Odluke
Odluke sa 07/18 sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Odluke sa 07/18 sjednice Općinskog vijeća

Više...
 
Odluke sa 06/18 sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Odluke sa 06/18 sjednice Općinskog vijeća

Više...
 
Odluke sa 05/17 sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Odluke sa 05/17 sjednice Općinskog vijeća

Više...
 
Odluke sa 04/17 sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Odluke sa 04/17 sjednice Općinskog vijeća

Više...
 
Odluke sa 03/17 sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Odluke sa 03/17 sjednice Općinskog vijeća

Više...
 
Odluke sa 02/17 sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Odluke sa 02/17 sjednice Općinskog vijeća

Više...
 
Odluke sa 01/17 sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Odluke sa 01/17 sjednice Općinskog vijeća

Više...
 
Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva za financiranje javnih potreba Ispis E-mail

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva za financiranje javnih potreba na području Općine Luka iz Proračuna Općine Luka za 2017. godinu

Više...
 
Odluke sa 24. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Odluke sa 24. sjednice Općinskog vijeća

Više...
 
Odluke sa 23. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Odluke sa 23. sjednice Općinskog vijeća

Više...
 
Odluke sa 22. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Odluke sa 22. sjednice Općinskog vijeća

Više...
 
Odluke sa 21. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Odluke sa 21. sjednice Općinskog vijeća

Više...
 
Odluke sa 20. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Odluke sa 20. sjednice Općinskog vijeća

Više...
 
Odluke sa 19. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Odluke sa 19. sjednice Općinskog vijeća

Više...
 
Odluke sa 17. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Odluke sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Više...
 
Odluke sa 16. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Odluke sa 16. sjednice Općinskog vijeća

Više...
 
Odluke sa 15. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Pročitajte koje se su sve odluke i zaključci doneseni na sjednici Općinskog vijeća...

Više...
 
Odluke sa 14. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Pročitajte koje se su sve odluke i zaključci doneseni na sjednici Općinskog vijeća...

Više...
 
Odluke sa 13. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Pročitajte koje se su sve odluke i zaključci doneseni na sjednici Općinskog vijeća...

Više...
 
Odluke sa 12. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Pročitajte koje se su sve odluke i zaključci doneseni na sjednici Općinskog vijeća...

Više...
 
Odluke sa 11. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Pročitajte koje se su sve odluke i zaključci doneseni na sjednici Općinskog vijeća...

Više...
 
Odluke sa 10. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Pročitajte koje se su sve odluke i zaključci doneseni na sjednici Općinskog vijeća...

Više...
 
Odluke sa 9. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Pročitajte koje se su sve odluke i zaključci doneseni na sjednici Općinskog vijeća...

Više...
 
Odluke sa 8. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Pročitajte koje se su sve odluke i zaključci doneseni na sjednici Općinskog vijeća...

Više...
 
Odluke sa 7. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Pročitajte koje se su sve odluke i zaključci doneseni na sjednici Općinskog vijeća...

Više...
 
Odluke sa 6. sjednice Općinskog vijeća Ispis E-mail

Pročitajte koje se su sve odluke i zaključci doneseni na sjednici Općinskog vijeća...

Više...
 
Odluka o komunalnim djelatnostima Luka Ispis E-mail

Na 7. sjednici općinskog vijeća donesena je Odluka o komunalnim djelatnostima Luka ....

Više...
 
Plan javne nabave za 2014.g. Ispis E-mail

Read more

Sukladno donesenom Proračunu Općine Luka za 2014. godinu, ovdje možete preuzeti Plan javne nabave Općine Luka za 2014.g.

Više...
 
Proračun za 2014. godinu Ispis E-mail

Read more
Općinsko vijeće Općine Luka na 5. sjednici održanoj 23.12.2013.g. donijelo je Proračun za 2014.g. Pogledajte kako on izgleda ...

Više...
 
Rebalans proračuna 2013.g. Ispis E-mail

Read more
Općinsko vijeće Općine Luka na 5. sjednici održanoj 23.12.2013.g. donijelo je odluku o izmjeni proračuna za 2013.g.- rebalans I

Više...
 
Javna rasprava o UPU GZ I Ispis E-mail

Na temelju zakona o prostornom uređenju i gradnji Jedinstveni upravni odjel Općine Luka objavljuje javnu raspravu o prijedlogu urbanističkog plana uređenja gospodarske zone luka I:

1. Javna rasprava provest će se u trajanju od trideset (30) dana od 18.12.2013. do 16. 01.2014. godine.
2. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkoga plana uređenja gospodarske zone Luka I omogućava se u sjedištu Općine Luka, Trg svetog Roka

Pročitajte opširnije ...
 
Obavijest o izradi UPU Gospodarske zone I Ispis E-mail

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone I (Glasnik Zagrebačke županije 32/2013) pokreće se izrada :

1. Urbanistički plan uređenja - UPU Gospodarske zone I

Svi zainteresirani mogu dobiti detaljnije obavijesti u Općini Luka, Jedinstveni upravni odjel, Trg ve. Roka 1, Luka, svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati ili na tel. 01/ 3393 560.
Ova obavijest biti će objavljena na oglasnoj ploči Općine Luka, na web stranici www.opcina-lu¬ka.hr i u dnevnom tisku 24 sata.

OPĆINA LUKA

Više...
 
Proračun 2012 g. Ispis E-mail

 

Proračun za 2012. godinu preuzmite ovdje dw

 
Proračun Ispis E-mail
Proračun Općine Luka  za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 Proračun za građane - 2018. g. - Prezentacija
 Proračun Općine Luka za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. g.
 Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2018
 Program održavanja kom. infr. za 2018
 Odluka o izvrsenju Proracuna za 2018. g.
 Prijedlog Proračuna OL za 2018. godinu
 Plan javne nabave za 2018. g.
Proračun Općine Luka  za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 Proračun Općine Luka za 2017. g.
 Proračun Općine Luka za 2017. g. - objašnjenje
 Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2017. g.
 Program održavanja kom. infr. za 2017.g.
 Plan javne nabave za 2017. g.
 Izmjene i dopune Proračuna za 2017. g.-REBALANS I
 Rebalans I -Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2017
 Proračun Općine Luka za 2017. godinu - Rebalans II
 Rebalans II posebni dio -programski
 Rebalans II-Program gradnje objekata komunalne infrastrukture
 Rebalans II-Program održavanja komunalne infrastrukture
 Plan javne nabave za 2017. g. – IZMJENE I DOPUNE - Rebalans I
 Plan javne nabave za 2017. g. – IZMJENE I DOPUNE - Rebalans II
Proračun Općine Luka  za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
 Proračun 2016 i proj. 2017. i 2018. opći dio-(1)
 Proračun za 2016- posebni dio klasif. i progr. (2)
 Proračun za 2016.g.-izvori financiranja (3)
 Proračun 2016.g.-funkcijska klasifikacija (4)
 Plan razvojnih programa_2016._R
 Proračun za 2016. godinu - članak 3
 Opisni dio plana proračuna za 2016.g. s projekcijama za 2017., 2018.godinu
 Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za 2016.g.
 Plan javne nabave za 2016.g.
 Plan javne nabave za 2016.g. - izmjene i dopune
 Izmjene i dopune Proračuna Općine Luka za 2016. g. -REBALANS 1
 Izmjene i doupne Programa gradnje objekata i uređaja kom infrast 2016.Rebalans I
 Izmjene i dopune Programa održavanja kom. infr. za 2016.-Rebalans I
Proračun Općine Luka  za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
 Proračun za 2015. Godinu – Opći dio, članak 1.
 Proračun za 2015. Godinu – Opći dio, 1.dio
 Proračun za 2015. Godinu – Posebni dio, članak 2
 Proračun za 2015. Godinu – Posebni dio po pozicijama
 Proračun za 2015. Godinu- Plan proračuna po funkcijskoj klasifikaciji
 Proračun za 2015. Godinu – Plan razvojnih programa
 Proračun za 2015. Godinu- članak 3.
 Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2015
 Program održavanja kom. infr. za 2015
 Plan javne nabave za 2015. godinu
 Plan javne nabave za 2015 g I IZMJENE I DOPUNE
 Prijedlog proračuna Općine Luka za 2015. godinu
 Rebalans Proračuna 2015-Opći dio (1)
 Rebalans Proračuna 2015 - projekcije za 2016 i 2017. (2)
 Rebalans proračuna 2015-posebni dio (3)
 Rebalans proračuna 2015- izvori finaciranja (4)
 Rebalans Proračuna 2015- funkcijski dio
 Čl.3.
 Plan razvojnih programa_2015._rebalansR
 Rebalans I- opisni dio 2015
Proračun za 2014. godinu
 Opći dio proračuna za 2014
 Posebni dio proračuna za 2014
 REBALANS II- opći dio
 REBALANS II - posebni dio 1
 Rebalans II. posebni dio 2
 REBALANS II- završne odredbe
 Program izgradnje i održavanje kom. infrastrukture reb.2
 Program gradnje objekata i uređaja kom infrastr-Rebalans 2
 Plan javne nabave za 2014. godinu
 Polugodišnji izvještaj  proračuna Općine Luka za 2014. godinu
 Godišnji izvještaj  proračuna Općine Luka za 2014. godinu
 I. rebalans 2014. godine
Proračun za 2013. godinu
 Opći dio proračuna za 2013 - Rebalans I
 Posebni dio proračuna za 2013 - Rebalans I
 Opći dio proračuna za 2013
 Proračun 2013 i projekcije, posebni i funkcijski dio
 Plan razvojnih programa za 2013, 2014, 2015 g.
 Godišnji izvještaj za 2013. godinu
 Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture
 Program izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture 2013
 Plan javne nabave 2013.g.
 Odluka o postupanju s računima
Arhiva
 Konačni obračun proračuna za 2012 g. -opći dio
 Godišnji obračun proračuna za 2012 g. - opisni dio

 Konačni obračun proračuna za 2012 g. - posebni dio

 Proračun za 2012. godinu 

 Plan javne nabave za 2012.

 Plan javne nabave za 2011.

 Izjava prema članku 13. ZJN.

 Proračun za 2011. godinu

 


Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1027565
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka