PRIZNANJE ZA TRANSPARENTNOST OP?INSKOG PRORA?UNA Ispis E-mail

Institut za javne financije napravio je istraivanje transparentnosti prora?una, kojim su bile obuhva?ene sve jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj. Istraivanjem se utvr?ivala koli?ina i pravovremenost objavljenih dokumenata u razdoblju od studenog 2018. godine do oujka 2019. godine, kao i kvaliteta slubenih internetskih stranica. Budu?i da je promatrana dostupnost pet prora?unskih dokumenata (godinje izvrenje prora?una za 2017. godinu, polugodinje izvrenje prora?una za 2018. godinu, prijedlog prora?una za 219. godinu, izglasani prora?un za 2019. godinu i prora?un za gra?ane za 2019. godinu, razina transparentnosti mogla se kretati od 0 do 5.

priznanje

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1250589
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka