Gospodarenje otpadom Ispis E-mail

Djelatnost zbrinjavanja komunalnog otpada na podru?ju Op?ine Luka obavlja komunalno poduze?e Zaprei? d.o.o., kao trgova?ko drutvo, koje je u jednom dijelu u vlasnitvu Op?ine Luka.

Puni naziv: Zaprei?, drutvo s ograni?enom odgovorno?u za obavljanje komunalnih djelatnosti

Sjedite drutva: Zaprei?, Zelengaj 15

Telefon: 01/3310 315

Vie informacija moete prona?i na web stranici https://komunalno.vio-zapresic.hr/ .

 

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248444
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka