Ispis E-mail

Selekcijska komisija 49. revije odabrala filmove

I ove godine je na dravnu reviju hrvatskog filmskog i video stvaralatva djece uao video uradak ONLY YOU djece iz O Luka i ?lanova FFVAL-a.

Pro?itajte opirnije....

Više...
 
Ispis E-mail

sah_mala_1U Vukovini, u Podru?noj koli Buevec, odrano je 25. sije?nja 2011. godine upanijsko natjecanje u ahu za u?enike osnovnih kola Zagreba?ke upanije.
Kako su na kvalifikacijskom takmi?enju odranom 24. studenog prole godine u enkovcu prva dva mjesta osvojile ekipe osnovnih kola Luka i Bistra, te su ekipe predstavljale zaprei?ki kraj na upanijskom natjecanju. U konkurenciji osam najboljih ekipa Zagreba?ke upanije, ekipa Osnovne kole Luka osvojila je izvrsno drugo mjesto, iza apsolutno najbolje ekipe Zagreba?ke upanije, dravnih doprvaka- ekipe I. osnovne kole Vrbovec.
Ekipa O Luka nastupila je u sastavu:
Filip Jambrei? , Nikola Borovnjak, Jurica Putri? Posavec, Nikola Rihtar i
Kristijan Keglevi? (rezerva).
Voditelji ekipe bili su Zvonko Draki?, u?itelj TZK i ?uro Miljevi?, voditelj ahovske sekcije.
?lanovi ekipe zasluili su sve ?estitke za ovaj rezultat, uz borbenost pokazali su i zavidno znanje kojim su nadigrali sve ekipe osim nedodirljivog Vrbovca. Naalost, prema propozicijama takmi?enja, na poluzavrnicu dravnog prvenstva plasirala se samo pobjedni?ka ekipa.
Jo jednom ?estitke naim ahistima!

 
Ispis E-mail

U okviru kolskog portskog drutva O Luka aktivne su ahovska, nogometna i stolnoteniska sekcija.
Ove kolske godine naa stolnoteniska i ahovska sekcija sudjelovale su na prvenstvu osnovnih kola zaprei?kog kraja.
ahovska ekipa u?enika osvojila je u konkurenciji osam ekipa prvo mjesto, u stolnom tenisu muka ekipa nae kole je tako?er osvojila prvo mjesto, a enska ekipa tre?e mjesto. Pro?itajte cijeli tekst...

Više...
 
Ispis E-mail
schools_for_africaOsmiljavaju?i projekt KOLE ZA AFRIKU, u koji se ove godine i naa kola uklju?ila, odlu?ili smo prikupiti sredstva prodajom radova u?enika nae kole. U dogovoru s na?elnikom op?ine Luka gospodinom D. Kraljem, ustupljen nam je dio op?inskog tanda na Sajmu obrtnitva u Zaprei?u na kojem smo prezentirali na projekt i prikupljali sredstva za kole u Ruandi. Posjetitelje naeg izlobenog prostora darovali smo jabukama uzgojenim u kolskom vo?njaku. Proizvode su prodavali u?enici i u?enice preodjevene i maskirane u djecu Afrike.
Zahvaljujemo svim posjetiteljima i kupcima koji su prepoznali humanitarni cilj ovog projekta i dali svoj nov?ani prilog.
Zahvaljujemo i na?elniku Op?ine koji nam je ustupio dio izlobenog prostora. Suradnju sa irom drutvenom zajednicom namjeravamo i dalje iriti uklju?uju?i se u naredne zajedni?ke projekte.


U?ENICI I DJELATNICI O LUKA
 


Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248464
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka