati ?e se u petak 13. 09. 2019. i u subotu 14. 09. 2019. godine u Luki kod nogometnog igralita u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.

Više...
 

Read morePozivaju se svi branitelji i gra?ani Op?ine Luka na sve?anost obiljeavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.

Sve?anost ?e po?eti u subotu, 03. 08. 2019. u 18,00 sati obilaskom grobova poginulih i preminulih branitelja s podru?ja Op?ine Luka te polaganjem vijenaca i paljenjem svije?a, a nastaviti ?e se u nedjelju, 04. 08. 2019. godine budnicama u ejincima u 7,00 sati, budnicama u Luki u 7,15 sati, te druenjem i domjenkom u 8,00 sati u drutvenom domu u Luki.

Više...
 
Poziv na 17. sjednicu Op?inskog vije?a

Read more
Saziva se 17. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 16.7.2019. godine u 19:30 sati u drutvenom domu u Luki.
Materijale i dnevni red moete preuzeti na svoje ra?unalo ovdje ...

Više...
 
JAVNI NATJE?AJ ZA PRIJAVU FIZI?KIH OSOBA ZA SUFINANCIRANJE FOTONAPONSKIH SUSTAVA

solarni

JAVNI NATJE?AJ ZA PRIJAVU FIZI?KIH OSOBA ZA SUFINANCIRANJE FOTONAPONSKIH SUSTAVA I KONDENZACIJSKIH PLINSKIH KOTLOVA ZA OBITELJSKE KU?E NA PODRU?JU ZAGREBA?KE UPANIJE ZA 2019. GODINU

Zagreba?ka upanija raspisala je javni natje?aj za prijavu fizi?kih osoba za sufinanciranje fotonaponskih sustava i kondenzacijskih plinskih kotlova za obiteljske ku?e na podru?ju Zagreba?ke upanije. Na natje?aj se mogu prijaviti isklju?ivo fizi?ke osobe. Sve detalje o javnom natje?aju ili upute o na?inu prijave moete dobiti putem telefona 01/4961 210 radnim danom od 08 do 16 sati ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , kao i na slubenoj web stranici Zagreba?ke upanije https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/275/javni-natjecaj-za-prijavu-fizickih-osoba-za-sufina

 

JAVNI NATJE?AJ ZA PRIJAVU FIZI?KIH OSOBA ZA SUFINANCIRANJE FOTONAPONSKIH SUSTAVA I KONDENZACIJSKIH PLINSKIH KOTLOVA ZA OBITELJSKE KU?E NA PODRU?JU ZAGREBA?KE UPANIJE ZA 2019. GODINU

 

Zagreba?ka upanija raspisala je javni natje?aj za prijavu fizi?kih osoba za sufinanciranje fotonaponskih sustava i kondenzacijskih plinskih kotlova za obiteljske ku?e na podru?ju Zagreba?ke upanije. Na natje?aj se mogu prijaviti isklju?ivo fizi?ke osobe. Sve detalje o javnom natje?aju ili upute o na?inu prijave moete dobiti putem telefona 01/4961 210 radnim danom od 08 do 16 sati ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , kao i na slubenoj web stranici Zagreba?ke upanije

 

https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/275/javni-natjecaj-za-prijavu-fizickih-osoba-za-sufina
 
Oglasi za radna mjesta u Luki

Read more

Trenutno je otvoreno vie natje?aja za radna mjesta u Luki.
Nudi se zaposlenje u
Lagermaxu,
Gavranovi?u,
Lag Sava.
Potraite uvjete i moda se neto prona?e ba za vas ...

Više...
 
Izbori nacionalne manjine u lokalnoj upravi

Read more

Vlada Republike Hrvatske je 28. oujka 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za ?lanove vije?a nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave. Detaljnije obavijesti moete pro?itati u objavi bira?ima Ministarstva uprave.

Više...
 
ROKOVSKA BICIKLIJADA U LUKI

FamilyBikeRidersSUBOTA 17.8.2019.

START: 17 h

Okupljanje ispred Drutvenog doma u Luki od 16:45

RUTA: Luka Po?un?ek Kupljenovo Pojatno Bistra Jakovlje Luka

ZAVRETAK kod atora nasuprot crkve.

Svi sudionici dobit ?e kupon koji ?e mo?i iskoristiti za jelo i pi?e u atoru, a posebne prigodne nagrade bit ?e za NAJMLA?EG I NAJSTARIJEG BICIKLISTA/BICIKLISTICU.

Svim sudionicima preporu?a se noenje zatitne kacige, reflektiraju?eg prsluka i druge zatitne opreme.

Svi sudionici voze na vlastitu odgovornost te organizator ne odgovara ni za kakve povrede ili tete.

Organizator:

OP?INA LUKA

 

radovipruga2019U sklopu projekta Modernizacije i elektrifikacije pruge Zaprei? ?akovec, na dionici Zaprei?-Zabok s pripadnim gra?evinama i opremom", zbog izvo?enja radova na odre?enim eljezni?ko-cestovnim prijelazima isti ?e biti zatvoreni prema sljede?em rasporedu:

1. eljezni?ko-cestovni prijelaz Lagermax od 05. 08. 2019. do 07. 08. 2019. godine,

2. eljezni?ko-cestovni prijelaz Kupljenovo od 08. 08. 2019. do 10. 08. 2019. godine i

3. eljezni?ko-cestovni prijelaz Viadukt od 12. 08. 2019. do 14. 08. 2019. godine.

 

posta lukaPotanski ured u Luki ?e u razdoblju od 01. srpnja 2019. g. do 31. kolovoza 2019. godine raditi ponedjeljkom od 12,00 do 16,30 sati, a utorkom, srijedom, ?etvrtkom i petkom od 7,30 do 10,30 sati.

 
Poziv na 16. sjednicu Op?inskog vije?a

Read more
Saziva se 16. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 29.4.2019. godine u 19:30 sati u drutvenom domu u Luki.
Materijale i dnevni red moete preuzeti na svoje ra?unalo ovdje ...

Više...
 

Read more

U sklopu uvo?enja poslijepodnevnog rada DV Smokvica u Luki i ostvarivanja projektnog prijedloga pod nazivom Prilago?avanje potrebama roditelja djece rane i predkolske dobi op?ine Luka pristigla je oprema, didaktika i igra?ke kojima smo obogatili prostor i sadraj soba dnevnog boravka za djecu

Više...
 
Euro izbori - Objava bira?ima

Read more

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. oujka 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za ?lanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 30/19), kojom je za dan odravanja izbora odre?ena nedjelja, 26. svibnja 2019. godine...

Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 12

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 69 

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266310
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka