Natje?aj za dodjelu stipendija 2009 Ispis E-mail

 

 

Na temelju ?lanka 14. stavka 1. Pravilnika o stipendijama („Glasnik Zagreba?ke županije“, broj 25/06, 27/07 i 22/08), Op?inski na?elnik Op?ine Luka, dana 12. listopada 2009. godine raspisuje

 

 

 

NATJE?AJ

za dodjelu stipendija za školsku godinu 2009./2010.

I.          OP?I UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo sudjelovanja na natje?aju imaju redovni u?enici srednjih škola i redoviti studenti ?iji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na podru?ju Op?ine Luka.

Stipendiranje se ostvaruje po osnovi uspjeha u školovanju i socijalno-materijalnog statusa, te ispunjenja sljede?ih OP?IH UVJETA:

 

U?ENICI:

ŕ da su redoviti u?enici srednje škole i da im je prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno osmog razreda osnovne škole najmanje 3,0

ŕ da su državljani Republike Hrvatske.

 

STUDENTI:

ŕ da su redoviti studenti

ŕ da su državljani Republike Hrvatske.

 

Kriteriji za utvr?ivanje redoslijedne liste kandidata za dodjelu stipendija su:

 

Uspjeh u u?enju:

-          op?i uspjeh (za u?enike) odnosno prosjek ocjena iz prethodne godine (za studente),

-          završen broj godina srednje škole odnosno fakulteta,

-          usporedno upisane osnovne ili srednje škole (glazbena i sl.) prema verificiranim programima Ministarstva.

 

 

Natjecanja:

-          županijska natjecanja boduju se do 3. rednog mjesta

-          državna natjecanja boduju se do 3. rednog mjesta

-          fakultetska nagrada ili objava znanstvenog rada

 

 

Socijalni status:

-          iznos prihoda po ?lanu doma?instva u ovoj godini u odnosu na prosje?nu pla?u ispla?enu u gospodarstvu RH u prethodnoj godini

 

 

Otežavaju?e okolnosti materijalnog položaja u obitelji:

-          djeca invalidi 80-100%

-          djeca (jednog ili oba) roditelja 100% invalida, samohrani roditelj,

-          ostala školska djeca u obitelji.

 

 

II.         DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

Uz zahtjev za stipendije, podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:

 

a)      Obrazac prijave, koji se podiže u Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Luka ili na web-stranici Op?ine Luka: www.opcina-luka.hr,

b)      Životopis,

c)       Potvrdu o redovnom upisu u školu odnosno fakultet u školskoj godini 2009./2010.,

d)      Preslika svjedodžbe prethodne školske godine odnosno preslika ocjena položenih ispita za studente uz priložene originale, preslika svjedodžbe o sudjelovanjima na natjecanjima, o polaženju usporedne škole,

e)      Preslika rodnog lista,

f)        Potvrda o prebivalištu za sve ?lanove zajedni?kog ku?anstva ili izjava o zajedni?kom ku?anstvu ovjerena kod javnog bilježnika,

g)      Potvrda o visini mjese?ne pla?e ili mirovine od 01. sije?nja do 31. kolovoza ove godine, potvrda o naknadi za nezaposlene u 2008. godini ili potvrda o eventualno drugim izvodima prihoda– za sve ?lanove ku?anstva,

h)       Dokazi o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (rješenje o invalidnom statusu kandidata ili roditelja, presuda o razvodu braka, izjava o broju školske djece u zajedni?kom ku?anstvu osim kandidata),

i)         Izjava da ne prima drugu stipendiju.

 

Osobni dokumenti se predaju u preslici uz izvornik na uvid.

 

 

III.        TRAJANJE NATJE?AJA

Natje?aj traje 15 dana od dana objave natje?aja, odnosno do 27. listopada 2009. godine.

 

 

IV.       TIJELO KOJEM SE ZAHTJEVI PODNOSE

Zahtjevi se podnose Op?ini Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka, s naznakom „NATJE?AJ ZA STIPENDIJE, za Povjerenstvo za dodjelu stipendija“.

Sve informacije vezane za ovaj natje?aj mogu se dobiti u Op?ini Luka, na broj telefona (01) 3393 560 ili slanjem upita na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

 

V.        ROK OBJAVLJIVANJA REZULTATA NATJE?AJA

Redoslijednu listu kandidata ?e Povjerenstvo za dodjelu stipendija objaviti na oglasnim plo?ama u svim naseljima i dostaviti sudionicima natje?aja u roku mjesec dana od dana isteka roka natje?aja.

 

 

  1. VI. BROJ I NOV?ANA VISINA STIPENDIJE

Op?ina Luka ?e u školskoj godini 2009./2010. dodijeliti 8 srednjoškolskih i 4 studentske stipendije.

Srednjoškolska stipendija iznosi 250,00 kuna mjese?no.

Studentska stipendija iznosi 400,00 kuna mjese?no.

 

 

Na?elnik

Darko Kralj, dr.vet.med.

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete SadrĹľajima : 1248827
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka