Natje?aji
Javni poziv za prijavu programa 2019 Ispis E-mail
Petak, 01 Ožujak 2019 09:08

Read more

Raspisan je javni poziv za prijavu programa i projekata od javnog interesa za Op?inu Luka, a koji ?e se financirati iz Prora?una Op?ine Luka u 2019. godini. Prijave se mogu podnijeti Op?ini Luka zaklju?no do 28. 03. 2019. godine, a javni poziv mogu se preuzeti ovdje.

Više...
 
Ispis E-mail
Četvrtak, 01 Ožujak 2018 06:35

Godinji plan objavljivanja javnih poziva za udruge u 2018. godini

Više...
 
Ispis E-mail
Srijeda, 19 Travanj 2017 17:42

Read more

Zagreba?ka upanija je raspisala natje?aj za podnoenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Zagreba?ke upanije za 2017. godinu. Pro?itajte uvjete natje?aja u dokumentu nslijede?em linku ...

Više...
 
Natje?aj za zakup poslovnog prostora Ispis E-mail
Utorak, 09 Kolovoz 2016 05:41

Read more

Op?ina Luka raspisuje novi natje?aj za zakup poslovnog prostora. Prostor se daje u zakup za obavljanje prodaje prehrambene robe, ... Uvjete natje?aja pro?itajte u nastavku teksta ...

Više...
 
Ispis E-mail
Ponedjeljak, 22 Veljača 2016 06:31

Godinji plan objavljivanja javnih poziva za udruge

Više...
 
Koncesija na dimnja?arske usluge Ispis E-mail
Petak, 09 Listopad 2015 14:27

Read more

Op?ina Luka objavila je Obavijest u namjeri davanja koncesije za komunalnu djelatnost obavljanje dimnja?arskih poslova u Elektroni?kom oglasniku javne nabave dana 7. listopada 2015. godine.

Više...
 
Natje?aj za koncesiju za prijevoz pokojnika Ispis E-mail
Četvrtak, 04 Srpanj 2013 09:49

Dana 2. 7. 2013. Narodnim novinama" poslana je za objavu obavijest o namjeri davanja jedne koncesije za prijevoz pokojnika na podru?ju Op?ine Luka.

Dokumentacija za nadmetanje sa svim potrebnim prilozima i uputama za ponuditelje moe se preuzeti ovdje ili u Jedinstvenom upravno odjelu op?ine svakim radnim

danom od 7,30 do 15,30 sati.

 
Ispis E-mail
Srijeda, 29 Kolovoz 2012 07:49

Read moreOp?ina Luka objavljuje odluku o prikupljanje ponuda za nabavu radova sanacije nerazvrstanih cesta, parkiralita, odrona i sli?no

Detalje i na?in prijave moete pro?itati ovdje

Više...
 
Natje?aj Op?ine luka za dodjelu stipendija za u?enike i studente Ispis E-mail
Petak, 21 Listopad 2011 19:17

Read moreRaspisan je natje?aj za dodjelu u?eni?kih (srednjokolskih) i studentskih stipendija. Prema odluci Op?inskog vije?a dodijelit ?e se sedam (7) u?eni?kih stipendija u visini 250,00 kuna mjese?no i sedam (7) studentskih stipendija u visini od 400,00 kuna mjese?no. Tekst natje?aja moete pro?itati ovdje, a obrazac prijave moete preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu op?ine ili ovdje.

Više...
 
Ispis E-mail
Petak, 29 Listopad 2010 11:26

Read moreOp?ina Luka objavljuje Natje?aj za obavljanje poslova zimskog odravanja nerazvrstanih cesta na podru?ju Op?ine Luka za slijede?e dvije sezone.
Rok za predaju ponude je osam (8) dana od dana objave natje?aja, odnosno do 6. 11. 2010.

Cijeli tekst ponude pro?itajte dalje u tekstu i preuzmite potrebni obrazac za natje?aj

Više...
 
Javni poziv za prijavu programa 2018 Ispis E-mail
Četvrtak, 01 Ožujak 2018 06:26

Read more

Raspisan je javni poziv za prijavu programa i projekata od javnog interesa za Op?inu Luka, a koji ?e se financirati iz Prora?una Op?ine Luka u 2018. godini. Prijave se mogu podnijeti Op?ini Luka zaklju?no do 26. 03. 2018. godine, a javni poziv, upute i obrasci te ostale informacije o uvjetima javnog poziva mogu se preuzeti ovdje.

Više...
 
Javni poziv za prijavu programa Ispis E-mail
Četvrtak, 16 Veljača 2017 08:11

Read more

Op?inski na?elnik raspisao je javni poziv za prijavu programa i projekata od javnog interesa za Op?inu Luka koji ?e se financirati iz Prora?una Op?ine Luka u 2017. godini. Svi zainteresirani prijavitelji svoje prijave mogu podnijeti Op?ini Luka zaklju?no do 15. 03. 2017. godine.

Više...
 
Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Ispis E-mail
Ponedjeljak, 14 Ožujak 2016 15:24

Read more

Pozivaju se Na?elnik, ?lanovi Op?inskog vije?a, udruge, vjerske zajednice te ostale pravne i fizi?ke osobe iz Op?ine Luka, da podnesu prijedloge za dodjelu javnih priznanja Op?ine Luka

Više...
 
Javni poziv udrugama za prijavu programa Ispis E-mail
Subota, 13 Veljača 2016 10:50

Read more

Predmet javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata koje ?e se financirati iz Prora?una Op?ine Luka za 2016. godinu, a koje su od javnog interesa za Op?inu Luka.

Više...
 
Objavljuje se natje?aj za vrti? Ispis E-mail
Nedjelja, 08 Lipanj 2014 06:27

Read more

Op?ina Luka objavljuje JAVNI POZIV (NATJE?AJ) za organiziranje rada dje?jeg vrti?a (redovitog programa predkolskog obrazovanja) na podru?ju Op?ine Luka

Više...
 
Ispis E-mail
Petak, 28 Prosinac 2012 17:07

Read more
Po zavretku natje?aja, Povjerenstvo za stipendije sastalo se u dva navrata i nakon izvrenog pregleda i bodovanja pojedina?nih zahtjeva, sastavilo je redoslijednu listu kandidata za u?eni?ke (srednjokolske) i studentske stipendije za kolsku godinu 2012/2013. Dodijeljeno je pet (5) u?eni?kih i sedam (7) studentskih stipendija.

Pro?itajte cijeli ?lanak ...
 
Ispis E-mail
Utorak, 17 Travanj 2012 23:00

Read morePozivaju se roditelji ili skrbnici djece predkolske dobi da se prijave radi upisa djece u programe predkolskog odgoja i naobrazbe a pedagoku godinu 2012./2013. u dje?ji vrti? Kapljica Poljanica Bistranska;Podru?ni odjel Luka i Podru?ni odjel Jakovlje. Zahtjevi za upis podnose se u Dje?jem vrti?u Kapljica sa sjeditem u Poljanici Bistranskoj, Poto?na ulica 4, Donja Bistra od 23. travnja do 18. svibnja 2012. godine i to za ostvarivanje programa:

1. REDOVITI 10-SATNI PROGRAM za djecu od 12 mjeseci do polaska u osnovnu kolu,

2. PROGRAM PREDKOLE (tzv. MALA KOLA) za djecu u godini prije polaska u osnovnu kolu, koji po?inje 1. 10. 2012. Programi ?e se organizirati u skladu sa raspoloivim kapacitetom vrti?a

Pro?itajte poziv u cijelosti

Više...
 
Natje?aj za dodjelu stipendija za u?enike i studente 2011/2012 Ispis E-mail
Četvrtak, 29 Rujan 2011 08:33

Read moreZAGREBA?KA UPANIJA raspisuje natje?aj za dodjelu stipendija za u?enike i studente Zagreba?ke upanije za kolsku/akademsku godinu 2011/2012.

Pravo sudjelovanja na natje?aju za dodjelu stipendija imaju u?enici i studenti koji udovoljavaju sljede?im op?im uvjetima: Pro?itajte cijeli tekst natje?aja i preuzmite potrebnu dokumentaciju...

Više...
 
Natje?aj za dodjelu stipendija 2009 Ispis E-mail
Ponedjeljak, 12 Listopad 2009 20:47

Read moreI za ovu kolsku godinu Op?ina Luka ?e u?enicima srednjih kola i redovitim studentima dodjeljivati stipendije, pa pozivamo sve zainteresirane koji ispunjavaju uvjete natje?aja da podnesu svoje zahtjeve.

Pravo sudjelovanja na natje?aju imaju redovni u?enici srednjih kola i redoviti studenti ?iji roditelji ili skrbnici imaju prebivalite na podru?ju Op?ine Luka.
Stipendiranje se ostvaruje po osnovi uspjeha u kolovanju i socijalno-materijalnog statusa, te ispunjenja op?ih uvjeta. Detaljne uvjete moete pro?itati ako kliknete na link "vie" koji se nalazi ispod slike ili preuzeti cijeli dokument ovdje.

Preuzmite ovdje Prijavnicu za dodjelu stipendija koju je potrebno dostaviti u op?inski ured.

Više...
 


Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248837
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka