Uvo?enje poslijepodnevnog rada Dje?jeg vrti?a Smokvica u Luki Ispis E-mail
Subota, 06 Listopad 2018 18:44

Dje?ji vrti? Smokvica djeluje u svom podru?nom odjelu u Luki, Trg sv. Roka 4 od 01.10.2014. godine.

U vrti?u u Luki provode se redoviti programi predkolskog odgoja i naobrazbe: cjelodnevni primarni 10-satni program i poludnevni, odnosno 5- satni primarni program. Tako?er, provodi se i obvezni Program predkole za djecu godinu dana do polaska u kolu koja nisu uklju?ena u redovite skupine vrti?a. Roditelji tako?er mogu svoje dijete u vrti?u upisati u kra?i program ranog u?enja engleskog jezika, a u suradnji s vanjskim suradnicima provode se i sportski programi: plivanje, klizanje, rolanje, nogomet.

Prepoznaju?i potrebe roditelja za radnim vremenom vrti?a koji prati njihove radne obaveze i u elji da i nadalje unaprje?uju uslugu za roditelje djece predkolske dobi s podru?ja Op?ine Luka, Dje?ji vrti? Smokvica i Op?ina Luka zajedno apliciraju na pozivni natje?aj Ministarstva demografije i socijalne skrbi za dodjelu sredstava iz socijalnih fondova EU: Unaprje?enje usluga za djecu u sustavu ranog i predkolskog odgoja i obrazovanja" UP.02.2.2.08. prijavom projektnog prijedloga pod nazivom Prilago?avanje potrebama roditelja djece rane i predkolske dobi op?ine Luka uvo?enjem poslijepodnevnog rada Dje?jeg vrti?a Smokvica".

Nakon provedenog postupka ocjene projektnih prijedloga prijavljeni projekt dobio je pozitivnu ocjenu i odobrena su sredstava za provedbu poslijepodnevnog rada vrti?a u Luki kroz razdoblje od 24 mjeseca, te je 27.09.2018. sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda UP.02.2.2.08.0056 s Ministarstvom demografije i Hrvatskim zavodom za zapoljavanje .

to to konkretno zna?i za roditelje predkolske djece s podru?ja op?ine Luka i okolice?

Ovim programom obuhvatiti ?emo potrebe svih roditelja koji trebaju neki oblik poslijepodnevnog rada vrti?a. Usluga je namijenjena roditeljima koji rade naizmjeni?no jedan dan ujutro, jedan dan popodne, zatim koji rade smjenski rad na tjednoj bazi i onima koji trebaju produeni rad vrti?a poslijepodne. Vano je napomenuti da djeca i dalje mogu ostati u vrti?u maksimalno do 10 ili 5 sati, ovisno u koji program su upisani. Roditelji koji ?e redovito ili povremeno koristiti usluge vrti?a poslijepodne ne?e imati dodatnih trokova, odnosno za njih vrti? ne?e poskupjeti.

Za provedbu programa zaposliti ?e se odgojitelj/odgojiteljica na puno radno vrijeme, edukacijski rehabilitator (defektolog ili logoped) na pola radnog vremena, te kuhar/ica i sprema?/ica na pola radnog vremena. Prostor vrti?a obogatiti ?e se novom opremom i didaktikom. Sobe dnevnih boravaka djece dobiti ?e nove centre aktivnosti kao to je istraiva?ki centar i senzo-motori?ki centar.

Veliki kvalitativni napredak je i ure?enje samostalne kuhinje za pripremu hrane, Op?ina Luka investirati ?e u potrebne gra?evinske preinake u postoje?em prostoru kuhinje, a Dje?ji vrti? Smokvica u opremanje iste. U vrti?u ?e se planirati i pripremati svi obroci u skladu sa pozitivnim propisima, namirnice ?e se nabavljati na dnevnoj bazi od renomiranih dobavlja?a. Sve to ?e zna?ajno unaprijediti kvalitetu usluge Dje?jeg vrti?a Smokvica i boravka svih polaznika vrti?a u Luki, a ne samo djece koja ?e biti uklju?ena u poslijepodnevni program.

Produenje radnog vremena i ja?anje stru?nog tima omogu?uje upis ve?eg broja djece u vrti? u Luki, do 15 novih polaznika. Program je primarno namijenjen roditeljima i djeci s podru?ja op?ine Luka, a u slu?aju slobodnih mjesta upisivati ?e se i djeca iz okolnih mjesta.

lenta1

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266314
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka