Pozivi
Poziv na 17. sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 17. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 16.7.2019. godine u 19:30 sati u drutvenom domu u Luki.
Materijale i dnevni red moete preuzeti na svoje ra?unalo ovdje ...

Više...
 
Poziv na 14. sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 14. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 4.2.2019. godine u 19:00 sati u drutvenom domu u Luki.
Materijale i dnevni red moete preuzeti na svoje ra?unalo ovdje ...

Više...
 
Poziv na 11. sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail
Utorak, 09 Listopad 2018 08:19

Read more
Saziva se 11. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 10.10.2018. godine u 19:00 sati u drutvenom domu u Luki.
Materijale i dnevni red moete preuzeti na svoje ra?unalo ovdje ...

Više...
 
Poziv na 9. sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 9. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 13.6.2018. godine u 19:30 sati u drutvenom domu u Luki.
Materijale i dnevni red moete preuzeti na svoje ra?unalo ovdje ...

Više...
 
Poziv na 7. sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 7. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 30.1.2018. godine u 19:30 sati u drutvenom domu u Luki.
Materijale i dnevni red moete preuzeti na svoje ra?unalo ovdje ...

Više...
 
Poziv na 5. sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 5. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 24.10.2017. godine u 19:00 sati u drutvenom domu u Luki.
Materijale i dnevni red moete preuzeti na svoje ra?unalo ovdje ...

Više...
 
Poziv na 2. sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 2. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 13.07.2017. godine u 20:00 sati u drutvenom domu u Luki.
Materijale i dnevni red moete preuzeti na svoje ra?unalo ovdje ...

Više...
 
Poziv na 25.sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 25. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 08.03.2017. godine u 19:30 sati u prostorijama op?ine (1. kat). Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 23.sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 23. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 02.12.2016. godine u 19:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 21.sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 21. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 06.07.2016. godine u 20:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 19.sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 19. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 25.02.2016. godine u 19:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 17.sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 17. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 26.11.2015. godine u 20:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 15.sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 15. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 01.07.2015. godine u 20:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 12. sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 12. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 16.03.2015. godine u 19:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 10.sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 10. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 28.11.2014. godine u 19:30 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 6.sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 6. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 20.03.2014. godine u 19,00 sati u drutvenom domu Luka i sa slijede?im dnevnim redom...

Više...
 
Poziv na 16. sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 16. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 29.4.2019. godine u 19:30 sati u drutvenom domu u Luki.
Materijale i dnevni red moete preuzeti na svoje ra?unalo ovdje ...

Više...
 
Poziv na 13. sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 17. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 17.12.2018. godine u 18:30 sati u drutvenom domu u Luki.
Materijale i dnevni red moete preuzeti na svoje ra?unalo ovdje ...

Više...
 
Poziv na 10. sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 10. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 12.7.2018. godine u 19:30 sati u drutvenom domu u Luki.
Materijale i dnevni red moete preuzeti na svoje ra?unalo ovdje ...

Više...
 
Poziv na 8. sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 8. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 9.4.2018. godine u 19:30 sati u drutvenom domu u Luki.
Materijale i dnevni red moete preuzeti na svoje ra?unalo ovdje ...

Više...
 
Poziv na 6. sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 6. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 21.12.2017. godine u 19:00 sati u drutvenom domu u Luki.
Materijale i dnevni red moete preuzeti na svoje ra?unalo ovdje ...

Više...
 
Poziv na 4. sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 4. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 19.09.2017. godine u 19:30 sati u drutvenom domu u Luki.
Materijale i dnevni red moete preuzeti na svoje ra?unalo ovdje ...

Više...
 
Poziv na 26.sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 26. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 19.04.2017. godine u 19:30 sati u drutvenom domu u Luki. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 24.sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 24. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 12.12.2016. godine u 19:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 22.sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 22. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 28.09.2016. godine u 19:30 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 20.sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 20. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 24.05.2016. godine u 20:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 18.sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 18. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 17.12.2015. godine u 19:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 16.sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 16. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 21.09.2015. godine u 20:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 14.sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more
Saziva se 14. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 27.04.2015. godine u 20:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 11. sjednicu O. vije?a Ispis E-mail

Read more

Saziva se 11. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 23.12.2014. godine u 19:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 8.sjednicu Op?inskog vije?a Ispis E-mail

Read moreSaziva se 8. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 10.07.2014. godine u 20,00 sati u drutvenom domu Luka i sa slijede?im dnevnim redom...

Više...
 


Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248445
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka