OBAVIJEST O JEDNOKRATNOJ NOV?ANOJ POMO?I ZA NOVORO?ENO DIJETE Ispis E-mail

Obavjetavamo sve mjetane da Zagreba?ka upanija dodjeljuje jednokratnu nov?anu pomo? za novoro?eno dijete u 2018.godini.Visina jednokratne nov?ane pomo?i iznosi 1.000,00 kuna.

Pravo na jednokratnu nov?anu pomo? za novoro?eno dijete moe ostvariti jedan od roditelja samohrani roditelj/roditelj i z jednoroditeljske obitelji koji je dravljanin Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalitem na podru?ju Zagreba?ke upanije, jednu godinu.

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu nov?anu pomo? za novoro?eno dijete pokre?e jedan od roditelja/samohrani roditelj/roditelj iz jednorodteljske obitelji s kojim novoro?eno dijete ivi u zajedni?kom ku?anstvu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu nov?anu pomo? za novoro?eno dijete u 2018. podnosi se u pisanom obliku Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Zagreba?ke upanije na propisanom obrascu, na adresu:

Zagreba?ka upanija
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Ulica grada Vukovara 72/V
10000 Zagreb

Zahtjev se moe predati i osobno (ili putem dostavlja?a) u Pisarnici Zagreba?ke upanije, Ulica grada Vukovara 72,Zagreb 6.kat.

Zahtjev se u pravilu podnosi u roku od 4 mjeseca od dana ro?enja djeteta, a krajnji rok za dostavu Zahtjeva je 10.sije?nja 2019.godine.

Uz Zahtjev je potrebno priloiti sljede?e dokumente u preslici:

rodni list ili izvadak iz matice ro?enih za novoro?eno dijete
prijavu prebivalita za novoro?eno dijete
osobnu iskaznicu podnositelja Zahtjeva
uvjerenje o prebivalitu podnositelja Zakona
presudu o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne ivi u zajedni?kom ku?anstvu ,u slu?aju da je podnositelj Zahtjeva roditelj iz jednoroditeljske obitelji
IBAN ra?una na koji ?e se jednokratna nov?ana pomo? isplatiti

Za sva pitanja stranke mogu kontaktirati brojeve:6009 -447,6009-485,6009-405,ili poslati pisani upit na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

bebaruka

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266331
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka