Vijesti iz poljoprivrede
Natje?aji za ruralni razvoj u 2018.g. Ispis E-mail

OBAVIJEST O PO?ETKU KAMPANJA ZA PROMOCIJU OVOGODINJIH NATJE?AJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014.-2020.

S obzirom da po?inje kampanja za promociju ovogodinjih natje?aja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. 'Restrukturiranje, modernizacija i pove?anje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava' te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. 'Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti", obavijetavamo sve zainteresirane potencijalne korisnike s podru?ja Op?ine Luka, da se mogu registrirati za sudjelovanje na radionicama putem poveznice za M6 i poveznice za M4.

Radionice u Zagrebu bit ?e odrane u zgradi Minisatrstva poljoprivrede, 02. oujka 2018.

Svi detalji o natje?ajima, radionicama kao i obrazac prijave nalaze se na navedenim linkovima

http://ruralnirazvoj.hr/obavijest-o-odrzavanju-radionica-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/

http://ruralnirazvoj.hr/obavijest-o-odrzavanju-radionica-tip-operacije-6-2-1-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima/

 

 

 
Ispis E-mail

Read more

Agro elektronika d.o.o., ovlatena ispitna stanica Ministarstva poljoprivrede, planira i ove godine odrati ispitivanje ure?aja za primjenu pesticida (traktorskih prskalica i raspriva?a)

Više...
 
Ispis E-mail

Read more

Obavjetavamo poljoprivrednike da podnoenje zahtjeva za potporu ove godine po?inje 7. oujka i traje do 16. svibnja 2016. godine. Putem zahtjeva mogu?e je zatraiti potporu ...

Više...
 
Novi natje?aj Vinske omotnice Ispis E-mail

Read more

Novi natje?aj iz vinske omotnice za sufinanciranje promidbe na tritima tre?ih zemalja

Više...
 
Krenula isplata 750 mil.kn Ispis E-mail

Read more

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zapo?ela je s isplatom 750 milijuna kuna predujma za izravnu potporu poljoprivrednicima za proizvodnu 2015. godinu...

Više...
 
Ispis E-mail

Read more

Prema vae?im propisima vinogradari koji prodaju gro?e duni su se prije berbe gro?a odnosno prodaje, javiti u regionalni ured Agencije za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Više...
 
Natje?aj za naj poljoprivrednika/cu Ispis E-mail

Read more

Smatrate da ste uzoran/a poljoprivrednik/ca? Prijavite se na natje?aj za poljoprivrednika/cu mla?u od 40 godina i natje?ite se za titulu najboljeg mladog poljoprivrednika/cu u Hrvatskoj

Više...
 
Predavanje o pesticidima Ispis E-mail

Read more

Izobrazba i ispit o sigurnom rukovanju i odrivoj upotrebi pesticida ?e se odrati 18. 4. 2015. g. s po?etkom u 9,00 sati u Luki. Kako se prijaviti pogledajte na linku ispod ...

Više...
 
Ispis E-mail

Read more

Podnoenje jedinstvenih zahtjeva za pla?anja iznimno u 2015. godini, umjesto 1. oujka kako je bila praksa dosadanjih godina, zapo?eti sredinom oujka. Krajnji rok je i nadalje 15. svibnja 2015...

Više...
 
Potpora kod poljo-osiguranja Ispis E-mail

Read more

Sva osigurana poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik mogu zatraiti potporu. Potpora iznosi do 25% troka zara?unate ukupne premije osiguranja ...

Više...
 
Ispis E-mail

Read more

Prva konferencija ekoloke poljoprivrede u Zaprei?u

Više...
 
Drugi dio isplate izravne potpore Ispis E-mail

Read more

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju krenula je s isplatom drugog dijela izravnih pla?anja poljoprivrednicima u kojoj ?e biti ispla?en sav preostali dio izravne potpore.

Više...
 
Obavijest vinarima i vinogradarima Ispis E-mail

Read more

Proizvo?a?i gro?a svake godine Agenciji za pla?anja podnose Izjavu o berbi, a svaka fizi?ka ili pravna osoba koja proizvodi vino i/ili mot, podnosi Agenciji Izjavu o proizvodnji za teku?u godinu.

Više...
 
Raspisan natje?aj mjere 4.1.2. Ispis E-mail

Read more

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natje?aj za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" - provedba operacije 4.1.2.

Više...
 
Natje?aj EPFRR za poljoprivrednike Ispis E-mail

Read more

Najavljujemo da ?e se u sljede?ih nekoliko tjedana otvoriti natje?aji Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz kojih se financiraju projekti ulaganja u fizi?ku imovinu...

Više...
 
Obavijest vinarima - zalihe vina Ispis E-mail

Read more

Podsje?amo sve proizvo?a?e vina da je u tijeku podnoenje Izjava o zalihama vina na dan 31. srpnja. Izjava o zalihama podnosi se za postoje?e koli?ine proizvoda na dan 31. srpnja

Više...
 
Pregled ure?aja za primjenu pesticida Ispis E-mail

Read more

Dana 26.5.2015. (utorak) na prostoru Gospodarskog sajmita, ovlatena Ispitna stanica za pregled ure?aja za primjenu pesticida Fitopromet odrala je pregled ure?aja za primjenu pesticida.

Više...
 
Ispis E-mail

Read more

Podnoenje jedinstvenih zahtjeva za potporu u poljoprivredi zapo?inje 30. oujka. Pogledajte koje su to sve potpore i do kada se moe podnijeti zahtjev te na?in prijave ...

Više...
 
Isplata izravnih potpora Ispis E-mail

Read more

Zapo?ela isplata izravnih potpora. Ministarstvo poljoprivrede preko Agencije AGPPRRgencije za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zapo?elo je 16. velja?e 2015.

Više...
 
Korisnici plavog diesela Ispis E-mail

Read more

Ministarstvo poljoprivrede je putem Agencije za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodijelilo nove kvote za 2015. godinu korisnicima plavog diesela ...

Više...
 
Jedinstveni zahtjevi za potporu za 2017. godinu Ispis E-mail

Read more

Od danas poljoprivrednici mogu podnijeti Jedinstvene zahtjeve za potporu za 2017. godinu evo to se mijenja u odnosu na prethodnu godinu

Više...
 
Zapo?ela isplata izravne potpore Ispis E-mail

Read more

Nakon to je poljoprivrednicima ispla?eno 750 milijuna kuna predujma izravne potpore za 2015. godinu, Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r. zapo?ela je s isplatom ...

Više...
 
Dodijeljen plavi diesel za 2016.g. Ispis E-mail

Read more

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu odobrila je pravo na potronju plavog diesela za 2016. godinu, temeljem podnesenog Jedinstvenog zahtjeva za izravna pla?anja u 2015.g.

Više...
 
Ispis E-mail

Read more

Preuzmite brouru i informirajte se se o IZRAVNOJ POTPORI za poljoprivrednike koja ?e se dijeliti do 2020. godine

Više...
 
Najava natje?aja 6.1 za poljoprivrednike Ispis E-mail

Read more

Najava natje?aja podmjere 6.1. Fonda za ruralni razvoj. se natje?aj za dodjelu potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima! Pogledajte detalje natje?aja u nastavku ...

Više...
 
Poziv mladim poljoprivrednicima Ispis E-mail

Read more

Ministarstvo poljoprivrede organizira edukaciju namijenjenu mladim poljoprivrednicima na kojoj mogu nau?iti kako izraditi poslovni plan za mjeru 6.1. Prijave su u tijeku

Više...
 
Produljenje roka za poticaje Ispis E-mail

Read more

Obavjetavamo poljoprivrednike koji podnose jedinstveni zahtjev za potporu za izravna pla?anja, pla?anja u iznimno osjetljivim sektorima i IAKS mjerama ruralnog razvoja da se rok produljuje...

Više...
 
Osposobljavanje poljoprivrednika Ispis E-mail

Read more

Osposobljavanje poljoprivrednika za rad na poljoprivrednoj mehanizaciji. Pogledajte to zakon propisuje kada nije potrebno osposobljavanje a kada je ono zakonski obavezno...

Više...
 
Poziv na predavanje o poljoprivredi Ispis E-mail

Read more

SAVJETODAVNA SLUBA PODRUNICA ZAGREBA?KE UPANIJE i OP?INA LUKA pozivaju sve poljoprivrednike i umoposjednike na slijede?a korisna predavanja:

Više...
 


Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1249125
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka